Niðurstöður efnisorðaleitar

sveitarfélög


140. þing
  -> aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga (sérstök umræða). B-134. mál
  -> aukaframlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. 222. mál
  -> aukið sjálfræði sveitarfélaga. 790. mál
  -> breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi. 574. mál
  -> brunavarnir á Keflavíkurflugvelli. 675. mál
  -> búfjárhald (heildarlög). 746. mál
  -> Drekasvæði. 241. mál
  -> efling tónlistarnáms (nám óháð búsetu). 383. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eftirlit ráðuneytisins með sveitarstjórnum. 414. mál
  -> fólksflutningar og farmflutningar á landi (einkaleyfi). 192. mál
  -> framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. 440. mál
  -> framlag úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-81. mál
  -> fráveitumál sveitarfélaga. 172. mál
  -> fækkun refs og minks. 247. mál
  -> Grímsstaðir á Fjöllum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-219. mál
  -> Grímsstaðir á Fjöllum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-915. mál
  -> grunnskólar (tímabundin skerðing kennslutíma). 156. mál
  -> heilbrigðisþjónusta í heimabyggð. 120. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 145. mál
  -> heimilissorp. 248. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur). 752. mál
  -> höfuðborg Íslands. 29. mál
  -> kosningalög (meðferð upplýsinga og gagna í kjörfundarstofu). 469. mál
  -> kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn). 108. mál
  -> mannvirki og brunavarnir (brunavarnasjóður). 780. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.). 598. mál
  -> menningarminjar (heildarlög). 316. mál
  -> nýr samningur borgar og ríkis um samgöngumál (sérstök umræða). B-929. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 685. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindi. 825. mál
  -> sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-79. mál
  -> samgönguáætlun 2011–2022. 393. mál
  -> sjúkratryggingar (samningar Sjúkratrygginga Íslands, frestun). 359. mál
  -> skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags). 105. mál
  -> skuldir sveitarfélaga og endurfjármögnun. 502. mál
  -> staðfesting aðalskipulags Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 724. mál
  -> staðfesting á aðalskipulagi Skaftárhrepps. 139. mál
  -> stjórn fiskveiða (uppboð aflaheimilda). 202. mál
  -> sveitarstjórnarlög (fjöldi sveitarstjórnarfulltrúa og efling íbúalýðræðis). 258. mál
  -> sveitarstjórnarlög (reglur um íbúakosningar). 394. mál
  <- 140 sveitarstjórnir
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús). 510. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús). 633. mál
  -> tímasett áætlun um yfirfærslu heilsugæslunnar frá ríki til sveitarfélaga. 220. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. desember (störf þingsins). B-255. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. maí (störf þingsins). B-1042. mál
  -> útgáfa virkjanaleyfa. 491. mál
  -> varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum). 203. mál
  -> varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun). 375. mál
  -> veiðigjald. 223. mál
  -> verð á skólamáltíðum. 855. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.). 666. mál
  -> yfirfærsla málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaga. 116. mál
  -> yfirlýsing viðskiptaþings og fundur með forsvarsmönnum sveitarfélaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-554. mál
  -> þjóðlendur. 249. mál