Niðurstöður efnisorðaleitar

utanríkismál


144. þing
  -> 102. og 103. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf 2013–2014. 777. mál
  -> aðgerðir gegn mansali. 530. mál
  -> aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (áreiðanleikakannanir, eftirlit o.fl.). 729. mál
  -> aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum (sérstök umræða). B-657. mál
  -> almannatryggingar (bótaréttur, stjórnsýsla, EES-reglur o.fl.). 322. mál
  -> Alþjóðaþingmannasambandið 2014. 497. mál
  -> alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands o.fl. (aukin skilvirkni, skipulag, Þróunarsamvinnustofnun Íslands). 579. mál
  -> alþjóðleg öryggismál o.fl. (erlend herskip og herloftför o.fl., breyting ýmissa laga). 628. mál
  -> aukin framlög til NATO. 277. mál
  -> Ábyrgðasjóður launa (EES-reglur). 105. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 153/2014 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur). 515. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 173/2013 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur). 340. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 269/2014 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (markaðssetning og notkun forefna sprengiefna, EES-reglur). 608. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 29/2015 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi, EES-reglur). 632. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 75/2013 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn (ólöglegt skógarhögg og markaðssetning á timbri, EES-reglur). 425. mál
  -> ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 88/2014 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi, EES-reglur). 516. mál
  -> ástandið í Nígeríu (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-519. mál
  -> áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2016–2019. 783. mál
  -> beiðni um þingfund (um fundarstjórn). B-709. mál
  -> búsetuland og greiðslur almannatrygginga til örorkulífeyrisþega. 601. mál
  -> byggingarvörur (heildarlög, EES-reglur). 54. mál
  -> dýrasjúkdómar og varnir gegn þeim (leyfisveitingar og EES-reglur). 644. mál
  -> efling samstarfs Íslands og Grænlands. 104. mál
  -> efnalög (EES-reglur og eftirlit o.fl.). 690. mál
  -> endurskoðun á samningi við Evrópusambandið um viðskipti með landbúnaðarvörur. 499. mál
  -> endurskoðun tvísköttunarsamninga (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-182. mál
  -> evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum (EES-reglur). 72. mál
  -> Evrópumál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra (skýrsla ráðherra). B-712. mál
  -> Evrópuráðsþingið 2014. 476. mál
  -> Evrópustefna ríkisstjórnarinnar. 810. mál
  -> fangaflutningar Bandaríkjamanna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-418. mál
  -> farmflutningar á landi (aukið eftirlit, starfsleyfi o.fl., EES-reglur). 503. mál
  -> farþegaflutningar á landi í atvinnuskyni (heildarlög, EES-reglur). 504. mál
  -> fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur). 4. mál
  -> fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur). 571. mál
  -> fordæming pyndinga leyniþjónustu Bandaríkjanna. 465. mál
  -> framkvæmd samnings um klasasprengjur (heildarlög). 637. mál
  -> framlag Íslands á Feneyjatvíæringnum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-1057. mál
  -> framtíðarsamskipti Íslands og Evrópusambandsins (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-730. mál
  -> fríverslun við Samtök ríkja í Suðaustur-Asíu, ASEAN. 683. mál
  -> fríverslunarsamningur við Japan. 127. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2014. 500. mál
  -> frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES-reglur). 106. mál
  -> fullgilding bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT). 186. mál
  -> fullgilding samnings um bann við notkun klasasprengja. 615. mál
  -> fulltrúar ríkisins á erlendum vettvangi. 131. mál
  -> för ráðherra til Kína (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-777. mál
  -> gildi bréfs utanríkisráðherra til ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-694. mál
  -> greiðsludráttur í verslunarviðskiptum (EES-reglur). 8. mál
  -> hafnalög (ríkisstyrkir o.fl., EES-reglur). 5. mál
  -> hagsmunagreining íslenskra fyrirtækja erlendis á sviði þjónustuviðskipta í tengslum við TiSA-viðræðu. 554. mál
  -> handtaka og afhending manna til og frá Íslandi á grundvelli handtökuskipunar (heildarlög). 463. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (reglugerðarheimild, EES-reglur). 76. mál
  -> heimild fulltrúa Vestnorræna ráðsins til að senda fyrirspurnir til ráðherra. 480. mál
  -> hjáseta fulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-23. mál
  -> hækkun tollkvóta inn á markaði Evrópusambandsins. 199. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, munaðarlaus verk). 700. mál
  -> höfundalög (EES-reglur, lengri verndartími hljóðrita). 701. mál
  -> höfundalög (einkaréttindi höfunda, samningskvaðir o.fl., EES-reglur). 702. mál
  -> innleiðing á Istanbúl-samningi Evrópuráðsins. 732. mál
  -> innleiðing tilskipunar um endurnot opinberra upplýsinga. 742. mál
  -> ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi (heildarlög). 11. mál
  -> jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (vörukaup og þjónusta, EES-reglur). 562. mál
  -> kröfur Evrópusambandsins um að íslensk stjórnvöld skýri stöðu aðildarviðræðna. 648. mál
  -> könnun á framkvæmd EES-samningsins. 260. mál
  -> lagabreytingar vegna fullgildingar sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 81. mál
