Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


135. þing
  -> aðgerðir til að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum. 34. mál
  -> afkoma og fjárhagur sveitarfélaga (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-84. mál
  -> almannavarnir (heildarlög). 190. mál
  -> áhrif niðurskurðar þorskkvóta og mótvægisaðgerðir. 438. mál
  -> Árneshreppur. 75. mál
  -> Bjargráðasjóður (brottfall laganna). 587. mál
  -> breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður). 432. mál
  -> brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.). 376. mál
  -> erfðabreyttar lífverur. 71. mál
  -> félagsleg þjónusta sveitarfélaga. 332. mál
  -> fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau (umræður utan dagskrár). B-160. mál
  -> framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda. 535. mál
  -> frístundabyggð (heildarlög). 372. mál
  -> frumvarp um skráningu og mat fasteigna (um fundarstjórn). B-158. mál
  -> frumvarp um skráningu og mat fasteigna (um fundarstjórn). B-167. mál
  -> grunnskólar (heildarlög). 285. mál
  -> hafnalög (geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum). 93. mál
  -> heildarfjöldi ársverka í opinberum stofnunum. 282. mál
  -> hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum. 9. mál
  -> jarðalög (kaup bújarða). 495. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög). 142. mál
  -> lagaákvæði um almenningssamgöngur (endurgreiðsla virðisaukaskatts og olíugjalds). 23. mál
  -> landupplýsingar. 399. mál
  -> leikskólar (heildarlög). 287. mál
  -> lengd viðvera í grunnskóla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-653. mál
  -> mannvirki (heildarlög). 375. mál
  -> málefni fatlaðra. 357. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur). 327. mál
  -> nefnd um úrræði á húsnæðismarkaðnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-263. mál
  -> ráðstafanir í efnahagsmálum. 486. mál
  -> reglugerð um menntun tónlistarkennara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-696. mál
  -> samkeppni á matvörumarkaði (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-86. mál
  -> samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga. 16. mál
  -> skipan Evrópunefndar. 598. mál
  -> skipulagslög (heildarlög). 374. mál
  -> skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins). 529. mál
  -> skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-samningnum. 341. mál
  -> sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum). 64. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (afnám lágmarksútsvars). 146. mál
  -> tekjutap hafnarsjóða. 39. mál
  -> tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga). 130. mál
  -> tónlistarnám á framhaldsskólastigi. 502. mál
  -> Urriðafossvirkjun (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-694. mál
  -> þjónusta við aldraða. 175. mál
  -> þjónustusamningar um málefni fatlaðra. 406. mál