Niðurstöður efnisorðaleitar

mengunarvarnir


146. þing
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál, EES-reglur). 365. mál
  -> fullgilding viðauka við Marpol-samninginn. 295. mál
  -> hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda). 376. mál
  -> lagning háspennulínu á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins. 586. mál
  -> loftslagsmál (losun lofttegunda, EES-reglur). 356. mál
  -> stóriðja. 315. mál
  -> stuðningur við fráveituframkvæmdir. 232. mál
  -> valdheimildir Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlitsins í ljósi fregna af fráveitumálum í Mývatnssveit. 248. mál
  -> varnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði). 355. mál