Mennta- og menningarmál: Menntamál RSS þjónusta

þ.m.t. endurmenntun, fræðslumál, kennsla, námslán, námsmenn, rannsóknir, skólar, vísindi

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
376 06.11.2012 Atvinnuleysisbætur og atvinnuleitendur Vigdís Hauks­dóttir
337 05.11.2012 Aukin fræðsla í skólum um skaðsemi áfengis Árni Johnsen
338 05.11.2012 Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (skipstjórnarnám) Árni Johnsen
109 14.09.2012 Bókasafnalög (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
391 13.11.2012 Bætt hljóðvist í kennsluhúsnæði Þuríður Backman
266 18.10.2012 Diplómanám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun Þorgerður K. Gunnars­dóttir
252 17.10.2012 Einelti í skólum Eygló Harðar­dóttir
503 30.11.2012 Endurskoðendur (prófnefnd, eftirlit o.fl., EES-reglur) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
511 11.12.2012 Endurskoðun laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
225 10.10.2012 Fisktækniskólinn Sigurður Ingi Jóhanns­son
705 27.03.2013 Fjárreiður stofnana og rannsóknarsetra sem heyra undir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands Guðlaugur Þór Þórðar­son
352 05.11.2012 Fornleifarannsóknir í Árnesi og við fossinn Búða, norðan Þjórsár Árni Johnsen
308 24.10.2012 Framboð háskólanáms á Austurlandi Arnbjörg Sveins­dóttir
682 14.03.2013 Framhaldsskólar (vinnustaðanám, gjaldtökuheimild o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
8 18.09.2012 Framkvæmd þingsályktunar um olíu- og gasrannsóknir Kristján Þór Júlíus­son
306 24.10.2012 Frumkvöðla- og nýsköpunarstarf Arnbjörg Sveins­dóttir
307 24.10.2012 Fræða- og rannsóknarstarf á Austurlandi Arnbjörg Sveins­dóttir
530 21.12.2012 Fulbright-styrkur á sviði norðurskautsfræða Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
351 05.11.2012 Gerð lista- og náttúrugarðs fyrir blinda og aðra skynhefta Árni Johnsen
114 14.09.2012 Háskólanemar og námsstyrkir Unnur Brá Konráðs­dóttir
203 08.10.2012 Heimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskóla Þór Saari
397 13.11.2012 Hljóðvist í skólahúsnæði Þuríður Backman
147 19.09.2012 Húsakostur Listaháskóla Íslands Sigmundur Ernir Rúnars­son
49 13.09.2012 Húsaleigubætur (réttur námsmanna) Guðmundur Steingríms­son
189 27.09.2012 Hvalastofnar við Ísland Gunnar Bragi Sveins­son
354 05.11.2012 Íslandssögukennsla í framhaldsskólum (aukið vægi í námskrám) Árni Johnsen
698 21.03.2013 Jarðgöng milli lands og Eyja Árni Johnsen
157 20.09.2012 Kennsla í næringarfræði Sigmundur Ernir Rúnars­son
396 13.11.2012 Kennsla og rannsóknir í lífrænum greinum og erfðatækni í landbúnaði Þuríður Backman
455 29.11.2012 Kennsla og stuðningur framhaldsskóla við nemendur með sérþarfir Guðrún Erlings­dóttir
21 13.09.2012 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðsla lána og niðurfelling) Lilja Móses­dóttir
630 28.02.2013 Lánasjóður íslenskra námsmanna (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
685 15.03.2013 Lífsýnasöfn (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar) Velferðar­ráð­herra
343 05.11.2012 Ljóðakennsla og skólasöngur Árni Johnsen
64 13.09.2012 Málefni innflytjenda (stjórnsýsla, Fjölmenningarsetur, innflytjendaráð o.fl.) Velferðar­ráð­herra
59 14.09.2012 Menntareikningar Magnús M. Norðdahl
190 27.09.2012 Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (afnám frests til að sækja um leyfisbréf) Allsherjar- og mennta­málanefnd
484 30.11.2012 Námsgögn og starfsnám nemenda á starfsbrautum fyrir fatlaða í framhaldsskólum Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
403 13.11.2012 Námskeið um samband Íslands og Evrópu Vigdís Hauks­dóttir
198 05.10.2012 Opinber stuðningur við vísindarannsóknir (sameining og skipulag sjóða, markáætlun o.fl.) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
319 25.10.2012 Opinberir háskólar (landbúnaðarháskólar og samstarf opinberra háskóla) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
357 05.11.2012 Prófessorsembætti á sviði byggðasafna og byggðafræða Árni Johnsen
355 05.11.2012 Prófessorsembætti kennt við Jónas Hallgríms­son Árni Johnsen
388 08.11.2012 Rannsókn á heilsu og líðan Íslendinga árið 2012 Jón Bjarna­son
52 14.09.2012 Rannsóknir á umfangi og nýtingarmöguleikum sjávarorku á Íslandi Skúli Helga­son
250 17.10.2012 Rekstur framhaldsskóla Eygló Harðar­dóttir
328 05.11.2012 Samanburðarrannsókn á túlkun reglna EES-samningsins Árni Johnsen
234 11.10.2012 Sérgreining landshluta sem vettvangur rannsókna, kennslu og atvinnuþróunar Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
344 05.11.2012 Skipasafn Íslands í Reykjanesbæ Árni Johnsen
156 20.09.2012 Skólatannlækningar Sigmundur Ernir Rúnars­son
481 30.11.2012 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um Lánasjóð íslenskra námsmanna, lánshæfi náms og þróun útlána Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
14 13.09.2012 Sókn í atvinnumálum Birkir Jón Jóns­son
590 12.02.2013 Sóknargjöld Birgitta Jóns­dóttir
192 27.09.2012 Staða gjaldeyrismarkaðar og greiðslumiðlunar við útlönd frá 1. október 2008 til 31. janúar 2009 Pétur H. Blöndal
214 10.10.2012 Stjórnarráð Íslands (breyting ýmissa laga, flutningur verkefna) Forsætis­ráð­herra
345 05.11.2012 Stofnun íslenskrar handverksdeildar í Listaháskóla Íslands Árni Johnsen
305 24.10.2012 Tannvernd í grunnskólum Sigmundur Ernir Rúnars­son
603 19.02.2013 Undirbúningur að stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi Ólafur Þór Gunnars­son
358 05.11.2012 Úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila Árni Johnsen
634 04.03.2013 Vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi) Atvinnuvega- og nýsköpunar­ráð­herra
330 05.11.2012 Vefmyndasafn Íslands Árni Johnsen
235 11.10.2012 Vestfirðir sem vettvangur þróunar, rannsókna og kennslu á sviði sjávar­útvegs Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
683 14.03.2013 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (heildarlög) Velferðar­ráð­herra
583 11.02.2013 Þjóðminjasafn Íslands (samstarf við Háskóla Íslands) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift