Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
486 13.12.2002 Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnis Steingrímur J. Sigfús­son
576 06.02.2003 Afföll húsbréfa Páll Magnús­son
149 14.10.2002 Afkomutrygging aldraðra og öryrkja Jóhanna Sigurðar­dóttir
413 02.12.2002 Almannatryggingar (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka) Heilbrigðis­ráð­herra
431 04.12.2002 Almannatryggingar (tryggingaráð) Ágúst Einars­son
567 03.02.2003 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum og mansal) Dómsmála­ráð­herra
231 23.10.2002 Atvinnuleysisbætur Jóhanna Sigurðar­dóttir
651 03.03.2003 Ábúðarlög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
649 27.02.2003 Ábyrgðasjóður launa (heildarlög, EES-reglur) Félagsmála­ráð­herra
99 04.10.2002 Ábyrgðasjóður launa Kristján Páls­son
59 07.10.2002 Áfallahjálp í sveitarfélögum Hjálmar Árna­son
320 05.11.2002 Áhrif nýs launakerfis á launamun kynjanna Drífa Snædal
695 10.03.2003 Bann við umskurði á kynfærum kvenna Kolbrún Halldórs­dóttir
145 15.10.2002 Barnabætur Sigríður Jóhannes­dóttir
677 06.03.2003 Barnabætur Ögmundur Jónas­son
31 03.10.2002 Barnalög (sameiginleg forsjá barns) Ásta R. Jóhannes­dóttir
44 07.10.2002 Barnalög (faðernismál) Ásta R. Jóhannes­dóttir
180 10.10.2002 Barnalög (heildarlög) Dómsmála­ráð­herra
578 06.02.2003 Bifreiðastyrkir til fatlaðra Ásta R. Jóhannes­dóttir
426 04.12.2002 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutími) Utanríkis­ráð­herra
438 05.12.2002 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga) Utanríkis­ráð­herra
619 18.02.2003 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (upplýsingamiðlun til launamanna o.fl.) Utanríkis­ráð­herra
397 26.11.2002 Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010 Ísólfur Gylfi Pálma­son
295 31.10.2002 Byggingarkostnaður hjúkrunarheimila Ásta Möller
65 08.10.2002 Bætt staða þolenda kynferðisafbrota Jóhanna Sigurðar­dóttir
40 04.10.2002 Efling félagslegs forvarnastarfs Steingrímur J. Sigfús­son
146 14.10.2002 Einelti Ásta R. Jóhannes­dóttir
139 08.10.2002 Einelti á vinnustað Margrét Frímanns­dóttir
310 04.11.2002 Endurgreiðsla sjónglerja og linsa fyrir börn og unglinga Páll Magnús­son
698 10.03.2003 Ferðakostnaður sjúklinga Arnbjörg Sveins­dóttir
120 07.10.2002 Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur) Margrét Frímanns­dóttir
448 10.12.2002 Félagsþjónusta, öldrunar­þjónusta og heilsugæsla Ásta Möller
349 11.11.2002 Forvarnasjóður Drífa Hjartar­dóttir
384 20.11.2002 Fósturbörn í sveitum Helga Halldórs­dóttir
512 23.01.2003 Framboð á leiguhúsnæði Jóhanna Sigurðar­dóttir
585 06.02.2003 Framkvæmd laga um leikskóla Ögmundur Jónas­son
171 14.10.2002 Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla Margrét Frímanns­dóttir
628 26.02.2003 Geðheilbrigðis­þjónusta fyrir börn og unglinga Steingrímur J. Sigfús­son
460 12.12.2002 Geðheilbrigðis­þjónusta við aldraða Karl V. Matthías­son
557 30.01.2003 Geðheilbrigðis­þjónusta við börn og unglinga Rannveig Guðmunds­dóttir
500 21.01.2003 Gerð neyslustaðals Jóhanna Sigurðar­dóttir
493 21.01.2003 Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
37 04.10.2002 Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (umsóknarfrestur) Gísli S. Einars­son
