Samantekt um þingmál

Leiga skráningarskyldra ökutækja

421. mál á 144. löggjafarþingi.
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Markmið

Að styrkja lagaramma um starfsemi ökutækjaleiga.

Helstu breytingar og nýjungar

Lögin ná yfir allar tegundir skráningarskyldra ökutækja. Breyting verður varðandi útgáfu starfsleyfa og einkaleigur verða felldar undir lögin, þ.e. þegar einstaklingar leigja út ökutæki til annarra einstaklinga með milligöngu leigumiðlunar.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög sem byggja á núgildandi lögum um bílaleigur nr. 64/2000.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Umsagnaraðilar fagna frumvarpinu en gera nokkrar almennar athugasemdir.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum sem eiga að auka skýrleika.


Síðast breytt 01.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið rannsoknathjonusta@althingi.is.