Mennta- og menningarmál: Menntamál RSS þjónusta

þ.m.t. endurmenntun, fræðslumál, kennsla, námslán, námsmenn, rannsóknir, skólar, vísindi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
421 21.02.2008 Aðgengi fatlaðra að háskólamenntun Steinunn Þóra Árna­dóttir
28 04.10.2007 Aðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur Katrín Jakobs­dóttir
135 18.10.2007 Atvinnuleyfi fyrir erlenda sérfræðinga Guðfinna S. Bjarna­dóttir
634 22.05.2008 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (öryggi frístundafiskiskipa) Samgöngu­ráð­herra
17 03.10.2007 Breyting á ýmsum lögum vegna íslenska táknmálsins Katrín Júlíus­dóttir
376 06.02.2008 Brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
549 02.04.2008 Bætt hljóðvist í kennsluhúsnæði Þuríður Backman
567 03.04.2008 Dreifmenntaverkefni í grunnskólum Vestur-Barðastrandarsýslu Ingibjörg Inga Guðmunds­dóttir
312 07.12.2007 Efling íslenska geitfjárstofnsins Jón Björn Hákonar­son
117 15.10.2007 Efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri Þorvaldur Ingvars­son
307 04.12.2007 Einkaleyfi handa Háskóla Íslands til útgáfu almanaks (brottfall laganna) Mennta­mála­ráð­herra
346 29.01.2008 Endurskoðun lagaákvæða um sóknargjöld Kristján Þór Júlíus­son
590 17.04.2008 Ferðalán til fjarnema úr LÍN Mörður Árna­son
280 27.11.2007 Fé til forvarna Ásta R. Jóhannes­dóttir
392 11.02.2008 Fjárhagsleg staða Orkusjóðs Magnús Stefáns­son
465 03.03.2008 Fjárveitingar til þjóðlegra greina við Háskóla Íslands Katrín Júlíus­dóttir
101 09.10.2007 Fjöldi landvarða og vinnutímabil þeirra Katrín Jakobs­dóttir
610 07.05.2008 Fjölgun úthaldsdaga rannsóknaskipa Hafrannsóknastofnunarinnar Kolbrún Halldórs­dóttir
366 05.02.2008 Framfærslugrunnur Lánasjóðs íslenskra námsmanna Birkir Jón Jóns­son
53 04.10.2007 Framhaldsskólar (afnám innritunar- og efnisgjalda) Árni Þór Sigurðs­son
286 27.11.2007 Framhaldsskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
157 31.10.2007 Framhaldsskóli við utanverðan Eyjafjörð Björn Valur Gísla­son
535 07.04.2008 Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda Félags- og tryggingamála­ráð­herra
223 15.11.2007 Fullorðinsfræðsla Katrín Jakobs­dóttir
276 27.11.2007 Gerð námsefnis fyrir unglinga um ólík kjör og hlutskipti kvenna á norðurslóðum Karl V. Matthías­son
285 27.11.2007 Grunnskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
30 04.10.2007 Háskóli á Ísafirði (heildarlög) Kristinn H. Gunnars­son
249 20.11.2007 Háskólinn á Akureyri Birkir Jón Jóns­son
185 05.11.2007 Íþróttakennsla í grunnskólum Ellert B. Schram
142 30.10.2007 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
240 15.11.2007 Kristilegt siðgæði í starfsháttum grunnskóla Auður Lilja Erlings­dóttir
470 05.03.2008 Lán til greiðslu skólagjalda innan lands Mörður Árna­son
19 03.10.2007 Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir) Birkir Jón Jóns­son
227 19.11.2007 Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla) Auður Lilja Erlings­dóttir
545 07.04.2008 Lánasjóður íslenskra námsmanna (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar) Mennta­mála­ráð­herra
