Mennta- og menningarmál: Menntamál RSS þjónusta

þ.m.t. endurmenntun, fræðslumál, kennsla, námslán, námsmenn, rannsóknir, skólar, vísindi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
114 05.10.2005 Aðgangur að opinberum háskólum Björgvin G. Sigurðs­son
231 20.10.2005 Aldur og menntun á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu Anna Kristín Gunnars­dóttir
116 05.10.2005 Auglýsingar og kostun í grunnskólum Björgvin G. Sigurðs­son
480 01.02.2006 Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf. Samgöngu­ráð­herra
369 25.11.2005 Brottfall úr framhaldsskólum Ásta Möller
61 11.10.2005 Djúpborun á Íslandi Mörður Árna­son
758 03.04.2006 Eignir Listdansskóla Íslands Valdimar L. Friðriks­son
115 05.10.2005 Einkareknir grunnskólar Björgvin G. Sigurðs­son
193 13.10.2005 Fjárframlög til grunnskólastigsins Katrín Júlíus­dóttir
322 15.11.2005 Fjármálafræðsla í skólum Valdimar L. Friðriks­son
218 18.10.2005 Fjöldi nemenda í starfsnámi Björgvin G. Sigurðs­son
722 04.04.2006 Framhaldsskólanám við hæfi fullorðinna nemenda Anna Kristín Gunnars­dóttir
711 03.04.2006 Framhaldsskólar (viðskiptabraut og afnám samræmdra prófa) Mennta­mála­ráð­herra
715 06.04.2006 Framhaldsskólar (samningar við sveitarfélög um rekstur) Einar Már Sigurðar­son
320 15.11.2005 Framhaldsskóli í Borgarnesi Jón Bjarna­son
775 11.04.2006 Framhaldsskóli í Suðvesturkjördæmi Rannveig Guðmunds­dóttir
510 10.02.2006 Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð Birkir Jón Jóns­son
549 20.02.2006 Framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun Kolbrún Halldórs­dóttir
217 18.10.2005 Framlög til framhaldsskóla Björgvin G. Sigurðs­son
113 05.10.2005 Frávísanir í framhaldsskólum Björgvin G. Sigurðs­son
216 18.10.2005 Fræðsla í grunn- og framhaldsskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum Ágúst Ólafur Ágústs­son
215 18.10.2005 Fræðsla í Kennaraháskóla Íslands um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum Ágúst Ólafur Ágústs­son
181 11.10.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar Margrét Frímanns­dóttir
182 11.10.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar Anna Kristín Gunnars­dóttir
347 22.11.2005 Fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar á landsbyggðinni Anna Kristín Gunnars­dóttir
25 05.10.2005 Fullorðinsfræðsla Einar Már Sigurðar­son
438 20.01.2006 Fyrirframgreiðslur námslána Katrín Júlíus­dóttir
757 03.04.2006 Garðplöntuframleiðendur Valdimar L. Friðriks­son
132 04.10.2005 Garðyrkjumenntun að Reykjum í Ölfusi Margrét Frímanns­dóttir
26 13.10.2005 Gjaldfrjáls leikskóli Steingrímur J. Sigfús­son
447 23.01.2006 Grunnskólar (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
748 03.04.2006 Happdrætti Háskóla Íslands (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum) Dómsmála­ráð­herra
183 11.10.2005 Háskólanám sem stundað er í fjarnámi Björgvin G. Sigurðs­son
59 10.10.2005 Háskólar (jafnrétti til náms, skólagjöld) Kolbrún Halldórs­dóttir
433 23.01.2006 Háskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
435 20.01.2006 Háskólasetur á Akranesi Jón Bjarna­son
706 04.04.2006 Háskólasetur á Selfossi Jón Bjarna­son
578 02.03.2006 Háskóli Íslands Björgvin G. Sigurðs­son
512 10.02.2006 Hrefnuveiðar Magnús Þór Hafsteins­son
763 03.04.2006 Hugverkastuldur Björgvin G. Sigurðs­son
264 03.11.2005 Jafn réttur til tónlistarnáms Kolbrún Halldórs­dóttir
146 06.10.2005 Jafnréttisfræðsla o.fl. í grunn- og framhaldsskólum Guðrún Ögmunds­dóttir
572 23.02.2006 Kadmínmengun Pétur Bjarna­son
605 08.03.2006 Kvennaskólinn á Blönduósi Jón Bjarna­son
195 13.10.2005 Kynbundið ofbeldi Kolbrún Halldórs­dóttir
76 11.10.2005 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
