Niðurstöður efnisorðaleitar

opinberar stofnanir


133. þing
  -> bifreiða-, ferða- og risnukostnaður. 209. mál
  -> breyting á lögum á sviði Neytendastofu (áfrýjunarnefnd neytendamála, faggilding). 378. mál
  -> fjárhagsstaða Ríkisútvarpsins. 442. mál
  -> Flugmálastjórn Íslands. 215. mál
  -> flutningur á starfsemi Fiskistofu. 635. mál
  -> flutningur Landhelgisgæslunnar til Keflavíkur (umræður utan dagskrár). B-222. mál
  -> fyrirkomulag þróunarsamvinnu Íslands. 681. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof (aðgreining umönnunargreiðslna og fæðingarorlofsgreiðslna). 428. mál
  -> greiðslur úr almannatryggingakerfinu. 567. mál
  -> Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 170. mál
  -> Heyrnar- og talmeinastöð (heildarlög). 274. mál
  -> húsnæðismál opinberra stofnana. 405. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarréttur). 9. mál
  -> kaup ríkisins á hlut Reykjavíkur og Akureyrar í Landsvirkjun (athugasemdir um störf þingsins). B-179. mál
  -> landlæknir (heildarlög). 273. mál
  -> Landsvirkjun (eignarhald og fyrirsvar). 364. mál
  -> löggæsla vegna umferðaröryggis. 216. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 662. mál
  -> málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar (umræður utan dagskrár). B-266. mál
  -> námsgögn (heildarlög). 511. mál
  -> Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins). 279. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 277. mál
  -> opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands). 280. mál
  -> Orkustofnun (tilfærsla vatnamælinga, gagnaöflun um orkulindir o.fl.). 367. mál
  -> Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur). 397. mál
  -> réttargeðdeild að Sogni. 162. mál
  -> Ríkisútvarpið (stjórn, afnotagjöld). 24. mál
  -> Ríkisútvarpið ohf. (heildarlög). 56. mál
  -> sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs). 26. mál
  -> sameining Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins. 393. mál
  -> Sinfóníuhljómsveit Íslands (rekstraraðilar). 57. mál
  -> skipulagslög (heildarlög). 661. mál
  -> skýrsla umboðsmanns Alþingis 2005 (munnleg skýrsla þingmanns). B-208. mál
  -> starf sendiráða. 525. mál
  -> starfsemi Samkeppniseftirlitsins. 564. mál
  -> starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 2005 (munnleg skýrsla þingmanns). B-209. mál
  -> stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða og Rafmagnsveitur ríkisins (eignarhlutur ríkisins til Landsvirkjunar). 570. mál
  -> stofnun Hreindýrastofu á Austurlandi. 708. mál
  -> upplýsingar til þingmanna (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-190. mál
  -> útvarpslög, prentréttur og samkeppnislög (eignarhald á fjölmiðlum o.fl.). 58. mál
  -> velta vínbúða í Mjódd og Garðheimum. 433. mál
  -> Vísinda- og tækniráð (verksvið og heiti ráðsins). 295. mál