Samantekt um þingmál

Innflutningur dýra

643. mál á 144. löggjafarþingi.
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að rýmka heimildir til innflutnings erfðaefna búfjár.

Helstu breytingar og nýjungar

Heimilt verður að veita leyfi til innflutnings á erfðaefni holdanautgripa og Matvælastofnun fær auknar heimildir til gjaldtöku vegna eftirlits, umsýslu og skjalaskoðunar við innflutning.

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum um innflutning dýra nr. 54/1990.

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Skiptar skoðanir koma fram í umsögnum um hvort heimila eigi innflutning erfðaefna holdanautgripa en um önnur atriði frumvarpsins er ekki deilt.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Matvælastofnun.

Mat á áhættu vegna innflutnings á nautasæði frá Geno Global Ltd í Noregi (2014). Reykjavík: Matvælastofnun.

Nautakjötsframleiðsla og staða holdanautastofnsins á Íslandi (janúar 2013). Reykjavík: Atvinnuvegaráðuneytið.

Skýrsla starfshóps um eflingu nautakjötsframleiðslu á Íslandi (júlí 2013). Reykjavík: Atvinnuvegaráðuneytið.Síðast breytt 01.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.