Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
33 19.09.2018 40 stunda vinnuvika (lögbundnir frídagar) Þorsteinn Sæmunds­son
181 09.10.2018 40 stunda vinnuvika (stytting vinnutíma) Björn Leví Gunnars­son
157 26.09.2018 Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
369 14.11.2018 Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
105 18.09.2018 Aðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningum Guðmundur Ingi Kristins­son
332 08.11.2018 Aldursgreiningar ungra umsækjenda um alþjóðlega vernd Logi Einars­son
12 13.09.2018 Almannatryggingar (barnalífeyrir) Silja Dögg Gunnars­dóttir
7 14.09.2018 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi Halldóra Mogensen
300 02.11.2018 Atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag í lífeyrissjóði) Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
319 06.11.2018 Atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
253 16.10.2018 Atvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetu Þorgerður K. Gunnars­dóttir
139 24.09.2018 Ársreikningar (texti ársreiknings) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
409 30.11.2018 Áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess Félags- og jafnréttismála­ráð­herra
126 20.09.2018 Barnaverndarlög (refsing við tálmun eða takmörkun á umgengni) Brynjar Níels­son
145 26.09.2018 Barnaverndarlög og almenn hegningarlög (eftirlit með barnaníðingum) Silja Dögg Gunnars­dóttir
374 15.11.2018 Bálfarir og kirkjugarðar Andrés Ingi Jóns­son
376 19.11.2018 Biðtími og stöðugildi sálfræðinga Anna Kolbrún Árna­dóttir
76 14.09.2018 Bókanir í kjarasamningum við íslenska ríkið Björn Leví Gunnars­son
36 18.09.2018 Breyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barna Helgi Hrafn Gunnars­son
25 24.09.2018 Breyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrum Hanna Katrín Friðriks­son
113 18.09.2018 Breytingar á hjúskaparlögum Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
165 26.09.2018 Breytingar á sköttum og gjöldum Óli Björn Kára­son
132 24.09.2018 Bætt stjórnsýsla í umgengnismálum Björn Leví Gunnars­son
136 25.09.2018 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Jón Gunnars­son
53 19.09.2018 Endurskoðun lögræðislaga Þórhildur Sunna Ævars­dóttir
135 24.09.2018 Fasteignalán til neytenda (eftirstöðvar í kjölfar nauðungarsölu) Ólafur Ísleifs­son
268 18.10.2018 Fjárfestingarstefna sjóða Jóhanna Vigdís Guðmunds­dóttir
109 18.09.2018 Forsendur að baki hækkun bóta almannatrygginga Þorgerður K. Gunnars­dóttir
349 12.11.2018 Framkvæmdasjóður aldraðra Inga Sæland
61 14.09.2018 Fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
154 26.09.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (lenging fæðingarorlofs) Logi Einars­son
257 25.10.2018 Fæðingar- og foreldraorlof (fæðingarstyrkur vegna ættleiðingar) Birgir Þórarins­son
142 24.09.2018 Fæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustu Silja Dögg Gunnars­dóttir
185 09.10.2018 Heilbrigðisþjónusta o.fl. (dvalarrými og dagdvöl) Heilbrigðis­ráð­herra
263 18.10.2018 Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
348 12.11.2018 Hjúkrunarheimili Inga Sæland
140 09.10.2018 Húsnæðisbætur (réttur námsmanna og fatlaðs fólks) Helga Vala Helga­dóttir
236 15.10.2018 Jafnréttismat Andrés Ingi Jóns­son
237 16.10.2018 Jafnréttismat Andrés Ingi Jóns­son
60 14.09.2018 Karlar og jafnrétti Andrés Ingi Jóns­son
413 30.11.2018 Kjararáð (launafyrirkomulag) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
286 25.10.2018 Kynjafræði sem skyldunámsgrein Ingibjörg Þórðar­dóttir
48 18.09.2018 Kynjavakt Alþingis Kolbeinn Óttars­son Proppé
418 04.12.2018 Kærur og málsmeðferðartími Björn Leví Gunnars­son
67 14.09.2018 Leiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskipta Björn Leví Gunnars­son
266 18.10.2018 Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa (lyfjaávísanir hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra) Heilbrigðis­ráð­herra
21 14.09.2018 Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Ágúst Ólafur Ágústs­son
9 14.09.2018 Mannanöfn Þorsteinn Víglunds­son
193 09.10.2018 Markmið um aðlögun að íslensku samfélagi Ólafur Ísleifs­son
264 18.10.2018 Málefni aldraðra (réttur til sambúðar með maka á öldrunarstofnunum) Ólafur Þór Gunnars­son
306 05.11.2018 Málefni aldraðra (Framkvæmdasjóður aldraðra) Ólafur Ísleifs­son
274 02.11.2018 Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagi Guðjón S. Brjáns­son
26 27.09.2018 Nálgunarbann og brottvísun af heimili (meðferð beiðna um nálgunarbann) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
320 06.11.2018 Námsframboð eftir framhaldsskóla fyrir fólk með þroskahömlun Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
272 24.10.2018 Orlof húsmæðra (afnám laganna) Vilhjálmur Árna­son
298 02.11.2018 Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna Björn Leví Gunnars­son
255 17.10.2018 Réttur barna sem aðstandendur Vilhjálmur Árna­son
42 13.09.2018 Réttur barna til að vita um uppruna sinn Silja Dögg Gunnars­dóttir
163 26.09.2018 Sala fullnustueigna Íbúðalánasjóðs Þorsteinn Sæmunds­son
417 30.11.2018 Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
186 09.10.2018 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn) Lilja Rafney Magnús­dóttir
40 19.09.2018 Sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra (búseturéttur aldraðra, öryggisíbúðir) Þorsteinn Sæmunds­son
8 24.09.2018 Skattleysi launatekna undir 300.000 kr. Ólafur Ísleifs­son
267 18.10.2018 Skipan starfshóps er leggi til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barna Hildur Sverris­dóttir
256 17.10.2018 Staða barna tíu árum eftir hrun Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
187 09.10.2018 Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum Oddný G. Harðar­dóttir
88 18.09.2018 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði) Áslaug Arna Sigurbjörns­dóttir
104 18.09.2018 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga) Þorsteinn Víglunds­son
19 18.09.2018 Stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda Kolbeinn Óttars­son Proppé
233 16.10.2018 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði) Þorsteinn Víglunds­son
84 17.09.2018 Tekjuskattur (afnám rúmmálsreglu og frístundahúsnæði) Óli Björn Kára­son
156 26.09.2018 Umboðsmaður barna (hlutverk umboðsmanns barna, ráðgjafarhópur barna og barnaþing) Forsætis­ráð­herra
209 09.10.2018 Umsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar Björn Leví Gunnars­son
151 26.09.2018 Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Björn Leví Gunnars­son
215 10.10.2018 Úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum Björn Leví Gunnars­son
46 13.09.2018 Útlendingar (réttur barna til dvalarleyfis) Hanna Katrín Friðriks­son
221 11.10.2018 Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (ýmsar breytingar) Dómsmála­ráð­herra
207 09.10.2018 Úttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrun Þórunn Egils­dóttir
367 14.11.2018 Valkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks Þorgerður K. Gunnars­dóttir
296 02.11.2018 Velferðartækni Silja Dögg Gunnars­dóttir
254 16.10.2018 Verkefni þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
16 14.09.2018 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði) Ólafur Ísleifs­son
2 11.09.2018 Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019 (tekjuskattur, persónuafsláttur, barnabætur, vaxtabætur, tryggingagjald) Fjármála- og efnahags­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift