Niðurstöður efnisorðaleitar

bankakreppan


136. þing
  -> 3. umr. um fjármálafyrirtæki (um fundarstjórn). B-195. mál
  -> 3. umr. um fjármálafyrirtæki (um fundarstjórn). B-198. mál
  -> aðför o.fl. (bætt staða skuldara). 322. mál
  -> aðgerðir fyrir þá sem hafa orðið sérlega illa úti í hruni fjármálakerfisins. 340. mál
  -> aðgerðir í atvinnumálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-251. mál
  -> aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-465. mál
  -> aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs. 419. mál
  -> aðgerðir til stuðnings sparisjóðum. 188. mál
  -> aðildarumsókn að ESB – Icesave (störf þingsins). B-748. mál
  -> afgreiðsla efnahags- og atvinnumála (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-677. mál
  -> afkoma heimilanna (umræður utan dagskrár). B-146. mál
  -> afstaða iðnaðarráðherra til heræfinga Breta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-180. mál
  -> almennar stjórnmálaumræður (almennar stjórnmálaumræður). B-995. mál
  -> athugasemdir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum – aðild að ESB (störf þingsins). B-560. mál
  -> atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.). 376. mál
  -> atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls). 115. mál
  -> atvinnumál (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-729. mál
  -> aukalán LÍN (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-176. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.). 226. mál
  -> ábyrgð á Icesave-reikningum í Bretlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-323. mál
  -> áhrif gjaldeyrishafta á samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-967. mál
  -> ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli). 212. mál
  -> ásakanir um spillingu í fjármálakerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-152. mál
  -> ástæða Breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á Ísland (umræður utan dagskrár). B-603. mál
  -> ástæður Breta fyrir beitingu hryðjuverkalaga gegn Íslendingum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-464. mál
  -> bankamál og skilin milli eldri banka og hinna nýju (umræður utan dagskrár). B-234. mál
  -> bankaráð ríkisbankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-121. mál
  -> barnabætur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-863. mál
  -> bifreiðahlunnindi starfsmanna hjá ríkisstofnunum og ríkisfyrirtækjum. 261. mál
  -> breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots). 359. mál
  -> breytingar á bankaráðum viðskiptabankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-554. mál
  -> breytt skipan gjaldmiðilsmála (tenging krónunnar við aðra mynt). 178. mál
  -> bréf viðskiptaráðherra til breska fjármálaráðuneytisins. 227. mál
  -> bygging tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar. 182. mál
  -> dagskrá fundarins (um fundarstjórn). B-473. mál
  -> efling gjaldeyrissjóðsins (umræður utan dagskrár). B-264. mál
  -> efnahagshrunið og pólitísk ábyrgð – iðnaðarmálagjald og Mannréttindadómstóll Evrópu (störf þingsins). B-685. mál
  <- 136 efnahagsmál
  -> efnahagsmál (umræður utan dagskrár). B-586. mál
  -> eignarhald og varðveisla listaverka ríkisbankanna. 102. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja). 141. mál
  -> embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir). 393. mál
  -> embættismenn og innherjareglur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-203. mál
  -> endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hærra endurgreiðsluhlutfall). 407. mál
  -> endurreisn bankakerfisins (um fundarstjórn). B-700. mál
  -> endurreisn bankakerfisins (umræður utan dagskrár). B-801. mál
  -> endurskipulagning Fjármálaeftirlitsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-419. mál
  -> endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög). 411. mál
  -> endurskoðun á samkeppnislögum. 265. mál
  -> fjáraukalög 2008. 239. mál
  -> fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 161. mál
  -> fjárhagsleg fyrirgreiðsla úr ríkissjóði til málshöfðunar fyrir erlendum dómstólum. 248. mál
  -> fjárhagsvandi heimila. 297. mál
  -> Fjármálaeftirlitið og bankarannsókn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-797. mál
  -> fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús). 119. mál
  -> fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda). 409. mál
  -> fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga). 345. mál
  -> fjármögnun á kaupum á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþings. 154. mál
  -> framkvæmd fjárlaga og samskipti við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (umræður utan dagskrár). B-970. mál
  -> frestun framkvæmda í samgöngumálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-155. mál
  -> frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins o.fl. (framlenging aðlögunartíma). 179. mál
  -> frumvarp um endurskipulagningu þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-894. mál
  -> frumvarp um Seðlabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-556. mál
  -> frumvarp um sérstakan saksóknara (störf þingsins). B-259. mál
  -> fundur með fjármálaráðherra Breta. 113. mál
  -> fundur með fjármálaráðherra Breta. 130. mál
  -> fundur með fjármálaráðherra Breta 2. september sl.. 230. mál
  -> gengi krónunnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1020. mál
  -> gengi krónunnar og efnahagsaðgerðir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-890. mál
  -> gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds). 232. mál
  -> gjaldeyrishöft og jöklabréf (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-893. mál
  -> gjaldeyrislán frá öðrum þjóðum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-202. mál
  -> gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta). 189. mál
  -> gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun). 278. mál
  -> gjaldþrotaskipti (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanns). 468. mál
