Niðurstöður efnisorðaleitar

stefnumótun


149. þing
  -> aðgerðir gegn útbreiðslu skógarkerfils. 564. mál
  -> áfangastaðaáætlanir fyrir landshlutana. 406. mál
  -> árangur af stefnu um opinbera háskóla. 648. mál
  -> betrun fanga. 321. mál
  -> efling græns hagkerfis. 709. mál
  -> endurmat á hvalveiðistefnu Íslands. 47. mál
  -> ferðamálastefna. 310. mál
  -> fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019–2023. 403. mál
  -> fimm ára samgönguáætlun 2019–2023. 172. mál
  -> fjarheilbrigðisþjónusta. 197. mál
  -> fjárfestingarstefna sjóða. 268. mál
  -> framkvæmdir við Arnarnesveg og um stefnumörkun í samgöngumálum. 429. mál
  -> framvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2014–2017. 392. mál
  -> grænn samfélagssáttmáli. 912. mál
  -> Grænn sáttmáli. 911. mál
  -> heilbrigðisstefna til ársins 2030. 509. mál
  -> horfur í ferðaþjónustu. 229. mál
  -> innleiðing á stefnu um opinn og frjálsan hugbúnað. 901. mál
  -> innviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfn. 122. mál
  -> jöfnun orkukostnaðar. 562. mál
  -> karlar og jafnrétti. 60. mál
  -> kolefnisspor matvæla. 599. mál
  -> mótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarða. 20. mál
  -> mótun iðnaðarstefnu. 975. mál
  -> mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi. 274. mál
  -> námsgögn fyrir framhaldsskóla. 407. mál
  -> nýsköpun í orkuframleiðslu. 284. mál
  -> raddheilsa. 510. mál
  -> ráðstöfun ríkisjarða. 226. mál
  -> samgönguáætlun 2019–2033. 173. mál
  -> samgöngusamningar og kolefnisjöfnun vegna flugferða. 548. mál
  -> símenntun og fullorðinsfræðsla. 352. mál
  -> staða aðgerða samkvæmt ferðamálaáætlun 2011–2020. 141. mál
  -> stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019–2033. 404. mál
  -> stefna ríkisins við innkaup á matvælum. 164. mál
  -> stefna um vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið. 469. mál
  -> stofnun rannsóknarseturs um utanríkis- og öryggismál. 238. mál
  -> viðbragðsgeta almannavarna og lögreglu í dreifðum byggðum. 472. mál
  -> vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið. 489. mál
  -> vistvæn atvinnutæki við flugvelli. 470. mál
  -> þjóðarátak í forvörnum. 786. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 240. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 241. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 242. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 243. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 244. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 245. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 246. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 247. mál
  -> þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum. 248. mál
  -> æskulýðsstefna og æskulýðslög. 847. mál
  -> öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða. 416. mál