Niðurstöður efnisorðaleitar

ríkisfjármál


150. þing
  -> aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna faraldurs kórónuveiru. 890. mál
  -> biðtími og stöðugildi sálfræðinga. 256. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir). 726. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru. 683. mál
  -> breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir vegna vinnumarkaðar). 972. mál
  -> breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018–2022. 968. mál
  -> brottfall ýmissa laga (úrelt lög). 529. mál
  -> fimm ára aðgerðaráætlun heilbrigðisstefnu 2021-2025. 930. mál
  -> fjáraukalög 2019. 364. mál
  -> fjáraukalög 2020. 969. mál
  -> fjármagnstekjuskattur. 305. mál
  -> fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (viðbótarlokunarstyrkir). 922. mál
  -> fjölmiðlar (stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.). 458. mál
  -> fullur aðskilnaður ríkis og kirkju og ný heildarlöggjöf um starfsemi trú- og lífsskoðunarfélaga. 128. mál
  -> gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar. 299. mál
  -> greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (hækkun bótagreiðslna). 85. mál
  -> græn utanríkisstefna. 568. mál
  -> heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017. 183. mál
  -> heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. 735. mál
  -> jarðgöng undir Húsavíkurhöfða. 600. mál
  -> kolefnisskattur og kostnaður aðgerða til að minnka losun kolefnis. 218. mál
  -> kostnaður Landsvirkjunar vegna sæstrengs. 141. mál
  -> Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður. 711. mál
  -> losun gróðurhúsalofttegunda frá ökutækjum og alþjóðlegar skuldbindingar. 290. mál
  -> lögbundin verkefni Fjársýslu ríkisins. 757. mál
  -> markaðs- og kynningarmál heilbrigðisstofnana. 244. mál
  -> Menntasjóður námsmanna. 329. mál
  -> opinber fjármál (framlagning fjármálaáætlunar). 145. mál
  -> pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (framlenging). 993. mál
  -> ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi. 936. mál
  -> ríkisábyrgðir. 970. mál
  -> ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga (gildissvið). 125. mál
  -> sala á ríkisjörðum. 144. mál
  -> sekta- og bótakostnaður Ríkisútvarpsins. 564. mál
  -> sérstakt tímabundið fjárfestingarátak. 699. mál
  -> skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (kaupréttur og áskriftarréttindi). 998. mál
  -> staðfesting ríkisreiknings 2018. 431. mál
  -> staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald (frestun gjalddaga). 659. mál
  -> stefna og aðgerðir í loftslagsmálum. 220. mál
  -> tekjuskattur (persónuarður). 543. mál
  -> tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (Grænland og Færeyjar). 104. mál
  -> tímabundnar greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví. 667. mál
  -> tryggingagjald (afnám tryggingagjalds á fjölmiðla). 484. mál
  -> uppbygging og rekstur fráveitna (átak í fráveitumálum). 776. mál
  -> úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs. 381. mál
  -> úttekt á starfsemi Lindarhvols ehf.. 455. mál
  -> verktakakostnaður embættis ríkislögreglustjóra. 228. mál
  -> verktakakostnaður Samkeppniseftirlitsins. 227. mál
  -> viðbrögð við lagafrumvörpum um afglæpavæðingu neysluskammta, sölu áfengis í vefverslun og neyslurými. 658. mál
  -> virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). 939. mál
  -> yfirtaka lífeyrisskuldbindinga Bændasamtakanna. 347. mál
  -> þjóðarsjóður. 243. mál
  -> Þjóðhagsstofnun. 925. mál
  -> þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.). 317. mál