287 27.11.2007 Leikskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
270 21.11.2007 Listgreinakennsla í framhaldsskólum Kolbrún Halldórs­dóttir
73 03.10.2007 Lífríki Hvalfjarðar Jón Bjarna­son
371 05.02.2008 Löggæsluskóli á Keflavíkurflugvelli Björk Guðjóns­dóttir
70 03.10.2007 Málefni lesblindra Atli Gísla­son
102 09.10.2007 Menntun leikskólastarfsmanna Katrín Jakobs­dóttir
288 27.11.2007 Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
83 04.10.2007 Mismunandi hrygningarstofnar þorsks og veiðiráðgjöf Kolbrún Halldórs­dóttir
310 05.12.2007 Náms- og starfsráðgjöf Katrín Jakobs­dóttir
658 02.09.2008 Námslán námsmanna erlendis Birkir Jón Jóns­son
630 21.05.2008 Námsstöður í heimilislækningum Valgerður Sverris­dóttir
546 03.04.2008 Opinberir háskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
367 05.02.2008 Ókeypis námsbækur í framhaldsskólum Birkir Jón Jóns­son
220 14.11.2007 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
221 14.11.2007 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
576 10.04.2008 Rannsóknaboranir í Gjástykki Þuríður Backman
562 03.04.2008 Rannsóknir á lífríki sjávar Guðjón A. Kristjáns­son
55 09.10.2007 Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis) Kristinn H. Gunnars­son
553 03.04.2008 Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar) Iðnaðar­ráð­herra
13 03.10.2007 Rannsóknir og sjálfbær nýting jarðhitasvæða Álfheiður Inga­dóttir
365 05.02.2008 Samtök framhaldsskólanema Birkir Jón Jóns­son
278 27.11.2007 Samvinna vestnorrænu landanna um rannsóknir á helstu nytjastofnum sjávar innan lögsögu þeirra Karl V. Matthías­son
116 15.10.2007 Sjávarlíffræðisafn og rann­sóknarsetur á Akureyri Björn Valur Gísla­son
14 03.10.2007 Skattaívilnanir vegna rannsókna- og þróunarverkefna Höskuldur Þórhalls­son
446 27.02.2008 Smáríkjastofnun Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Steingrímur J. Sigfús­son
417 20.02.2008 Stofnanir á sviði samgöngumála og Háskólinn á Akureyri Ólöf Nordal
344 23.01.2008 Stofnun háskólaseturs á Akranesi Jón Bjarna­son
343 23.01.2008 Stofnun háskólaseturs á Selfossi Jón Bjarna­son
275 27.11.2007 Stofnun nor­rænna lýðháskóla Karl V. Matthías­son
467 04.03.2008 Stúdentar frá Menntaskólanum Hraðbraut Pétur H. Blöndal
629 21.05.2008 Tilraunaverkefni um rekstur Gaulverjaskóla Atli Gísla­son
502 31.03.2008 Tónlistarnám á framhaldsskólastigi Bjarni Harðar­son
183 05.11.2007 Tæknifrjóvgun (stofnfrumurannsóknir) Heilbrigðis­ráð­herra
475 12.03.2008 Uppbygging þekkingarmiðstöðvar um uppeldismál Huld Aðalbjarnar­dóttir
228 19.11.2007 Úttekt á kjörum og réttindum námsmanna Auður Lilja Erlings­dóttir
517 02.04.2008 Veðurstofa Íslands (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
550 03.04.2008 Vefmyndasafn Íslands Árni Johnsen
266 20.11.2007 Verkefnið Framtíð í nýju landi Ragnheiður Ríkharðs­dóttir
222 15.11.2007 Viðurkenning á prófgráðum frá löndum utan EES Paul Nikolov
605 30.04.2008 Vísindaveiðar á hrefnu Jón Gunnars­son
660 04.09.2008 Vopnalög (námskeiðs- og prófagjöld) Allsherjarnefnd
400 12.02.2008 Öryrkjar í háskólanámi Steinunn Þóra Árna­dóttir

Áskriftir