  -> gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun). 281. mál
  -> greiðsluaðlögun (heildarlög). 275. mál
  -> greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög). 461. mál
  -> greiðsluaðlögun fasteignaveðlána og staða á íbúðamarkaði. 329. mál
  -> greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala). 159. mál
  -> greiðsluvandi einstaklinga og fyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-467. mál
  -> greiðsluþátttaka almennings í heilbrigðiskerfinu o.fl. (störf þingsins). B-654. mál
  -> hagsmunir Íslands vegna Icesave-ábyrgðanna (umræður utan dagskrár). B-771. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka). 80. mál
  -> heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna). 176. mál
  -> heimsókn fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-793. mál
  -> heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-179. mál
  -> heræfingar Breta í íslenskri lofthelgi – auknar veiðiheimildir (störf þingsins). B-162. mál
  -> hlutafélög með gagnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldi. 375. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn). 356. mál
  -> hlutverk og horfur sveitarfélaga í efnahagskreppu (umræður utan dagskrár). B-196. mál
  -> hugsanleg lögsókn gegn Bretum – ummæli þingmanns (störf þingsins). B-367. mál
  -> húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika). 137. mál
  -> hæfi við ákvarðanir er varða Kaupþing. 118. mál
  -> hækkun stýrivaxta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-90. mál
  -> hækkun stýrivaxta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-114. mál
  -> Icesave-ábyrgðir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-201. mál
  -> Icesave-ábyrgðir. 215. mál
  -> Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð. 431. mál
  -> Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð. 432. mál
  -> Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð. 433. mál
  -> Icesave-deilan (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-581. mál
  -> Icesave-deilan við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-200. mál
  -> Icesave-nefndin (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-662. mál
  -> Icesave-reikningar í Bretlandi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-311. mál
  -> Icesave-reikningar Landsbankans. 424. mál
  -> Icesave-reikningar og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (tilkynning). B-216. mál
  -> kaup á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþings. 153. mál
  -> kaup Exista á bréfum í Kaupþingi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-834. mál
  -> kennsla í fjármálum á unglingastigi. 331. mál
  -> kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra). 210. mál
  -> 136 kosning aðalmanns í bankaráð Seðlabanka Íslands
  -> kosningar og samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-248. mál
  -> krafa um kosningar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-463. mál
  -> kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði. 109. mál
  -> könnun á greiðsluaðlögun fasteignaveðlána. 400. mál
  -> lán Landsbankans til Jóns Ásgeirs Jóhannessonar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-138. mál
  -> lánveitingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-794. mál
  -> listamannalaun (heildarlög). 406. mál
  -> listaverk í eigu Landsbanka Íslands, Kaupþings og Glitnis. 100. mál
  -> listfræðilegt mat á listaverkasöfnum banka. 470. mál
  -> LÍN og námsmenn erlendis (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-117. mál
  -> loftrýmisgæsla Breta á Íslandi. 99. mál
  -> lög um fjármálafyrirtæki (störf þingsins). B-67. mál
  -> málefni fasteignaeigenda (umræður utan dagskrár). B-147. mál
  -> málefni sveitarfélaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-91. mál
  -> meðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankanna. 333. mál
  -> meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara). 217. mál
  -> minnisblöð, hljóðritanir o.fl. varðandi Icesave-ábyrgðir. 434. mál
  -> mæting á fundi í viðskiptanefnd (um fundarstjórn). B-128. mál
  -> niðurskurður í mennta- og heilbrigðismálum (störf þingsins). B-397. mál
  -> ný bankaráð ríkisbankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-140. mál
  -> olíugjald og kílómetragjald, vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og bifreiðagjald (hækkun gjalda). 233. mál
  -> opinber gjöld banka, stöðugildi og launagreiðslur. 202. mál
  -> opinber hlutafélög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-709. mál
  -> opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins). 358. mál
  -> peningamarkaðs- og skammtímasjóðir. 253. mál
  -> peningamarkaðssjóðir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-142. mál
  -> peningamarkaðssjóðir (umræður utan dagskrár). B-355. mál
  -> peningamarkaðssjóðir smærri fjármálafyrirtækja (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-177. mál
  -> rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis). 180. mál
  -> rannsókn á hræringum á fjármálamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-120. mál
  -> rannsóknargögn um fall bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-325. mál
  -> ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum. 459. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 243. mál
  -> reglur um starfsemi ríkisbankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-417. mál
  -> samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-537. mál
  -> samkomulag við IMF (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-204. mál
  -> samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu. 177. mál
  -> samráð ríkisstjórnarinnar við launþegasamtökin (umræður utan dagskrár). B-334. mál
  -> samráð við Fjármálaeftirlitið. 174. mál
  -> samskipti ráðamanna á leiðtogafundi í ljósi hryðjuverkalaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-980. mál
  -> samstarf um nýtt lagaumhverfi fyrir fjármálakerfið (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-124. mál