105 04.10.2002 Greiðslur úr ábyrgðasjóði launa Jóhanna Sigurðar­dóttir
538 28.01.2003 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
492 21.01.2003 Grunnskólar (fulltrúar nemenda) Svanfríður Jónas­dóttir
449 10.12.2002 Heilsugæsla, félagsþjónusta og öldrunar­þjónusta Ásta Möller
699 10.03.2003 Hjálpartæki fatlaðra Arnbjörg Sveins­dóttir
127 08.10.2002 Húsaleiga og húsaleigubætur Margrét Frímanns­dóttir
43 04.10.2002 Húsaleigubætur (foreldrar með sameiginlega forsjá o.fl.) Ásta R. Jóhannes­dóttir
440 05.12.2002 Húsaleigubætur (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.) Félagsmála­ráð­herra
227 23.10.2002 Húsnæðismál (matsverð fasteigna) Jóhanna Sigurðar­dóttir
370 14.11.2002 Húsnæðismál (niðurfelling skulda) Félagsmála­ráð­herra
396 25.11.2002 Húsnæðissamvinnufélög (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
403 28.11.2002 Íslenskt táknmál Kolbrún Halldórs­dóttir
652 03.03.2003 Jarðalög (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
50 04.10.2002 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (úrskurðir kærunefndar) Jóhanna Sigurðar­dóttir
683 06.03.2003 Kjaradómur og kjaranefnd (heilsugæslulæknar) Fjármála­ráð­herra
298 01.11.2002 Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi) Pétur H. Blöndal
516 23.01.2003 Kostnaður við glasafrjóvganir Guðrún Ögmunds­dóttir
19 02.10.2002 Kvennahreyfingin á Íslandi Kolbrún Halldórs­dóttir
51 07.10.2002 Könnun á umfangi fátæktar Jóhanna Sigurðar­dóttir
629 26.02.2003 Langtímameðferðarheimili og neyðarvistun Steingrímur J. Sigfús­son
81 04.10.2002 Launa- og starfskjör á vernduðum vinnustöðum Jóhanna Sigurðar­dóttir
313 14.11.2002 Lágmarkslaun Gísli S. Einars­son
553 29.01.2003 Lífeyrisgreiðslur til Íslendinga erlendis Ásta R. Jóhannes­dóttir
270 29.10.2002 Lífeyrisréttindi hjóna Guðmundur Hallvarðs­son
321 06.11.2002 Lífeyrissjóður bænda (skylduaðild maka, skipting iðgjalda) Fjármála­ráð­herra
12 02.10.2002 Lífeyrissjóður sjómanna (iðgjöld) Guðjón A. Kristjáns­son
355 12.11.2002 Lífeyrissjóður sjómanna (elli- og makalífeyrir) Fjármála­ráð­herra
389 25.11.2002 Lífskjarakönnun eftir landshlutum Þuríður Backman
93 04.10.2002 Lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts Rannveig Guðmunds­dóttir
314 05.11.2002 Lögbinding lágmarkslauna Gísli S. Einars­son
143 14.10.2002 Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk Jóhanna Sigurðar­dóttir
612 17.02.2003 Lögmenn (EES-reglur, námskröfur) Dómsmála­ráð­herra
412 02.12.2002 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Heilbrigðis­ráð­herra
150 15.10.2002 Meðlagsgreiðslur (breyting ýmissa laga) Jóhanna Sigurðar­dóttir
73 04.10.2002 Nauðasamningar Rannveig Guðmunds­dóttir
707 11.03.2003 Námsefni um hlutskipti kvenna um víða veröld Karl V. Matthías­son
331 07.11.2002 Notkun Vífilsstaðaspítala fyrir aldraða hjúkrunarsjúklinga Guðmundur Hallvarðs­son
693 10.03.2003 Ólögleg fíkniefni og meðferð ungra fíkniefnaneytenda Björgvin G. Sigurðs­son
498 21.01.2003 Persónulegur talsmaður fatlaðra Ásta R. Jóhannes­dóttir
615 17.02.2003 Ráðning sjúkrahúsprests við Barnaspítala Hringsins Rannveig Guðmunds­dóttir
74 04.10.2002 Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga Rannveig Guðmunds­dóttir
562 30.01.2003 Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð Rannveig Guðmunds­dóttir
