Samantekt um þingmál

Fjármálafyrirtæki

787. mál á 144. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að auðvelda slit fjármálafyrirtækja.

Helstu breytingar og nýjungar

Nauðasamningsferli fjármálafyrirtækja verður einfaldara og gert er ráð fyrir að staðfestingu frumvarps að nauðasamningi skuli fylgja mat og samþykki Seðlabanka Íslands á efnahagslegum áhrifum frumvarpsins. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Breyta á lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Einnig verður bráðabirgðaákvæði, sjá 4. gr., bætt við lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001.
  • Skylt mál: Stöðugleikaskattur, 786. mál (fjármála- og efnahagsráðherra) á 144. þingi (08.06.2015)

Kostnaður og tekjur

Hefur ekki bein áhrif á ríkissjóð.

Umsagnir (helstu atriði)

Athugasemdir voru margar en efnislegar athugasemdir fáar.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum sem þó hafa ekki áhrif á meginatriði frumvarpsins.

Aðrar upplýsingar

Heildstæð aðgerðaráætlun til losunar fjármagnshafta kynnt. Fréttatilkynning og upplýsingaefni frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu 8. júní 2015.
Bréf frá kröfuhöfum LBI hf., Kaupthing hf. og Glitni hf. til fjármála- og efnhagsráðherra 9. júní 2015.


Síðast breytt 08.07.2015. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.