Niðurstöður efnisorðaleitar

viðurlög


140. þing
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  -> almenn hegningarlög (kynferðisbrot). 98. mál
  -> almenn hegningarlög (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna). 344. mál
  -> áfengislög (skýrara bann við auglýsingum). 136. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). 612. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa). 538. mál
  -> búfjárhald (heildarlög). 746. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). 660. mál
  -> fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka). 362. mál
  -> fjársýsluskattur (heildarlög). 193. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (afurðir svína). 662. mál
  -> gjaldeyrismál (rýmkun heimilda o.fl.). 731. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 147. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur). 191. mál
  -> innheimtulög (víðtækara eftirlit o.fl.). 705. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 268. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> menningarminjar (heildarlög). 316. mál
  -> náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll). 63. mál
  -> náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.). 225. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> rannsókn samgönguslysa (heildarlög). 688. mál
  <- 140 refsiákvæði
  -> Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög). 748. mál
  -> sala fasteigna og skipa (heildarlög). 701. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnum og nýtingarréttur). 408. mál
  -> stjórn fiskveiða (heildarlög). 657. mál
  -> umferðarlög (heildarlög). 656. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 366. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> velferð dýra (heildarlög). 747. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 710. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 682. mál