  -> landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn (aðlægt belti). 110. mál
  -> lífeyrisréttindi íslenskra ríkisborgara erlendis. 724. mál
  -> loftslagsmál (EES-reglur, geymsla koldíoxíðs, vistvæn ökutæki, Kyoto-bókunin). 424. mál
  -> lyfjalög (lyfjagát, EES-reglur). 645. mál
  -> lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda (EES-reglur). 6. mál
  -> lögræðislög (réttindi fatlaðs fólks, svipting lögræðis o.fl.). 687. mál
  -> mat á umhverfisáhrifum (fjölgun tilkynningarskyldra framkvæmda, EES-reglur). 53. mál
  -> merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. 559. mál
  -> merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja (EES-reglur). 99. mál
  -> NATO-þingið 2014. 501. mál
  -> Norðurlandasamningur um erfðir og skipti á dánarbúum. 670. mál
  -> norðurskautsmál 2014. 498. mál
  -> Norræna ráðherranefndin 2014. 611. mál
  -> pyndingar. 438. mál
  -> raforkulög (kerfisáætlun, EES-reglur). 305. mál
  -> rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf. 545. mál
  -> Rauði krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, hálfmánans og kristalsins (heildarlög). 243. mál
  -> refsiaðgerðir gagnvart Ísrael (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-45. mál
  -> ríkisstjórnarfundur um bréf utanríkisráðherra (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-696. mál
  -> Samgöngustofa og loftferðir (gjaldskrárheimildir og EES-reglur). 674. mál
  -> samningur hafnríkja til að uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar (aðgangur erlendra skipa að höfnum). 451. mál
  -> samningur milli Grænlands og Íslands um stjórnun rækjuveiða á Dohrnbanka. 610. mál
  -> samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2015. 609. mál
  -> samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni. 655. mál
  -> samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. 725. mál
  -> samstarf við Færeyjar og Grænland um leiðir til að draga úr útblæstri brennisteins frá skipum. 479. mál
  -> Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (uppfærsla kerfisins, EES-reglur). 376. mál
  -> siglingalög (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). 672. mál
  -> sjúkratryggingar og lyfjalög (heilbrigðisþjónusta yfir landamæri, EES-reglur). 636. mál
  -> skipulag þróunarsamvinnu. 589. mál
  -> slit aðildarviðræðna við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-484. mál
  -> slysatryggingar almannatrygginga (heildarlög, EES-reglur). 402. mál
  -> staða Alþingis, yfirlýsing forseta og umræða um hana, skv. 61. gr. þingskapa (yfirlýsing forseta). B-708. mál
  -> staða þingsályktana (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-695. mál
  -> staða þingsins og viðhorf ríkisstjórnarinnar (um fundarstjórn). B-710. mál
  -> starfsmannamál EFTA. 635. mál
  -> stefna í loftslagsmálum. 794. mál
  -> stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna. 604. mál
  -> tillaga stjórnarandstöðunnar um þjóðaratkvæðagreiðslu (um fundarstjórn). B-752. mál
  -> TiSA-samningurinn (sérstök umræða). B-39. mál
  -> TiSA-viðræður og heilbrigðisþjónusta (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-576. mál
  -> TiSA-viðræðurnar. 48. mál
  -> umferðarlög (EES-reglur). 102. mál
  -> umræður um störf þingsins 10. desember (störf þingsins). B-400. mál
  -> umræður um störf þingsins 11. desember (störf þingsins). B-409. mál
  -> umræður um störf þingsins 15. apríl (störf þingsins). B-796. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. febrúar (störf þingsins). B-598. mál
  -> umræður um störf þingsins 17. mars (störf þingsins). B-711. mál
  -> umræður um störf þingsins 18. mars (störf þingsins). B-717. mál
  -> umræður um störf þingsins 21. janúar (störf þingsins). B-496. mál
  -> umræður um störf þingsins 24. september (störf þingsins). B-73. mál
  -> umræður um störf þingsins 25. febrúar (störf þingsins). B-625. mál
  -> umræður um störf þingsins 26. febrúar (störf þingsins). B-626. mál
  -> umræður um störf þingsins 3. mars (störf þingsins). B-667. mál
  -> umræður um störf þingsins 4. mars (störf þingsins). B-679. mál
  -> umræður um störf þingsins 8. október (störf þingsins). B-125. mál
  -> undanþágur frá EES-gerðum. 593. mál
  -> utanríkis- og alþjóðamál. 621. mál
  -> vegalög (gjaldtaka af umferð o.fl., EES-reglur). 157. mál
  -> veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir). 418. mál
  -> vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu (heildarlög, EES-reglur). 154. mál
  -> verndun friðhelgi einkalífsins í stafrænum miðlum (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-206. mál
  -> Vestnorræna ráðið 2014. 478. mál
  -> vextir og verðtrygging o.fl. (erlend lán, EES-reglur). 561. mál
  -> viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum. 675. mál
  -> viðurlög við brotum á fjármálamarkaði o.fl. (breyting ýmissa laga, EES-reglur). 622. mál
  -> visthönnun vöru sem notar orku (EES-reglur). 98. mál
  -> vopnalög (skoteldar, EES-reglur). 673. mál
  -> þátttaka í björgunaraðgerðum á Miðjarðarhafi. 728. mál
  -> þingsályktunartillaga um slit aðildarviðræðna við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-693. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Norður-Atlantshafsbandalaginu. 20. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. 626. mál
  -> þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald viðræðna við ESB (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-697. mál
  -> þjóðaröryggisstefna (óundirbúinn fyrirspurnatími). B-619. mál
  -> þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland. 695. mál
  -> þróunarsamvinna (sérstök umræða). B-328. mál
  -> ÖSE-þingið 2014. 477. mál