Niðurstöður efnisorðaleitar

sjóðir


138. þing
  -> Bjargráðasjóður og framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (stuðningur við bændur á náttúruhamfarasvæðum). 616. mál
  -> eldsumbrotin á Suðurlandi, yfirlýsing ríkisstjórnarinnar (skýrsla ráðherra). B-818. mál
  -> endurreisn Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. 120. mál
  -> ferðasjóður Íþróttasambands Íslands. 143. mál
  -> fjarskipti (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). 57. mál
  -> fjárfestingar lífeyrissjóða. 696. mál
  -> fjármögnun Atvinnuleysistryggingasjóðs. 301. mál
  -> fjármögnun Fæðingarorlofssjóðs. 302. mál
  -> fjármögnun verkefna af hálfu lífeyrissjóða. 203. mál
  -> framhaldsfræðsla. 233. mál
  -> Framkvæmdasjóður fatlaðra. 109. mál
  -> framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 248. mál
  -> fæðingar- og foreldraorlof. 411. mál
  -> húsnæðismál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). 634. mál
  -> innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta (EES-reglur, heildarlög). 255. mál
  -> jöfnunarsjóður íþróttamála. 105. mál
  -> Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og fjármagn til verkefna. 340. mál
 >> 138 kosning í verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar
 >> 138 kosning þriggja manna og jafnmargra varamanna í stjórn Þjóðhátíðarsjóðs
  -> 138 lífeyrissjóðir
  -> Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (lífeyrisgreiðslur úr B-deild). 529. mál
  -> málefni lífeyrissjóðanna og Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1155. mál
  -> opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (skipun í stjórn Tækniþróunarsjóðs). 394. mál
  -> ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (Icesave-reikningar). 76. mál
  -> sjóðir í vörslu ráðuneytisins. 298. mál
  -> skerðing lífeyrisréttinda og staða opinberu lífeyrissjóðanna (umræður utan dagskrár). B-905. mál
  -> skipan umsjónaraðila með lífeyrissjóðum. 697. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (ársfundir, stjórnir og fjárfestingarstefna sjóða). 288. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og tryggingagjald (Starfsendurhæfingarsjóður). 591. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs. 689. mál
  -> staða Íbúðalánasjóðs (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-844. mál
  -> staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar (lækkun framlaga). 374. mál
  -> starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (greiðsluskylda vegna fræðslusjóða). 558. mál
  -> styrkir til stjórnmálamanna – úthlutunarreglur LÍN – launakjör seðlabankastjóra o.fl. (störf þingsins). B-1007. mál
  -> veðréttur á lánum Íbúðalánasjóðs. 474. mál
  -> veiðikortasjóður. 656. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur, heildarlög). 259. mál
  -> þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu (umræður utan dagskrár). B-1179. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga nr. 1/2010. 352. mál