154 06.10.2005 Leyfi til olíuleitar Ásta R. Jóhannes­dóttir
673 27.03.2006 Loðnuleit og loðnumælingar Magnús Þór Hafsteins­son
592 06.03.2006 Mat á listnámi Kolbrún Halldórs­dóttir
67 10.10.2005 Mat á mannaflaþörf í atvinnugreinum Jóhanna Sigurðar­dóttir
653 21.03.2006 Menntaskólinn í Kópavogi og ógreiddar verðbætur Jón Kr. Óskars­son
600 08.03.2006 Menntun fiskvinnslufólks Jón Kr. Óskars­son
437 20.01.2006 Menntun leikskólakennara Katrín Júlíus­dóttir
14 04.10.2005 Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum Jónína Bjartmarz
764 03.04.2006 Námsbækur Björgvin G. Sigurðs­son
123 04.10.2005 Námsefni framleitt af aðilum utan skólakerfisins Kolbrún Halldórs­dóttir
112 05.10.2005 Nemendaráð í grunnskólum Björgvin G. Sigurðs­son
660 22.03.2006 Nemendur með annað móðurmál en íslensku Fanný Gunnars­dóttir
15 05.10.2005 Nýskipan í starfs- og fjöl­tækninámi Björgvin G. Sigurðs­son
730 06.04.2006 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (hlutverk og starfsemi sjóðsins) Viðskipta­ráð­herra
64 10.10.2005 Nýting stofnfrumna úr fósturvísum til rannsókna og lækninga Jóhanna Sigurðar­dóttir
7 04.10.2005 Nýtt tækifæri til náms Einar Már Sigurðar­son
731 06.04.2006 Opinber stuðningur við ­tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands) Iðnaðar­ráð­herra
160 06.10.2005 Óhollt mataræði í skólum Ásta R. Jóhannes­dóttir
298 10.11.2005 Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf Halldór Blöndal
143 11.10.2005 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (yfirstjórn hafrannsókna, heildaraflamark) Kristinn H. Gunnars­son
288 08.11.2005 Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
98 06.10.2005 Rannsóknir og sjómælingar innan efnahagslögsögu Guðmundur Hallvarðs­son
214 18.10.2005 Raunfærnimat Anna Kristín Gunnars­dóttir
471 26.01.2006 Reiknilíkan framhaldsskóla Sigurrós Þorgríms­dóttir
443 20.01.2006 Rekstur framhaldsskóla Björgvin G. Sigurðs­son
118 04.10.2005 Réttur nemenda í framhalds- og háskólanámi til húsaleigubóta Jón Bjarna­son
442 20.01.2006 Sameining opinberra háskóla Björgvin G. Sigurðs­son
621 13.03.2006 Samræmd lokapróf í grunnskóla Björgvin G. Sigurðs­son
240 20.10.2005 Samræmd stúdentspróf Björgvin G. Sigurðs­son
542 16.02.2006 Samstarf til að styrkja rannsóknir á hvalastofnum í Norður-Atlantshafi Halldór Blöndal
338 17.11.2005 Sjófuglar Mörður Árna­son
245 20.10.2005 Skammtímaatvinnuleyfi ungmenna Þórarinn E. Sveins­son
39 10.10.2005 Skilgreining á háskólastigi Hjálmar Árna­son
769 05.04.2006 Skoðanakannanir Magnús Þór Hafsteins­son
441 20.01.2006 Skólafatnaður Björgvin G. Sigurðs­son
691 30.03.2006 Staða selastofna við Ísland Anna Kristín Gunnars­dóttir
589 06.03.2006 Starfsemi Kristnihátíðarsjóðs 2003–2005 Forsætis­ráð­herra
317 15.11.2005 Stefna ríkisstjórnarinnar í málefnum Háskólans á Akureyri Steingrímur J. Sigfús­son
537 16.02.2006 Stofnstærðarmælingar á loðnu Magnús Þór Hafsteins­son
176 12.10.2005 Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ Jón Bjarna­son
16 04.10.2005 Stuðningur við einstæða foreldra í námi Hlynur Halls­son
358 23.11.2005 Stúdentspróf Anna Kristín Gunnars­dóttir
186 11.10.2005 Styrkir til erlendra doktorsnema Össur Skarphéðins­son
395 05.12.2005 Styrkir til háskólanáms Adolf H. Berndsen
165 10.10.2005 Söfnunarkassar og happdrættisvélar Ögmundur Jónas­son
727 05.04.2006 Trjáræktarsetur sjávarbyggða Guðjón Hjörleifs­son
612 09.03.2006 Veiðimálastofnun (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
382 29.11.2005 Verkefnasjóður sjávar­útvegsins (ráðstöfun fjár) Sjávarútvegs­ráð­herra
744 03.04.2006 Vísinda- og ­tækniráð Forsætis­ráð­herra
477 30.01.2006 Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir Valdimar L. Friðriks­son

Áskriftir