Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
635 31.05.2018 Aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mat á árangri af þeim Ólafur Ísleifs­son
633 31.05.2018 Áhættumat og viðbragðsáætlanir vegna eiturefnaflutninga í grennd við vatnsverndarsvæði Ólafur Ísleifs­son
406 21.03.2018 Áhættumat, viðbragðsáætlanir o.fl. vegna eiturefnaflutninga um vatnsverndarsvæði Ólafur Ísleifs­son
476 28.03.2018 Bann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnir Guðmundur Andri Thors­son
457 06.04.2018 Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
599 09.05.2018 Endurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmda Jón Gunnars­son
534 18.04.2018 Endurmat á hvalveiðistefnu Íslands Þorgerður K. Gunnars­dóttir
473 28.03.2018 Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd Njáll Trausti Friðberts­son
650 11.06.2018 Fiskeldisfyrirtæki Karl Gauti Hjalta­son
461 28.03.2018 Framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegi Haraldur Benedikts­son
517 11.04.2018 Förgun eiturefna frá Hellisheiðarvirkjun Ólafur Ísleifs­son
124 25.01.2018 Hávaðamengun í hafi Smári McCarthy
483 06.04.2018 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
248 22.02.2018 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
245 26.02.2018 Hreinlætisaðstaða í Dyrhólaey Birgir Þórarins­son
288 27.02.2018 Kalkþörungavinnsla Ari Trausti Guðmunds­son
634 31.05.2018 Kolefnisgjald Ólafur Ísleifs­son
449 23.03.2018 Kolefnisgjald og mótvægisaðgerðir gegn kolefnislosun Vilhjálmur Árna­son
491 06.04.2018 Kolefnisjöfnun vegna eldsneytisnotkunar opinberra aðila Vilhjálmur Árna­son
269 26.02.2018 Kristnisjóður o.fl. (ókeypis lóðir) Helgi Hrafn Gunnars­son
418 22.03.2018 Landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunn (grunnlínupunktar) Utanríkismálanefnd
384 12.03.2018 Landvarsla Björn Leví Gunnars­son
610 09.05.2018 Landverðir utan friðlýstra svæða og þjóðgarða Björn Leví Gunnars­son
185 06.02.2018 Mannvirki (stjórnsýsla við mannvirkjagerð o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
306 28.02.2018 Mat á umhverfisáhrifum (víðtækari matsskylda) Ari Trausti Guðmunds­son
467 28.03.2018 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
121 25.01.2018 Mengun af völdum plastnotkunar Olga Margrét Cilia
271 26.02.2018 Minnkun plastpokanotkunar Oddný G. Harðar­dóttir
605 09.05.2018 Mótmæli gegn hvalveiðum og viðskiptahagsmunir Þorgerður K. Gunnars­dóttir
94 23.01.2018 Norðurskautsmál 2017 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
396 19.03.2018 Nýting vatnsauð­linda þjóðlendna Lilja Rafney Magnús­dóttir
199 08.02.2018 Plastagnir í neysluvatni og verndun neysluvatns Oddný G. Harðar­dóttir
120 25.01.2018 Rannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafi Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
514 10.04.2018 Rannsóknir og öryggisráðstafanir vegna jarðvegslosunar í Bolaöldu Ólafur Ísleifs­son
639 04.06.2018 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
385 12.03.2018 Saltburður og mengandi efni í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins Ólafur Ísleifs­son
425 22.03.2018 Skipulag haf- og strandsvæða Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
252 26.02.2018 Stefna í innkaupum á matvælum með tilliti til umhverfissjónarmiða Þórarinn Ingi Péturs­son
479 06.04.2018 Stefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029 Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
646 08.06.2018 Synjun Skipulagsstofnunar á tillögu sveitarstjórnar að aðalskipulagi Teitur Björn Einars­son
542 23.04.2018 Umhverfisvænar veiðar Álfheiður Eymars­dóttir
58 21.12.2017 Valkvæð bókun IMO um hávaðamengun í skipum Smári McCarthy
5 14.12.2017 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
305 27.02.2018 Viðbrögð við fjölgun ferðamanna Ari Trausti Guðmunds­son
388 16.03.2018 Viðlagatrygging Íslands (heiti stofnunar, einföldun stjórnsýslu o.fl.) Fjármála- og efnahags­ráð­herra
289 27.02.2018 Vindorkuver Ari Trausti Guðmunds­son
251 26.02.2018 Vistvæn opinber innkaup á matvöru Þórunn Egils­dóttir
513 10.04.2018 Þarfagreining vegna byggingarframkvæmda Landspítalans við Hringbraut Ólafur Ísleifs­son
392 16.03.2018 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar Njáll Trausti Friðberts­son
495 06.04.2018 Þolmörk ferðamennsku Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra

Áskriftir

RSS áskrift