Niðurstöður efnisorðaleitar

skattar


143. þing
  -> auðlegðarskattur. 562. mál
  -> aukatekjur ríkissjóðs (heilbrigðisstéttir, fjölmiðlar o.fl.). 157. mál
  -> aukin skattheimta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-39. mál
  -> áætlaðar tekjur af legugjöldum. 52. mál
  -> bílaleigur. 570. mál
  -> breyting á lögum um veiðigjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-635. mál
  -> breyting á lögum um veiðigjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-778. mál
  -> breytingar á skattkerfinu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-366. mál
  -> brunavarnagjald og stuðningur við sveitarfélög. 26. mál
  -> eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (framleiðsla og dreifing áburðar o.fl.). 140. mál
  -> endurskoðendur (eftirlit, gjaldtökuheimild o.fl.). 373. mál
  -> endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar. 487. mál
  -> ferðaþjónusta og tekjur ríkissjóðs. 569. mál
  -> fiskeldi (breyting ýmissa laga). 319. mál
  -> fjárfestingaráætlun (sérstök umræða). B-116. mál
  <- 143 fjármál
  -> flugfargjöld innan lands. 308. mál
  -> framhaldsskólar (rafræn námsgögn, gjaldtökuheimild o.fl.). 380. mál
  -> frískuldamark vegna skatts á fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-398. mál
  -> fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu. 181. mál
  -> fæðingarorlofssjóður (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-31. mál
  <- 143 gjaldskrár
  -> gjaldskrárlækkanir o.fl. (breyting ýmissa laga). 315. mál
  -> gjaldtaka fyrir heilbrigðisþjónustu. 125. mál
  -> greiðsla opinberra gjalda á starfssvæði Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf.. 427. mál
  -> grundvöllur hækkunar skrásetningargjalda opinberra háskóla. 81. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 234. mál
  -> heilbrigðisstarfsmenn (starfsheiti, aldursmörk og gjaldtaka). 378. mál
  -> heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld (sérstök umræða). B-475. mál
  -> hlutafélög o.fl. (samþykktir o.fl.). 510. mál
  -> hlutdeild sveitarfélaga í veiðigjaldi og tekjum af orkuauðlindum. 14. mál
  -> hvalveiðar. 541. mál
  -> hækkanir ýmissa gjalda ríkisins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-215. mál
  -> hækkun skráningargjalda í háskólum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-156. mál
  -> hækkun skráningargjalda í opinbera háskóla (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-390. mál
  -> innflutningur frá þróunarsamvinnuríkjum Íslands. 326. mál
  -> innheimta gjalda fyrir þjónustu heilbrigðisstofnana. 53. mál
  -> íslenskir starfsmenn sendiráða og tryggingagjald. 241. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 567. mál
  -> jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (jöfnunargjald). 237. mál
  -> kjarasamningar og skattbreytingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-326. mál
  -> kjarasamningar og verðhækkanir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-365. mál
  -> kjarasamningar og verðlagshækkanir (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-420. mál
  -> land sem ríkið leigir sveitarfélögum. 473. mál
  -> loftslagsmál (fjárhæð losunargjalds). 214. mál
  -> losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur). 376. mál
  -> lyfjalög (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES-reglur). 222. mál
  -> makrílveiðar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-136. mál
  -> matvæli (eftirlit og gjaldtökuheimild, EES-reglur). 110. mál
  -> málefni RÚV (sérstök umræða). B-179. mál
  -> meðhöndlun úrgangs (verndun umhverfis og heilsu, EES-reglur). 215. mál
  -> mótun viðskiptastefnu Íslands. 35. mál
  -> niðurfelling gjalda á vistvænt eldsneyti sem er framleitt innan lands. 503. mál
  -> nýsköpunarfyrirtæki. 272. mál
