Samantekt um þingmál

Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld

342. mál á 151. löggjafarþingi.
Fjármála- og efnahagsráðherra.

Markmið

Að efla og auka skattalega hvata til þeirra lögaðila í þriðja geiranum sem starfa til almannaheilla og einstaklinga og fyrirtækja sem ákveða að leggja starfseminni lið í formi gjafa eða fjárframlaga.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagt er til að útvíkka skattalega hvata og lögfesta nýja til að styrkja starfsemi þriðja geirans sem m.a. snýr að íþróttafélögum, björgunar­sveit­­um, góðgerðarfélögum og mannúðarsamtökum.

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003.
Lög um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 94/1996.
Lög um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.
Lög um stimpilgjald, nr. 138/2013.
Lög um erfðafjárskatt, nr. 14/2004.
Lög um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003.

Kostnaður og tekjur

Gert er ráð fyrir ótímabundnum neikvæðum áhrifum á skatttekjur ríkissjóðs sem nemur um 2 milljörðum kr. á ári.

Afgreiðsla

Samþykkt með nokkrum breytingum.

Aðrar upplýsingar

Nýir hvatar til að styrkja skattalegt umhverfi þriðja geirans verði lögfestir. Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 3. febrúar 2020.


Síðast breytt 26.04.2021. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið rannsoknathjonusta@althingi.is.