  -> samvinna í efnahagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-153. mál
  -> setning neyðarlaganna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-618. mál
  -> sérstakur saksóknari og aðgengi að gögnum bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-252. mál
  -> skilmálar við frystingu lána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-249. mál
  -> skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-139. mál
  -> skoðun á Icesave-ábyrgðum. 292. mál
  -> skuldbreyting húsnæðislána (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-642. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-644. mál
  -> skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-678. mál
  -> skylda lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtæki. 194. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar). 279. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar). 321. mál
  -> skýrsla fjármálanefndar breska þingsins um áhrif aðgerða bresku stjórnarinnar á fall íslensku bankanna (umræður utan dagskrár). B-1002. mál
  -> skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál og aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (skýrsla ráðherra). B-107. mál
  -> slit stjórnarsamstarfs (tilkynning frá ríkisstjórninni). B-504. mál
  -> smærri fjármálafyrirtæki – sala notaðra bíla – fundur fjármálaráðherra með fjárlaganefnd (störf þingsins). B-170. mál
  -> staða bankakerfisins, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-74. mál
  -> staða bankamála og Icesave-ábyrgðir. 214. mál
  -> staða efnahagsmála og horfur á vinnumarkaði, munnleg skýrsla forsætisráðherra (skýrsla ráðherra). B-485. mál
  -> staða fjármálafyrirtækja (tilkynning). B-829. mál
  -> staða heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-764. mál
  -> staða Icesave-samningaviðræðna. 460. mál
  -> staða mála á fjármálamarkaði (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-32. mál
  -> staða minni hluthafa í hlutafélögum. 364. mál
  -> staða ríkisbankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-641. mál
  -> staða Seðlabankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-116. mál
  -> stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsrh. (stefnuræða forsætisráðherra). B-508. mál
  -> stefna VG í efnahagsmálum – orð þingmanns um framlög til stjórnmálaflokka (störf þingsins). B-1025. mál
  -> stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (stefnuræða forsætisráðherra). B-11. mál
  -> stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána). 151. mál
  -> stjórn bankakerfisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-665. mál
  -> stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild). 207. mál
  -> stýrivaxtahækkun (um fundarstjórn). B-99. mál
  -> störf sérstaks saksóknara (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-710. mál
  -> tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009). 410. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds). 185. mál
  -> tilboð Breta um að færa reikninga Icesave yfir í breska lögsögu. 112. mál
  -> tilhögun þinghalds o.fl. (störf þingsins). B-340. mál
  -> tillögur nefndar um endurreisn bankakerfisins. 320. mál
  -> tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga (léttari greiðslubyrði lána). 128. mál
  -> tollalög (greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda). 158. mál
  -> tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli). 462. mál
  -> tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda). 365. mál
  -> tölvupóstur til breska fjármálaráðuneytisins. 285. mál
  -> ummæli seðlabankastjóra um stöðu viðskiptabankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-324. mál
  -> ummæli þingmanns (um fundarstjórn). B-104. mál
  -> umræða um ESB – hlutverk þingsins í efnahagsaðgerðum – fundir fastanefnda (störf þingsins). B-132. mál
  -> umræða um stöðu mála á fjármálamarkaði (um fundarstjórn). B-54. mál
  -> uppbygging atvinnulífs og staða ríkissjóðs (umræður utan dagskrár). B-958. mál
  -> upplýsingagjöf um aðgerðir í efnahagsmálum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-151. mál
  -> upplýsingar seðlabankastjóra um aðgerðir breskra stjórnvalda. 326. mál
  -> upplýsingar um fall SPRON (um fundarstjórn). B-844. mál
  -> upplýsingar um Icesave-samkomulag og skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (um fundarstjórn). B-208. mál
  -> upplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisins (upplýsingar um afskriftir skulda). 426. mál
  -> úrræði til greiðsluaðlögunar fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 155. mál
  -> vandi smærri fjármálafyrirtækja (umræður utan dagskrár). B-421. mál
  -> vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum). 160. mál
  -> vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta). 237. mál
  -> vextir og verðtrygging (frysting hlutfalls verðtryggingar). 401. mál
  -> viðræður forsætisráðherra við Gordon Brown í apríl (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-122. mál
  -> viðvaranir Seðlabankans um ástand bankakerfisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-292. mál
  -> vinna við fjárlög 2010 (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-824. mál
  -> virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil). 211. mál
  -> virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). 289. mál
  -> virðisaukaskattur (samræming málsliða). 403. mál
  -> virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila). 469. mál
  -> virkjunarframkvæmdir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-93. mál
  -> yfirfærsla lána milli gömlu og nýju bankanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-795. mál
  -> yfirlýsingar forsætisráðherra og utanríkisráðherra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-56. mál
  -> yfirtaka ríkisins á Straumi fjárfestingarbanka (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-733. mál
  -> þakkir til Færeyinga – stýrivaxtahækkun (störf þingsins). B-101. mál