132 08.10.2002 Réttarstaða samkynhneigðs fólks Guðrún Ögmunds­dóttir
254 29.10.2002 Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar Örlygur Hnefill Jóns­son
511 23.01.2003 Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda Svanfríður Jónas­dóttir
559 30.01.2003 Sérfræðimenntaðir læknar Rannveig Guðmunds­dóttir
60 07.10.2002 Sjómannalög (bótaréttur) Hjálmar Árna­son
10 02.10.2002 Skattfrelsi lágtekjufólks Jóhanna Sigurðar­dóttir
414 02.12.2002 Skyldutrygging lífeyrisréttinda (viðmiðun lífeyris) Efnahags- og viðskiptanefnd
153 09.10.2002 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfesting í sparisjóðum) Árni R. Árna­son
271 29.10.2002 Skýrslutaka af börnum í Barna­húsi og dómhúsum Rannveig Guðmunds­dóttir
269 29.10.2002 Staða hjóna og sambúðarfólks Guðmundur Hallvarðs­son
660 04.03.2003 Staða íslenska táknmálsins Kolbrún Halldórs­dóttir
657 04.03.2003 Starfslokasamningar hjá Byggðastofnun Ásta R. Jóhannes­dóttir
5 02.10.2002 Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar) Guðjón A. Kristjáns­son
687 08.03.2003 Stofnun hlutafélags um Norðurorku (biðlaunaréttur starfsmanna) Iðnaðarnefnd
85 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
86 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
87 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
88 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
89 04.10.2002 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
409 28.11.2002 Svæðis­skrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi Helga Halldórs­dóttir
26 02.10.2002 Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
130 08.10.2002 Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags) Össur Skarphéðins­son
308 04.11.2002 Tekjutenging barnabóta Páll Magnús­son
339 11.11.2002 Textun íslensks sjónvarpsefnis Pétur Bjarna­son
570 04.02.2003 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga Drífa Hjartar­dóttir
225 23.10.2002 Tryggur lágmarkslífeyrir Guðjón A. Kristjáns­son
34 09.10.2002 Uppsagnir eða mismunun í starfi vegna aldurs Ögmundur Jónas­son
129 08.10.2002 Úrbætur í jafnréttismálum Margrét Frímanns­dóttir
78 04.10.2002 Úrræði fyrir ungt hreyfihamlað fólk Jóhanna Sigurðar­dóttir
68 04.10.2002 Útskriftir fatlaðra af Landspítala – háskólasjúkra­húsi í Kópavogi Rannveig Guðmunds­dóttir
22 04.10.2002 Velferðarsamfélagið Ögmundur Jónas­son
261 29.10.2002 Verðmæti íbúðarhúsnæðis árin 1991 og 2000 Örlygur Hnefill Jóns­son
390 25.11.2002 Vinnutími sjómanna (EES-reglur) Samgöngu­ráð­herra
311 04.11.2002 Virðisaukaskattur af barnafatnaði Páll Magnús­son
584 06.02.2003 Þjálfun fjölfatlaðra barna Ögmundur Jónas­son
560 30.01.2003 Þjónusta við aðstandendur ungra fíkniefnaneytenda Rannveig Guðmunds­dóttir
593 11.02.2003 Þjónusta við sjúk börn og unglinga Ásta R. Jóhannes­dóttir
594 11.02.2003 Þjónusta við sjúk börn og unglinga Ásta R. Jóhannes­dóttir
595 11.02.2003 Þjónusta við sjúk börn og unglinga Ásta R. Jóhannes­dóttir
596 11.02.2003 Þjónusta við sjúk börn og unglinga Ásta R. Jóhannes­dóttir
508 22.01.2003 Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
388 20.11.2002 Þróun verðlags barnavara Bryndís Hlöðvers­dóttir
379 18.11.2002 Ættleiðingar Ísólfur Gylfi Pálma­son
296 31.10.2002 Öldrunarstofnanir Ásta Möller

Áskriftir