Samantekt um þingmál

Atvinnuréttindi útlendinga

482. mál á 152. löggjafarþingi.
Félags- og vinnumarkaðsráðherra.

Markmið

Að uppfylla skuldbindingar vegna fríverslunarsamnings milli Íslands, Noregs og Liechtenstein við Bretland.

Helstu breytingar og nýjungar

Lagðar eru til þær breytingar á lögum um atvinnuréttindi útlendinga sem nauðsynlegar þykja vegna fríverslunarsamnings við Bretland. Heimilt verður að veita tímabundin atvinnuleyfi starfsmönnum með ótímabundna ráðningu sem stjórnendur eða sérfræðingar við starfstöð atvinnurekanda erlendis sem atvinnurekandi sendir tímabundið til starfa við starfsstöð sína á Íslandi. 

Breytingar á lögum og tengd mál

Lög um atvinnuréttindi útlendinga, nr. 97/2002.

Kostnaður og tekjur

Ekki er gert ráð fyrir áhrifum á ríkissjóð.

Afgreiðsla

Samþykkt óbreytt.

Aðrar upplýsingar

Fríverslunarsamningur milli Íslands, Furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs og Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands.


Síðast breytt 23.02.2023. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Unnið af starfsfólki upplýsinga- og rannsóknaþjónustu Alþingis.

Um samantektir

Samantektir um þingmál hafa verið birtar á vef Alþingis síðan á 141. þingi (2012-2013). Markmiðið er að setja fram í stuttu máli greinargóðar upplýsingar um þingmál og að tengja í efni sem gæti skýrt það frekar.

Samantektir eru einkum unnar um stjórnarfrumvörp en upplýsingum um önnur mál er bætt við eftir þörfum. Fylgst er með máli frá því að það kemur fram á þinginu og upplýsingum bætt við eftir því sem fram vindur. Þær eru að mestu fengnar úr texta frumvarps og umsagna, en tengt er í efni á öðrum vefjum eftir því sem tilefni er til. Tenglar í efni sem ekki er á vef Alþingis geta breyst og eru birtir án ábyrgðar. Umfjöllunin á að vera óhlutdræg en ekki er hægt að gera ráð fyrir að hún sé tæmandi. Samantektin er ekki hluti af þinglegri meðferð né formlegum skjölum þingmálsins.

Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má senda þær á netfangið rannsoknathjonusta@althingi.is.