Samantekt um þingmál

Séreignarsparnaður og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar

484. mál á 143. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að lækka höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána.

Helstu breytingar og nýjungar

Um er að ræða úrræði sem heimilar fólki ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á veðlán sem tekin voru vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Þessi leið er skattfrjáls og gildir í þrjú ár vegna ráðstöfunar iðgjalda inn á lán en í fimm ár vegna húsnæðissparnaðar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og lögum nr. 44/1998, um húsnæðismál.

Kostnaður og tekjur

Í fjárlögum ársins 2014 er gert ráð fyrir 20 milljarða króna útgjöldum vegna þessa málefnis en stefna stjórnvalda er að nettóáhrif á ríkissjóð verði lítil sem engin. Í áliti skrifstofu opinberra fjármála segir meðal annars að í frumvarpinu séu ekki allar forsendur aðgerðanna afmarkaðar fyrir fram með þeim hætti að beinlínis verði ráðið af ákvæðum þess hver hugsanlegur heildarkostnaður ríkissjóðs gæti orðið. 

Umsagnir (helstu atriði)

Margar umsagnir bárust og nokkrar efnislegar athugasemdir sem sumar hverjar voru felldar inn í frumvarpið áður en það varð að lögum.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum minni háttar breytingum.

Aðrar upplýsingar

Kynning forsætisráðuneytis á aðgerðum ríkisstjórnarinnar, 26. mars 2014.

Kynning ríkisstjórnarinnar á fyrirhuguðum aðgerðum í skuldamálum, 30. nóvember 2013.Síðast breytt 16.05.2014. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.