Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
17 17.09.2019 300 þús. kr. lágmarksframfærsla almannatrygginga Inga Sæland
138 23.09.2019 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) Þorsteinn Sæmunds­son
343 05.11.2019 Aðgengi hælisleitenda að almenningssamgöngum Steinunn Þóra Árna­dóttir
76 12.09.2019 Afnám vasapeningafyrirkomulags Inga Sæland
6 13.09.2019 Almannatryggingar (hækkun lífeyris) Logi Einars­son
83 12.09.2019 Almannatryggingar (frítekjumark vegna lífeyristekna) Inga Sæland
135 19.09.2019 Almannatryggingar (fjárhæð bóta) Inga Sæland
294 24.10.2019 Almannatryggingar (aldurstengd örorkuuppbót) Guðmundur Ingi Kristins­son
33 16.09.2019 Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (skerðingarlaus atvinnuþátttaka öryrkja) Guðmundur Ingi Kristins­son
320 01.11.2019 Almennar íbúðir (hækkun tekju- og eignamarka leigjenda, sérstakt byggðaframlag, veðsetning) Félags- og barnamála­ráð­herra
292 24.10.2019 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum Inga Sæland
254 16.10.2019 Ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum Jón Þór Ólafs­son
273 18.10.2019 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 125/2019 um breytingu á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta. Neytendavernd.) Utanríkis­ráð­herra
280 22.10.2019 Árangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentsprófs Helga Vala Helga­dóttir
119 17.09.2019 Barnalög (fæðingarstaður og sveitarfélag fyrsta lögheimilis barns) Björn Leví Gunnars­son
123 17.09.2019 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) Brynjar Níels­son
87 12.09.2019 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum) Silja Dögg Gunnars­dóttir
356 06.11.2019 Barnaverndarnefndir Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
134 19.09.2019 Breyting á lögum um fjöleignarhús Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
315 01.11.2019 Breyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnu við fiskveiðar (alþjóðlegar skuldbindingar) Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
288 24.10.2019 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
253 16.10.2019 Breytt greiðslufyrirkomulag á dvalar- og hjúkrunarheimilum Unnur Brá Konráðs­dóttir
345 05.11.2019 Brottvísun þungaðrar konu Helga Vala Helga­dóttir
41 23.09.2019 Búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum Guðmundur Ingi Kristins­son
283 22.10.2019 Dvalar- og hvíldarrými Ásgerður K. Gylfa­dóttir
181 01.10.2019 Félög til almannaheilla Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
193 08.10.2019 Fjöldi íbúða sem fjármálafyrirtæki hafa eignast Ólafur Ísleifs­son
109 16.09.2019 Fordæming meðferðar bandarískra stjórnvalda á flóttabörnum Helga Vala Helga­dóttir
335 05.11.2019 Framkvæmd nauðungarsölu Jón Þór Ólafs­son
102 12.09.2019 Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023 Forsætis­ráð­herra
133 19.09.2019 Fæðingar- og foreldraorlof Andrés Ingi Jóns­son
69 12.09.2019 Hagsmunafulltrúi aldraðra Inga Sæland
323 01.11.2019 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
173 26.09.2019 Heimilisofbeldi Andrés Ingi Jóns­son
79 12.09.2019 Hjúskaparlög (skilnaður án undanfara) Andrés Ingi Jóns­son
319 01.11.2019 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun Félags- og barnamála­ráð­herra
235 15.10.2019 Innheimta félagsgjalda Andrés Ingi Jóns­son
98 12.09.2019 Jafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta hjá hinu opinbera Þorsteinn Víglunds­son
221 10.10.2019 Kynskráning í þjóðskrá Margrét Tryggva­dóttir
62 11.09.2019 Landlæknir og lýðheilsa (skrá um heilabilunarsjúkdóma) Ólafur Þór Gunnars­son
251 16.10.2019 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd, gerð arðskráa o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
68 12.09.2019 Lögreglulög (verkfallsréttur lögreglumanna) Karl Gauti Hjalta­son
258 16.10.2019 Lögskráning sjómanna og siglingatíma Sigurður Páll Jóns­son
165 26.09.2019 Markviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptum Jón Steindór Valdimars­son
63 12.09.2019 Málefni aldraðra (sambúð á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
357 06.11.2019 Málsmeðferð hjá sýslumanni í umgengnismálum Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
329 01.11.2019 Menntasjóður námsmanna Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
38 24.09.2019 Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu Guðjón S. Brjáns­son
114 16.09.2019 Nauðungarsölur og fjárnám hjá einstaklingum Ólafur Ísleifs­son
346 05.11.2019 Orkudrykkir Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
35 11.09.2019 Orlofshúsnæði örorkulífeyrisþega Steinunn Þóra Árna­dóttir
327 01.11.2019 Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna Björn Leví Gunnars­son
22 12.09.2019 Rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara Ágúst Ólafur Ágústs­son
174 26.09.2019 Rekstur hjúkrunarheimila Guðjón S. Brjáns­son
88 13.09.2019 Réttur barna til að vita um uppruna sinn Silja Dögg Gunnars­dóttir
286 23.10.2019 Rjóður og líknardeild í Kópavogi Kristín Trausta­dóttir
19 11.09.2019 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
9 19.09.2019 Skattleysi launatekna undir 350.000 kr. Inga Sæland
151 24.09.2019 Skattur á barnagreiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna Ólafur Ísleifs­son
190 07.10.2019 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
281 23.10.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum) Unnur Brá Konráðs­dóttir
99 12.09.2019 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemilífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða) Hanna Katrín Friðriks­son
191 08.10.2019 Staða barna tíu árum eftir hrun Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
25 08.10.2019 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð Inga Sæland
14 17.09.2019 Starfsemi smálánafyrirtækja Oddný G. Harðar­dóttir
148 24.09.2019 Stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019--2033 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2023 Samgöngu- og sveitarstjórnar­ráð­herra
93 13.09.2019 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
196 08.10.2019 Stjórnsýsla forsjár- og umgengnismála Björn Leví Gunnars­son
92 13.09.2019 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði) Þorsteinn Víglunds­son
257 16.10.2019 Taka ellilífeyris hjá sjómönnum Sigurður Páll Jóns­son
96 12.09.2019 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti) Óli Björn Kára­son
293 24.10.2019 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga) Ágúst Ólafur Ágústs­son
358 06.11.2019 Umgengnisréttur og hagur barna Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
355 06.11.2019 Umgengnisúrskurðir og ofbeldi gegn börnum Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
73 12.09.2019 Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Björn Leví Gunnars­son
94 13.09.2019 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) Hanna Katrín Friðriks­son
46 11.09.2019 Valfrjáls bókun við alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi Halldóra Mogensen
13 12.09.2019 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ólafur Ísleifs­son
304 24.10.2019 Viðbrögð við aðvörun Evrópska kerfisáhætturáðsins Ólafur Ísleifs­son
326 01.11.2019 Virðisaukaskattur (hjálpartæki) Inga Sæland
347 06.11.2019 Yfirtaka lífeyrisskuldbindinga Bændasamtakanna Þorsteinn Víglunds­son
339 05.11.2019 Öryrkjar og námslán Guðjón S. Brjáns­son

Áskriftir

RSS áskrift