Samfélagsmál: Félagsmál RSS þjónusta

þ.m.t. börn, félagsleg aðstoð, fjölskyldumál, frjáls félagasamtök, jafnréttismál, húsnæðismál, kaup og kjör, lífeyrissjóðir, málefni aldraðra og öryrkja, orlofsmál, stéttarfélög, verkalýðsmál, vinnudeilur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
443 25.01.2005 Aðgerðir gegn fátækt Jóhanna Sigurðar­dóttir
94 06.10.2004 Aðgerðir gegn félagslegum undirboðum Steingrímur J. Sigfús­son
326 15.11.2004 Aðgerðir til að draga úr offitu barna Þuríður Backman
372 24.11.2004 Afdrif hælisleitenda Álfheiður Inga­dóttir
414 07.12.2004 Aldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilum Björgvin G. Sigurðs­son
229 25.10.2004 Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega) Þuríður Backman
494 03.02.2005 Almannatryggingar (ellilífeyrir örorkulífeyrisþega) Ásta R. Jóhannes­dóttir
587 24.02.2005 Almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna) Heilbrigðis­ráð­herra
67 12.10.2004 Almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna) Ögmundur Jónas­son
72 07.10.2004 Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum) Ágúst Ólafur Ágústs­son
577 24.02.2005 Alþjóðavinnumálaþingin í Genf 2001–2004 Félagsmála­ráð­herra
78 06.10.2004 Atvinnuleysi Jóhanna Sigurðar­dóttir
174 12.10.2004 Atvinnuleysistryggingar (desemberuppbót) Jóhanna Sigurðar­dóttir
425 09.12.2004 Auglýsingar á óhollri matvöru Ásta R. Jóhannes­dóttir
501 03.02.2005 Ábyrgðasjóður launa Hjördís Þóra Sigurþórs­dóttir
810 09.05.2005 Barna- og unglingageð­deild Valdimar L. Friðriks­son
674 22.03.2005 Bílastæðamál fatlaðra Birkir Jón Jóns­son
435 10.12.2004 Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin) Utanríkis­ráð­herra
93 06.10.2004 Breytingar á húsnæðismarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
249 03.11.2004 Breytt hlutföll aldurshópa eftir árið 2010 Ísólfur Gylfi Pálma­son
712 01.04.2005 Brottfall innflytjenda í framhaldsskólum Björgvin G. Sigurðs­son
483 31.01.2005 Brottvísun útlendinga úr landi Katrín Júlíus­dóttir
661 21.03.2005 Börn og unglingar með átröskun Þuríður Backman
190 14.10.2004 Einkamálalög og þjóðlendulög (gjafsókn) Dómsmála­ráð­herra
467 27.01.2005 Erlendar starfsmannaleigur Össur Skarphéðins­son
549 17.02.2005 Fasteignir í eigu viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana Ögmundur Jónas­son
289 09.11.2004 Fatlaðar konur Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
728 04.04.2005 Fátækt barna og hagur þeirra Helgi Hjörvar
173 12.10.2004 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
397 02.12.2004 Fjárhagsstaða forsjárlausra feðra Gunnar Örlygs­son
759 12.04.2005 Fjárhagsstaða meðlagsgreiðenda Helgi Hjörvar
508 07.02.2005 Forsjárlausir foreldrar Ágúst Ólafur Ágústs­son
758 12.04.2005 Forsjármál Helgi Hjörvar
13 04.10.2004 Fórnarlamba- og vitnavernd Kolbrún Halldórs­dóttir
747 07.04.2005 Framkvæmd barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Rannveig Guðmunds­dóttir
233 25.10.2004 Framkvæmdaáætlun um aðgengi fyrir alla Þuríður Backman
105 07.10.2004 Fræðsla um meðferð kynferðisafbrotamála Björgvin G. Sigurðs­son
354 22.11.2004 Gini-stuðull Sigurjón Þórðar­son
167 12.10.2004 Gjafsókn Jónína Bjartmarz
25 04.10.2004 Gjaldfrjáls leikskóli Steingrímur J. Sigfús­son
171 12.10.2004 Gjaldfrjáls leikskóli Ágúst Ólafur Ágústs­son
205 18.10.2004 Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
156 11.10.2004 Gleraugnakostnaður barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
178 12.10.2004 Gleraugnakostnaður barna og ungmenna Jóhanna Sigurðar­dóttir
618 07.03.2005 Greiðslur almannatrygginga til öryrkja og aldraðra Ögmundur Jónas­son
325 15.11.2004 Greiðslur fyrir táknmálsnámskeið Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
785 18.04.2005 Greiðslur úr Lífeyrissjóði sjómanna Guðjón A. Kristjáns­son
660 21.03.2005 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins Þuríður Backman
754 12.04.2005 Greiningar- og ráðgjafarstöðvar Ásta Möller
457 25.01.2005 Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
153 11.10.2004 Heimilislausir Jóhanna Sigurðar­dóttir
209 19.10.2004 Heimilisofbeldi Ágúst Ólafur Ágústs­son
308 11.11.2004 Heimilisofbeldi Ágúst Ólafur Ágústs­son
