Niðurstöður efnisorðaleitar

alþjóðasamningar


140. þing
  -> aðdragandi Icesave-samninganna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-818. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (raunverulegur eigandi, viðurkennd persónuskilríki o.fl., EES-reglur). 278. mál
  -> aðildarviðræður við ESB og makríldeilan (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-805. mál
  -> almenn hegningarlög (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna). 344. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (staðfesta vinnuveitanda og miðlun upplýsinga, EES-reglur). 693. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 642. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 643. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 644. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 645. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 646. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 647. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 648. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 649. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 650. mál
  -> áhrif ESB á umræður um ESB-aðild. 651. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 119/2010 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (flugeldavörur og sprengiefni). 537. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 573. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 121/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (gæði andrúmslofts). 540. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 147/2009 um breytingu á XVIII. viðauka við EES-samninginn (jafnrétti kynja). 571. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 161/2011 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (eftirlit með endurskoðendum). 570. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 17/2011 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (bótaábyrgð slysa við farþegaflutninga á sjó). 572. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). 609. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (lánshæfismatsfyrirtæki). 610. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn (opinber eftirlits- og viðurlagakerfi fyrir endurskoðendur). 612. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 54/2010 um breytingar á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi á vinnustöðum, jafnrétti kynjanna). 352. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 65/2009 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (mengun af völdum skipa). 538. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 67/2011 um breytingu á II. og IV. viðauka við EES-samninginn (kröfur um visthönnun). 353. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 76/2011 um breytingu á VI. viðauka við EES-samninginn (félagslegt öryggi). 583. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (vátrygginga- og endurtryggingafyrirtæki). 621. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn (opinber innkaup). 351. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 85/2011 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (myndun og meðhöndlun úrgangs). 539. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 97/2011 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (rafrænar undirskriftir). 350. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda). 611. mál
  -> ársreikningar (skoðunarmenn, endurskoðendur, EES-reglur o.fl.). 700. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-850. mál
  -> bann við innflutningi á hráu kjöti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-901. mál
  -> byggðamál og aðildarumsókn að ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-641. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> endurskoðendur (prófnefnd, afturköllun starfsleyfis, EES-reglur o.fl.). 732. mál
  -> fjölmiðlar (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur). 599. mál
  -> framhald ESB-viðræðna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-860. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta). 508. mál
  -> frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins. 376. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Svartfjallalands og landbúnaðarsamningur Íslands og Svartfjallalands. 605. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Hong Kong, Kína, samningur sömu aðila um vinnumál o.fl.. 603. mál
  -> fríverslunarsamningur EFTA og Samstarfsráðs Arabaríkjanna við Persaflóa o.fl.. 604. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2011. 558. mál
  -> frumbyggjaveiðar á hval. 130. mál
  -> frumbyggjaveiðar á hval. 454. mál
  -> fullgilding Evrópuráðssamningsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og misnotkun. 341. mál
  -> fylgi við ESB-aðild og íslenska krónan (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-861. mál
  -> fyrirætlaðar viðskiptaþvinganir ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-821. mál
  -> gagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiða. 465. mál
  -> hlutafélög (opinber hlutafélög, EES-reglur o.fl.). 703. mál
  -> hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun samruna- og skiptingarreglna o.fl., EES-reglur). 191. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur). 752. mál
  -> húsnæðismál (Íbúðalánasjóður, EES-reglur). 734. mál
  -> íþróttalög (lyfjaeftirlit). 753. mál
  -> kynning á Icesave í ríkisstjórn (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-937. mál
  -> loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.). 349. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum (EES-reglur). 114. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.). 598. mál
  -> matvæli (tímabundið starfsleyfi). 61. mál
  -> matvæli (takmörkun á gildissviði laganna, reglugerðarheimild, EES-reglur). 138. mál
  -> matvæli (heimildir Matvælastofnunar, kærufrestur, EES-reglur). 387. mál
  -> neytendalán (heildarlög, EES-reglur). 704. mál
  -> niðurstöður loftslagsráðstefnu í Durban (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-313. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 685. mál
  -> rafrænar undirskriftir (áreiðanlegur listi, EES-reglur). 707. mál
  -> rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsins (heiti ráðherra). 221. mál
  -> samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins. 94. mál
  -> samningamaður Íslands í makríldeilunni (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-761. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012. 696. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (lögfesting barnasáttmála). 749. mál
  -> samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA). 373. mál
  -> Schengen-samstarfið (sérstök umræða). B-936. mál
  -> siglingalög (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES-reglur). 348. mál
  -> skil menningarverðmæta til annarra landa (seinkun gildistöku laganna). 315. mál
  -> skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði (heildarlög, EES-reglur). 737. mál
  -> skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra (réttur til launa í veikindum, EES-reglur). 694. mál
  -> staða dýralæknisþjónustu um land allt (sérstök umræða). B-418. mál
  -> staða Íslands innan Schengen (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-717. mál
  -> staða mannréttindamála. 520. mál
  -> staðfesting samninga um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum á árinu 2012. 601. mál
  -> staðfesting samnings um afhendingu vegna refsiverðrar háttsemi milli Norðurlandanna (norræn handtökuskipun). 600. mál
  -> starfsmannaleigur (kjör starfsmanna, EES-reglur). 691. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> umræða um stöðu ESB-viðræðna (um fundarstjórn). B-845. mál
  -> umræður um störf þingsins 13. mars (störf þingsins). B-669. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> upplýsingalög (heildarlög). 366. mál
  -> upprunaábyrgð á raforku (EES-reglur). 728. mál
  -> útgáfa og meðferð rafeyris (heildarlög, EES-reglur). 708. mál
  -> útlendingar (vegabréfsáritanir, hælisleitendur og EES-reglur). 709. mál
  -> úttekt á áhrifum Schengen-samstarfsins. 73. mál
  -> verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir (EES-reglur). 706. mál
  -> vinna við landbúnaðarkafla í ESB-viðræðunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-848. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 710. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 682. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.). 269. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um aðlögunar- og viðræðuferli Íslands og Evrópusambandsins. 39. mál
  -> ökutækjatrygging (heildarlög, EES-reglur). 733. mál
  -> öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum (greiðslukerfi og verðbréfauppgjörskerfi, EES-reglur). 764. mál