Samantekt um þingmál

Matvælastofnun

331. mál á 148. löggjafarþingi.
Stjórnarfrumvarp. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Markmið

Að einfalda lagarammann um Matvælastofnun, auka sveigjanleika í skipulagi og starfsemi, skerpa á ákvæðum um upplýsingagjöf og treysta samráð við þá aðila sem starfsemin varðar.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að við Matvælastofnun starfi samstarfsráð sem yrði vettvangur samráðs og upplýsingaskipta milli stofnunarinnar og þeirra sem starfi hennar tengjast. Að auki eru lögð til ákvæði um starfrækslu umdæmisstofa og landamærastöðva og að héraðsdýralæknar falli undir hin nýju lög. Jafnframt er lagt til að Matvælastofnun verði gert kleift að fela eftirlitsaðilum, sem hafa fullnægjandi menntun, starfsréttindi eða viðeigandi faggildingu, framkvæmd eftirlits fyrir hennar hönd og að hún geti samið við faggilta aðila um afmörkuð eftirlitsverkefni.

Breytingar á lögum og tengd mál

Um er að ræða ný lög og við gildistöku þeirra falla úr gildi lög um Matvælastofnun, nr. 80/2005.

  • Skylt mál: Matvælastofnun, 370. mál (sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra) á 146. þingi (28.03.2017)
  • Skylt mál: Matvæli o.fl., 330. mál (sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra) á 148. þingi (01.03.2018)

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir auknum útgjöldum ríkissjóðs.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

MatvælastofnunSíðast breytt 30.04.2018. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.