393 30.11.2004 Hlutur kvenna í sveitarstjórnum Siv Friðleifs­dóttir
172 12.10.2004 Húsaleigubætur Jóhanna Sigurðar­dóttir
220 20.10.2004 Húsnæðismál (hámark lánshlutfalls) Félagsmála­ráð­herra
475 27.01.2005 Húsnæðismál (matsverð fasteigna) Jóhanna Sigurðar­dóttir
88 06.10.2004 Húsnæðismál geðfatlaðra Jóhanna Sigurðar­dóttir
277 08.11.2004 Íslenska táknmálið Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
355 23.11.2004 Íslenskukennsla fyrir útlendinga Jónína Bjartmarz
288 09.11.2004 Jafnréttisáætlun og skipan í stöður Anna Kristín Gunnars­dóttir
620 08.03.2005 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (upplýsingaskylda, málshöfðunarheimild) Atli Gísla­son
439 10.12.2004 Jöfnun lífeyrisréttinda Margrét Frímanns­dóttir
653 17.03.2005 Kaupmáttur ráðstöfunartekna ellilífeyrisþega Rannveig Guðmunds­dóttir
318 12.11.2004 Kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum Forsætis­ráð­herra
180 12.10.2004 Kjarasamningar grunnskólakennara og lífeyrisskuldbindingar Pétur H. Blöndal
51 05.10.2004 Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi) Pétur H. Blöndal
469 27.01.2005 Kjör eldri borgara og öryrkja Guðjón A. Kristjáns­son
116 07.10.2004 Kjör og vinnuskilyrði blaðburðarfólks Jóhanna Sigurðar­dóttir
809 09.05.2005 Kjör umönnunnarbarna í heilbrigðis­þjónustu Valdimar L. Friðriks­son
301 10.11.2004 Konur í fangelsi Guðrún Ögmunds­dóttir
626 09.03.2005 Konur sem afplána dóma Margrét Frímanns­dóttir
56 05.10.2004 Kvennahreyfingin á Íslandi Kolbrún Halldórs­dóttir
170 12.10.2004 Kynbundið ofbeldi Kolbrún Halldórs­dóttir
361 23.11.2004 Kynja- og jafnréttissjónarmið í fjárlagagerð Siv Friðleifs­dóttir
621 08.03.2005 Kynjahlutföll Atli Gísla­son
89 06.10.2004 Kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
86 06.10.2004 Kynjahlutföll í stjórnum lífeyrissjóðanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
77 06.10.2004 Langtímaatvinnulausir Jóhanna Sigurðar­dóttir
748 07.04.2005 Laun fyrir fjar- og dreifkennslu í framhaldsskólum Lára Stefáns­dóttir
455 25.01.2005 Launakönnun út frá kynja- og jafnréttissjónarmiðum Jóhanna Sigurðar­dóttir
90 06.10.2004 Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
306 11.11.2004 Lágmarkslaun Gísli S. Einars­son
679 31.03.2005 Lánatryggingasjóður kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
645 17.03.2005 Leigulóðaréttindi sumarhúsaeigenda Guðmundur Hallvarðs­son
265 04.11.2004 Listnám fatlaðra Margrét Frímanns­dóttir
155 11.10.2004 Lífeyrissjóðir Jóhanna Sigurðar­dóttir
459 25.01.2005 Lífeyrissjóður bænda Drífa Hjartar­dóttir
696 04.04.2005 Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.) Fjármála­ráð­herra
479 31.01.2005 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun) Fjármála­ráð­herra
376 25.11.2004 Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna) Fjármála­ráð­herra
119 07.10.2004 Lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins Mörður Árna­son
671 22.03.2005 Lyfjanotkun barna Ásta R. Jóhannes­dóttir
555 21.02.2005 Læknismeðferð barna erlendis Margrét Frímanns­dóttir
489 03.02.2005 Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk Jóhanna Sigurðar­dóttir
255 02.11.2004 Lögfræðiaðstoð við þolendur heimilisofbeldis Jónína Bjartmarz
781 18.04.2005 Lögheimili í sumarbústaðabyggðum Þuríður Backman
200 14.10.2004 Mannréttinda­skrifstofa Íslands Kolbrún Halldórs­dóttir
652 17.03.2005 Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts Atli Gísla­son
85 05.10.2004 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Heilbrigðis­ráð­herra
271 04.11.2004 Málefni barna með bráðaofnæmi Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
811 09.05.2005 Málefni barna með Goldenhar-heilkenni Valdimar L. Friðriks­son
231 25.10.2004 Málefni langveikra barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
38 05.10.2004 Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann) Kolbrún Halldórs­dóttir
488 01.02.2005 Miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
430 09.12.2004 Mismunandi þarfir drengja og stúlkna í grunnskólum Mörður Árna­son
724 04.04.2005 Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum Jónína Bjartmarz
