Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


133. þing
  -> aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum (EES-reglur). 450. mál
  -> almenn hegningarlög o.fl. (mansal, fórnarlambavernd). 39. mál
  -> alþjóðlegt bann við dauðarefsingum. 533. mál
  -> áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (heildarlög). 385. mál
  -> bókmenntasjóður (heildarlög). 513. mál
  -> breyting á IV. viðauka við EES-samninginn (raforkuviðskipti). 648. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 348. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 430. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 449. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (endurtryggingar). 573. mál
  -> breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta og neytendavernd). 649. mál
  -> breyting á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 572. mál
  -> breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum). 650. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 349. mál
  -> breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur). 571. mál
  -> breytingar á ýmsum lögum um neytendavernd (EES-reglur, neytendavernd). 617. mál
  -> erlent vinnuafl og innflytjendur (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-191. mál
  -> fjármálafyrirtæki (eigið fé, EES-reglur). 386. mál
  -> fjármálafyrirtæki o.fl. (EES-reglur). 690. mál
  -> hafnalög (gjaldskrár, neyðarhafnir, EES-reglur o.fl.). 366. mál
  -> hlutafélög o.fl. (EES-reglur). 516. mál
  -> hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl. (athugasemdir um störf þingsins). B-471. mál
  -> kauphallir (EES-reglur, heildarlög). 692. mál
  -> lagabreytingar sem fullgilding Árósasamningsins hefði í för með sér. 203. mál
  -> leiðbeiningarreglur í anda ILO-samþykktar nr. 158. 143. mál
  -> leiðbeiningarreglur varðandi uppsagnir starfsmanna. 495. mál
  -> leynisamningar með varnarsamningnum 1951 (umræður utan dagskrár). B-394. mál
  -> lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins (ríkisstarfsmenn hjá alþjóðlegum stofnunum). 561. mál
  -> loftferðir (EES-reglur). 389. mál
  -> loftslagsmál. 293. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda (heildarlög). 641. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá stóriðju. 485. mál
  -> lögmenn (EES-reglur). 653. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (útblástursheimildir). 38. mál
  <- 133 milliríkjasamningar
  -> neytendavernd (EES-reglur). 616. mál
  -> norðurskautsmál. 228. mál
  -> opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur). 277. mál
  -> ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 408. mál
  -> réttarstaða liðsafla aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins o.fl.. 655. mál
  -> samkomulag við Færeyjar og Grænland um skipti á ræðismönnum. 69. mál
  -> samningar um gagnkvæma réttaraðstoð (EES-reglur). 652. mál
  -> samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali. 80. mál
  -> samningur milli Fríverslunarsamtaka Evrópu og Egyptalands. 684. mál
  -> samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Tollabandalags Suður-Afríkuríkja. 351. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 697. mál
  -> samningur um afmörkun hafsvæðisins milli Íslands og Færeyja. 640. mál
  -> siglingavernd (EES-reglur). 238. mál
  -> sóttvarnalög (stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.). 638. mál
  -> starfstengdir eftirlaunasjóðir (EES-reglur). 568. mál
  -> stimpilgjald (breyting ýmissa laga). 362. mál
  -> stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga (EES-reglur o.fl.). 347. mál
  -> tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.). 591. mál
  -> tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur). 419. mál
  -> upplýsingalög (endurnot opinberra upplýsinga, EES-reglur). 296. mál
  -> upplýsingar og samráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 231. mál
  -> útvíkkun fríverslunarsamnings Færeyja og Íslands. 83. mál
  -> varnarmál, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-106. mál
  -> veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi (ólöglegar veiðar). 643. mál
  -> verðbréfaviðskipti (EES-reglur, heildarlög). 691. mál
  -> vísitala neysluverðs (viðmiðunartími, EES-reglur). 576. mál