  -> óskráðar íbúðir sem leigðar eru ferðamönnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-18. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekjur af gjöldum fyrir slík réttindi. 607. mál
  -> samvinna við sveitarfélögin um skuldaleiðréttingar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-251. mál
  -> sjúklingagjöld og forgangsröðun við tekjuöflun ríkissjóðs (sérstök umræða). B-54. mál
  -> skattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnu. 300. mál
  -> skattar á fjármálafyrirtæki (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-327. mál
  -> skattlagning á innanlandsflug. 324. mál
  -> skattsvik. 269. mál
  -> skatttekjur af hverjum ferðamanni og þróun rekstrarumhverfis ferðamannaiðnaðarins (sérstök umræða). B-677. mál
  -> skipting tekna af hreindýraveiðileyfum. 133. mál
  -> skipulagslög (greiðsla kostnaðar við gerð landsskipulagsstefnu). 598. mál
  -> smáþörungaverksmiðja Algalífs Iceland ehf. á Reykjanesi (ívilnanir og sköttum og gjöldum o.fl.). 375. mál
  -> sóknargjöld. 243. mál
  -> stimpilgjald (heildarlög). 4. mál
  -> stimpilgjald (matsverð og lagaskil). 585. mál
  -> stimpilgjöld (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-42. mál
  -> svört atvinnustarfsemi (sérstök umræða). B-407. mál
  -> tekjuaðgerðir fjárlagafrumvarps 2014 (tekjuskattur, virðisaukaskattur, skattar á fjármálafyrirtæki o.fl.). 2. mál
  -> tekjuskattur (þunn eiginfjármögnun). 15. mál
  -> tekjuskattur (húsnæðissparnaður). 175. mál
  -> tekjuskattur (afleiðuviðskipti o.fl.). 204. mál
  -> tekjuskattur (skatthlutfall og fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns). 265. mál
  -> tekjuskattur (undanþága vegna vaxtagreiðslna af skuldabréfum ríkissjóðs). 608. mál
  -> tekjuskattur o.fl. (breyting ýmissa laga). 509. mál
  -> tillögur starfshóps um póstverslun. 297. mál
  -> tollalög (úthlutun tollkvóta). 137. mál
  -> tollalög o.fl. (sektarfjárhæðir og auðveldari framkvæmd). 205. mál
  -> tollalög og vörugjald (sojamjólk). 179. mál
  <- 143 tollar
  -> tollvernd landbúnaðarvara. 345. mál
  -> umfang netverslunar. 381. mál
  -> umræður störf þingsins 2. maí (störf þingsins). B-818. mál
  -> umræður um störf þingsins 1. nóvember (störf þingsins). B-75. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. febrúar (störf þingsins). B-469. mál
  -> umræður um störf þingsins 12. febrúar (störf þingsins). B-474. mál
  -> umræður um störf þingsins 19. febrúar (störf þingsins). B-505. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. mars (störf þingsins). B-653. mál
  -> umræður um störf þingsins 6. nóvember (störf þingsins). B-100. mál
  -> umræður um störf þingsins 9. október (störf þingsins). B-23. mál
  -> upplýsingar um leynireikninga og aflandsfélög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-885. mál
  -> vegalög (EES-reglur o.fl.). 483. mál
  -> veiðigjöld. 25. mál
  -> veiðigjöld (skipun samráðsnefndar). 372. mál
  -> veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda). 568. mál
  -> veiðigjöld og hallalaus fjárlög (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-779. mál
  -> verðhækkanir og aðgerðir ríkisstjórnarinnar (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-369. mál
  -> verndartollar á landbúnaðarvörur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-485. mál
  -> verndartollar á landbúnaðarvörur (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-681. mál
  -> viðskiptaumhverfi landbúnaðarafurða (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-692. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla skatts vegna kaupa á varmatækjum). 166. mál
  -> virðisaukaskattur (búnaður fyrir fatlaða íþróttamenn). 289. mál
  -> virðisaukaskattur (endurbygging og viðhald kirkna). 353. mál
  -> vörugjald (gjald á jarðstrengi). 506. mál
  -> ýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2014 (verðlagsbreytingar o.fl.). 3. mál
  -> öfugur samruni lögaðila. 322. mál