424 08.12.2004 Neyðarmóttaka fyrir þolendur heimilisofbeldis Ágúst Ólafur Ágústs­son
454 25.01.2005 Neysluútgjöld fjölskyldna Jóhanna Sigurðar­dóttir
793 29.04.2005 Ótímabært og óeðlilegt kynlíf unglinga Una María Óskars­dóttir
230 25.10.2004 Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála Steingrímur J. Sigfús­son
757 12.04.2005 Reiðþjálfun fyrir fötluð börn Ásta Möller
784 18.04.2005 Réttindi starfsfólks á einkaheimilum Þuríður Backman
139 07.10.2004 Réttur foreldra vegna veikinda barna Jóhanna Sigurðar­dóttir
513 08.02.2005 Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta Jón Bjarna­son
628 10.03.2005 Réttur verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum (rökstuðningur og miskabætur) Atli Gísla­son
504 07.02.2005 Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness Félagsmála­ráð­herra
685 31.03.2005 Samþætting kynjasjónarmiða í alþjóðastarfi Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
73 07.10.2004 Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18 til 24 ára Ágúst Ólafur Ágústs­son
24 04.10.2004 Sérkennslu- og meðferðardagdeild fyrir börn með geðrænan vanda Margrét Frímanns­dóttir
498 03.02.2005 Skuldir eftir aldri Helgi Hjörvar
143 11.10.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
300 10.11.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar) Fjármála­ráð­herra
252 02.11.2004 Staða hjóna og sambúðarfólks Guðmundur Hallvarðs­son
337 17.11.2004 Staða samkynhneigðra Forsætis­ráð­herra
321 15.11.2004 Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir) Félagsmála­ráð­herra
651 17.03.2005 Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (erlendir starfsmenn) Atli Gísla­son
247 02.11.2004 Starfslok og taka lífeyris Jóhann Ársæls­son
780 18.04.2005 Stefna í málefnum barna og ungmenna Forsætis­ráð­herra
5 04.10.2004 Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar) Guðjón A. Kristjáns­son
106 07.10.2004 Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána Margrét Frímanns­dóttir
244 02.11.2004 Stjórnmálaþátttaka, áhrif og völd kvenna Jónína Bjartmarz
10 04.10.2004 Strandsiglingar (uppbygging) Jón Bjarna­son
741 07.04.2005 Stuðningur við börn á alþjóðavettvangi Rannveig Guðmunds­dóttir
518 09.02.2005 Stuðningur við börn flutningsskyldra starfsmanna Margrét Frímanns­dóttir
268 04.11.2004 Stuðningur við einstæða foreldra í námi Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
371 24.11.2004 Stúlkur og raungreinar Anna Kristín Gunnars­dóttir
287 09.11.2004 Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum Guðrún Ögmunds­dóttir
622 08.03.2005 Sumarbústaðir í eigu ríkisins o.fl. Ágúst Ólafur Ágústs­son
803 04.05.2005 Sumardvalarheimili fyrir fatlaða Valdimar L. Friðriks­son
691 01.04.2005 Sveigjanleg starfslok Guðmundur Hallvarðs­son
299 10.11.2004 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun) Fjármála­ráð­herra
20 04.10.2004 Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.) Guðjón A. Kristjáns­son
627 10.03.2005 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga Drífa Hjartar­dóttir
8 04.10.2004 Tryggur lágmarkslífeyrir Guðjón A. Kristjáns­son
410 03.12.2004 Ungir vímuefnaneytendur Valdimar L. Friðriks­son
319 13.11.2004 Ungt fólk og getnaðarvarnir Guðrún Ögmunds­dóttir
716 01.04.2005 Uppbygging öldrunar­þjónustu Björgvin G. Sigurðs­son
444 27.01.2005 Úrbætur í málefnum barna sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi Jóhanna Sigurðar­dóttir
682 31.03.2005 Útgjöld til jafnréttismála Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
654 17.03.2005 Úthlutanir úr Framkvæmdasjóði fatlaðra Rannveig Guðmunds­dóttir
256 03.11.2004 Útlán banka og sparisjóða Jóhanna Sigurðar­dóttir
502 03.02.2005 Vinna útlendinga Jóhanna Sigurðar­dóttir
158 11.10.2004 Vinnutilhögun unglækna Ágúst Ólafur Ágústs­son
418 07.12.2004 Þagnarskylda um kaup og kjör Valdimar L. Friðriks­son
356 23.11.2004 Þjónusta við innflytjendur Jónína Bjartmarz
596 02.03.2005 Þjónustusamningur við Sólheima Rannveig Guðmunds­dóttir
662 21.03.2005 Þjónustusamningur við Sólheima Rannveig Guðmunds­dóttir
470 27.01.2005 Þróun á lóðaverði Birkir Jón Jóns­son
71 06.10.2004 Þunglyndi meðal eldri borgara Ágúst Ólafur Ágústs­son

Áskriftir