Samantekt um þingmál

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

186. mál á 150. löggjafarþingi.
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Markmið

Að tryggja frelsi launþega á grundvelli ríkisfangs innan EES og tryggja staðfesturétt einstaklinga.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að ekki verði gerð krafa um að framkvæmdastjórar og meirihluti stjórnarmanna í íslenskum atvinnufyrirtækjum, sem eru ríkisborgarar aðildarríkja EES-samningsins, aðildarríkja EFTA eða Færeyja, séu búsettir í aðildarríki EES-samningsins, aðildarríki EFTA eða Færeyjum. Einnig er gert ráð fyrir að ríkisborgarar annarra ríkja þurfi ekki að eiga búsetu á Íslandi heldur sé fullnægjandi að þeir búi í aðildarríki EES-samningsins, aðildarríki EFTA eða Færeyjum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt með lítils háttar orðalagsbreytingum til að auka skýrleika.

Aðrar upplýsingar

Formlegar athugasemdir frá Eftirlitsstofnun EFTA til íslenska ríkisins (4. nóv. 2015).


Síðast breytt 05.12.2019. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið upplysing@althingi.is.