Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


140. þing
  -> aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun. 562. mál
  -> aðgerðir til að endurreisa íslenskt efnahagslíf. 142. mál
  -> afleiðingar veiðileyfagjalds (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-731. mál
  -> atvinnutengd starfsendurhæfing og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða (heildarlög). 735. mál
  -> auðlegðarskattur, eignarnám og skattlagning. 483. mál
  -> auðlindagjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-790. mál
  -> áhrif einfaldara skattkerfis. 254. mál
  -> álögur á eldsneyti. 482. mál
  -> álögur á lífeyrissjóði. 400. mál
  -> álögur á lífeyrissjóði. 428. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 801. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 802. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 803. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 804. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 805. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 806. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 807. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 808. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 809. mál
  -> breytingar á gjaldskrám stofnana ráðuneyta. 810. mál
  -> breytingar á skattkerfi til að styrkja íslenskan hugverkaiðnað. 771. mál
  -> byggðastefna fyrir allt landið. 638. mál
  -> bætt skattskil. 741. mál
  -> efnalög (heildarlög, EES-reglur). 822. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). 660. mál
  -> eftirlit með skipum (hækkun gjaldskrár). 347. mál
  -> fjarskiptasjóður (framlenging líftíma o.fl.). 364. mál
  -> fjarskipti (gjaldtaka). 405. mál
  -> fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun (gjaldtaka). 362. mál
  -> fjárfestingar erlendra aðila og auðlindagjald í orkugeiranum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-730. mál
  -> fjárheimildir og starfsmenn skattstofa skatteftirlitsstofnana og ríkisskattstjóra. 767. mál
  <- 140 fjármál
  -> fjársýsluskattur (heildarlög). 193. mál
  -> forsendur fjárfestingaráætlunar 2013–2015 (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1016. mál
  -> framhaldsskólar (réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld). 715. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (úthlutun tollkvóta). 508. mál
  -> framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum og tollalög (fóðursjóður). 755. mál
  -> frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins. 376. mál
  -> frekari aðgerðir gegn svartri atvinnustarfsemi. 501. mál
  <- 140 gjaldskrár og gjaldtökuheimildir
  -> greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). 370. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög). 147. mál
  -> heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld. 145. mál
  -> hlutfall skatta og gjalda til ríkissjóðs af útsöluverði bensíns og dísilolíu. 500. mál
  -> innlán heimila og fjármagnstekjur. 720. mál
  -> kaup ríkisins á jörðum á Reykjanesi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-173. mál
  -> kolefnisgjald (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-220. mál
  -> landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén (heildarlög). 268. mál
  -> lífeyrissjóðirnir og skuldir heimilanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-982. mál
  -> loftferðir (flugvernd, neytendavernd, loftferðasamningar, EES-reglur o.fl.). 349. mál
  -> loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur). 751. mál
  -> lækningatæki (aukið eftirlit, skráning o.fl., EES-reglur). 829. mál
  -> lögmæti breytinga á verðtollum búvara. 117. mál
  -> menningarminjar (heildarlög). 316. mál
  -> myndlistarlög (heildarlög). 467. mál
  -> náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.). 225. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 637. mál
  -> opinber innkaup (meðferð kærumála, EES-reglur). 685. mál
  -> opinberir háskólar. 378. mál
  -> póstverslun. 168. mál
  -> raforkulög (hækkun raforkueftirlitsgjalds). 305. mál
  -> rafræn skattkort. 336. mál
  -> ráðstafanir gegn skattsvikum. 458. mál
  -> ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga). 195. mál
  -> ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð (lækkun olíugjalds og vörugjalds). 559. mál
  -> Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu (heildarlög). 748. mál
  -> sala fasteigna, fyrirtækja og skipa. 837. mál
  -> samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA). 373. mál
  <- 140 sektir
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 639. mál
  -> skattaívilnanir í þágu tilgreindra félagasamtaka (skattfrádráttur vegna gjafa). 107. mál
  -> skattar og gjöld (breyting ýmissa laga). 653. mál
  -> skattlagning fjármagns (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-423. mál
