Niðurstöður efnisorðaleitar

verslun


150. þing
  -> aðgerðaáætlun um að efla matvælaöryggi, tryggja vernd búfjárstofna og bæta samkeppnisstöðu innlendrar matvælaframleiðslu. 369. mál
  -> aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna. 562. mál
  -> aðgreining á afkomu ÁTVR af sölu áfengis og sölu tóbaks. 522. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 165/2019 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta). 706. mál
  -> ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2019 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginn (neytendavernd). 429. mál
  -> Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 311/2019 um breytingu á X. viðauka og XIX. viðauka við EES-samninginn (almenn þjónusta, neytendavernd). 616. mál
  -> breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks). 332. mál
  -> breyting á ýmsum lögum vegna samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd (heimildir til rannsókna og framfylgdar). 330. mál
  -> búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta). 382. mál
  -> CBD í almennri sölu. 285. mál
  -> Fríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2019. 554. mál
  -> fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu. 275. mál
  -> lyfjalög. 390. mál
  -> lyfjalög (bann við útflutningi lyfja). 618. mál
  -> lækningatæki. 635. mál
  -> lögbundin verkefni Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. 759. mál
  -> lögbundin verkefni Neytendastofu. 822. mál
  -> málefni Hljóðbókasafns Íslands. 168. mál
  -> merking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínu. 241. mál
  -> orkudrykkir. 346. mál
  -> sala og dreifing kjöts úr heimaslátrun. 565. mál
  -> samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur). 610. mál
  -> samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. 267. mál
  -> samvinna stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd. 331. mál
  -> slátrun sauðfjár og sala afurða beint til neytenda. 301. mál
  -> takmörkun á sölu orkudrykkja. 519. mál
  -> tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.). 609. mál
  -> verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar). 53. mál
  -> viðbrögð við lagafrumvörpum um afglæpavæðingu neysluskammta, sölu áfengis í vefverslun og neyslurými. 658. mál