Samantekt um þingmál

Loftslagsmál

424. mál á 144. löggjafarþingi.
Umhverfis- og auðlindaráðherra.

Markmið

Að innleiða tvær tilskipanir ESB.

Helstu breytingar og nýjungar

Innleiðing á tilskipun 2009/31/EB felur í sér að óheimilt verði að geyma koldíoxíð í jarðlögum, sérefnahagslögsögu og á landgrunni en undanskilin eru rannsóknar-, þróunar- og prófunarverkefni. Innleiðing á tilskipun 2009/33/EB felur í sér að opinberir aðilar skulu við innkaup á farþega- og vöruflutningabifreiðum taka mið af líftímakostnaði farartækis vegna orkunotkunar og umhverfisáhrifa. Markmiðið með ákvæðinu er að draga úr orkunotkun og skaðlegum umhverfisáhrifum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Umsagnaraðilar eru samþykkir frumvarpinu en Umhverfisstofnun gerir nokkrar efnislegar athugasemdir og telur einnig að skýrleika vanti.

Afgreiðsla

Samþykkt með þeirri meginbreytingu að bætt var við lögin ákvæði um lögfestingu 4. gr. samnings Íslands og ESB varðandi skuldbindingar Kyoto-bókunarinnar um loftslagsbreytingar.  

Aðrar upplýsingar

Tilskipun 2009/31/EB um föngun og geymslu koldíoxíðs í jarðlögum.

Tilskipun 2009/33/ EB um að stuðla að notkun á hreinum og orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum.Síðast breytt 01.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.