  -> skattlagning neikvæðra vaxta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-733. mál
  -> skattstofn veiðileyfagjalds (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1100. mál
  -> skattur á umhverfisvænt eldsneyti. 190. mál
  -> skipan ferðamála (stjórnsýsla og aukið öryggi ferðamanna). 623. mál
  -> skipun nefndar til að endurskoða vörugjalda- og tollalöggjöf. 386. mál
  -> skráð trúfélög (lífsskoðunarfélög, aðild barna o.fl.). 509. mál
  -> skráning og mat fasteigna (gjaldtaka). 361. mál
  -> skuldaúrvinnsla lánastofnana – tjón af manngerðum jarðskjálftum – aðgerðir í efnahagsmálum o.fl. (störf þingsins). B-74. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda (sérstakt gjald í ríkissjóð o.fl.). 368. mál
  -> sókn í atvinnumálum. 10. mál
  -> starfsstöðvar ríkisskattstjóra. 443. mál
  -> stimpilgjald (afnám stimpilgjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 44. mál
  -> stimpilgjald (framlenging gildistíma). 301. mál
  -> stimpilgjald (afnám gjalds vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 415. mál
  -> stjórn fiskveiða (veiðigjald). 856. mál
  -> stöðugleiki í efnahagsmálum. 5. mál
  -> svört atvinnustarfsemi (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-128. mál
  -> svört atvinnustarfsemi og umfang skattsvika. 141. mál
  -> tekjuhlið fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-312. mál
  -> tekjur af virðisaukaskatti (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1099. mál
  -> tekjuskattur (skuldaeftirgjafir). 41. mál
  -> tekjuskattur (skilyrði sjómannaafsláttar). 62. mál
  -> tekjuskattur (húsnæðissparnaður). 507. mál
  -> tekjuskattur, fjármagnstekjuskattur, auðlegðarskattur o.fl.. 459. mál
  -> tekjustofnar sveitarfélaga (hesthús). 633. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna). 306. mál
  -> tollalög (tollfrelsi skemmtiferðaskipa). 169. mál
  -> tollalög (breyting ýmissa ákvæða). 367. mál
  -> tollalög o.fl. (dreifing gjalddaga). 584. mál
  <- 140 tollar
  -> tollar og vörugjöld. 441. mál
  -> tollgæsla ferjunnar Norrænu. 245. mál
  -> tolltekjur ríkisins. 276. mál
  -> tollvernd landbúnaðarvara og IPA-styrkir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-397. mál
  -> umboðsmaður skuldara (gjaldtaka). 360. mál
  -> umboðsmaður skuldara (gjaldskyldir aðilar). 576. mál
  -> umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur). 372. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. apríl (störf þingsins). B-777. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. janúar (störf þingsins). B-410. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. desember (störf þingsins). B-255. mál
  -> umræður um störf þingsins 2. maí (störf þingsins). B-877. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. febrúar (störf þingsins). B-500. mál
  -> umræður um störf þingsins 31. janúar (störf þingsins). B-473. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. nóvember (störf þingsins). B-147. mál
  -> upptaka Tobin-skatts. 119. mál
  -> varnarmálalög og lög um tekjustofna sveitarfélaga (fasteignaskattur af ratsjárstöðvum). 203. mál
  -> Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála (heildarlög). 273. mál
  -> veiðigjald. 223. mál
  -> veiðigjald á makríl og síld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-127. mál
  -> veiðigjald og eignir Landsbankans (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1053. mál
  -> veiðigjald og forsendur fjárlaga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1054. mál
  -> veiðigjöld (heildarlög). 658. mál
  -> veiðigjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-759. mál
  -> veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður). 88. mál
  -> verðbólga og efnahagshorfur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-849. mál
  -> verðtryggð lán íslenskra heimila og fyrirtækja. 455. mál
  -> verkefni Fornleifaverndar ríkisins. 676. mál
  -> vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (nýting hlunninda og svartfuglsstofnar). 713. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). 32. mál
  -> virðisaukaskattur (listaverk o.fl.). 317. mál
  -> virðisaukaskattur (smokkar). 390. mál
  -> virðisaukaskattur (barnaföt o.fl.). 490. mál
  -> virðisaukaskattur. 624. mál
  -> virðisaukaskattur (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.). 666. mál
  -> virðisaukaskattur af erlendum blöðum og tímaritum. 154. mál
  -> virðisaukaskattur af opinberri þjónustu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-78. mál
  -> virðisaukaskattur á barnaföt. 499. mál
  -> vitamál (hækkun gjaldskrár). 345. mál
  -> vopn, sprengiefni og skoteldar (heildarlög, EES-reglur). 682. mál
  -> vörumerki (ívilnandi úrræði við afgreiðslu umsókna o.fl.). 269. mál
  -> þjóðskrá og almannaskráning (gjaldtaka). 363. mál
  -> þróun frítekjumarks barna og almenns frítekjumarks. 568. mál
  -> þróun innlána einstaklinga í fjármálastofnunum. 489. mál