Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
725 30.03.2012 Aðstaða og skipulag á Hveravöllum Telma Magnús­dóttir
611 13.03.2012 Ákvörðun EES-­nefnd­arinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (losun gróðurhúsalofttegunda) Utanríkis­ráð­herra
828 13.06.2012 Álftir Ásmundur Einar Daða­son
727 31.03.2012 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða (rammaáætlun) Iðnaðar­ráð­herra
504 03.02.2012 Bann við lúðuveiðum Lúðvík Geirs­son
667 27.03.2012 Bann við útiræktun á erfðabreyttum lífverum Þuríður Backman
211 01.11.2011 Bjargráðasjóður Sigurður Ingi Jóhanns­son
574 27.02.2012 Breytt framtíðarskipan refaveiða á Íslandi Ásmundur Einar Daða­son
675 27.03.2012 Brunavarnir á Keflavíkurflugvelli Mörður Árna­son
746 31.03.2012 Búfjárhald (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
7 06.10.2011 Efling græna hagkerfisins á Íslandi Skúli Helga­son
862 19.06.2012 Eldgos og útstreymi gróðurhúsalofttegunda Guðlaugur Þór Þórðar­son
329 29.11.2011 Endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
151 19.10.2011 Fjárframlög til veiða á ref og mink Birkir Jón Jóns­son
171 20.10.2011 Fyrirhugaðar framkvæmdir við snjóflóðavarnir í Siglufirði Birkir Jón Jóns­son
247 08.11.2011 Fækkun refs og minks Sigmundur Ernir Rúnars­son
465 20.01.2012 Gagnger endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiða Árni Þór Sigurðs­son
464 20.01.2012 Griðasvæði hvala í Faxaflóa Mörður Árna­son
723 30.03.2012 Hagsmunir ferða­þjónustunnar Telma Magnús­dóttir
266 14.11.2011 Heildstæð orkustefna fyrir Ísland Iðnaðar­ráð­herra
145 19.10.2011 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
752 31.03.2012 Hollustuhættir og mengunarvarnir (loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki, o.fl., EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
754 03.04.2012 Kjarnorkuendurvinnslustöðin í Sellafield Álfheiður Inga­dóttir
402 15.12.2011 Lagning raflína í jörð Umhverfis- og samgöngunefnd
132 18.10.2011 Ljósmengun Mörður Árna­son
751 31.03.2012 Loftslagsmál (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
780 11.05.2012 Mannvirki og brunavarnir (brunavarnasjóður) Höskuldur Þórhalls­son
598 12.03.2012 Mat á umhverfisáhrifum (EES-reglur, aukin matsskylda o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
316 25.11.2011 Menningarminjar (heildarlög) Mennta- og menn­ingar­mála­ráð­herra
335 29.11.2011 Námavegur á Hamragarðaheiði Sigurður Ingi Jóhanns­son
327 28.11.2011 Náttúrufræðistofa Kópavogs Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
63 06.10.2011 Náttúruvernd (refsingar fyrir náttúruspjöll) Róbert Marshall
225 08.11.2011 Náttúruvernd (akstur utan vega o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
262 10.11.2011 Náttúruverndaráætlanir Einar K. Guðfinns­son
557 23.02.2012 Norðurskautsmál 2011 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
377 02.12.2011 Orkuskipti í samgöngum Iðnaðar­ráð­herra
279 15.11.2011 Ósnortin víðerni Siv Friðleifs­dóttir
131 18.10.2011 Rannsóknir á hrefnu eftir veiðar 2003–2007 Mörður Árna­son
221 02.11.2011 Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu og eignarréttur á auðlindum hafsbotnsins (heiti ráðherra) Umhverfis- og samgöngunefnd
825 11.06.2012 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af afgjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
479 30.01.2012 Ræktun erfðabreyttra plantna Þuríður Backman
250 08.11.2011 Sauðfjárbú Sigmundur Ernir Rúnars­son
13 06.10.2011 Siglingaleiðir við norðan- og vestanvert Ísland Árni Þór Sigurðs­son
129 18.10.2011 Sjálfbærar hvalveiðar Mörður Árna­son
58 06.10.2011 Skilgreining auð­linda Vigdís Hauks­dóttir
196 01.11.2011 Skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
618 13.03.2012 Skipulag haf- og strandsvæða Einar K. Guðfinns­son
105 18.10.2011 Skipulagslög (skilvirkari afgreiðsla aðalskipulags) Eygló Harðar­dóttir
357 30.11.2011 Skipun samráðshóps um rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða Sigurður Ingi Jóhanns­son
629 14.03.2012 Sóknaráætlunin Ísland 2020 og staða verkefna á ábyrgðarsviði ráðuneyta Magnús Orri Schram
209 01.11.2011 Staða mála á gosslóðum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og í Skaftárhreppi Sigurður Ingi Jóhanns­son
850 18.06.2012 Staða tjónþola eftir eldgosin í Eyjafjallajökli og í Grímsvötnum Sigurður Ingi Jóhanns­son
45 04.10.2011 Staðfesting aðalskipulags Einar K. Guðfinns­son
724 30.03.2012 Staðfesting aðalskipulags Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar Telma Magnús­dóttir
139 18.10.2011 Staðfesting á aðalskipulagi Skaftárhrepps Sigurður Ingi Jóhanns­son
106 13.10.2011 Stofnun Hofsjökulsþjóðgarðs Guðfríður Lilja Grétars­dóttir
585 29.02.2012 Tengsl undirbúnings umsóknar um aðild að Evrópusambandinu og friðunar svartfugls Guðlaugur Þór Þórðar­son
152 19.10.2011 Tjón af manngerðum jarðskjálfta Björgvin G. Sigurðs­son
441 17.01.2012 Tollar og vörugjöld Þorgerður Katrín Gunnars­dóttir
792 15.05.2012 Tæki slökkviliða til að bregðast við umferðarslysum Höskuldur Þórhalls­son
372 02.12.2011 Umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
714 31.03.2012 Umskipunarhöfn á Íslandi vegna siglinga á norðurslóðum Höskuldur Þórhalls­son
59 06.10.2011 Upplýsingaréttur um umhverfismál (frumkvæðisskylda stjórnvalda) Ólína Kjerúlf Þorvarðar­dóttir
375 02.12.2011 Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun) Umhverfis­ráð­herra
374 02.12.2011 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (hættumat vegna eldgosa) Umhverfis­ráð­herra
747 31.03.2012 Velferð dýra (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
713 31.03.2012 Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (nýting hlunninda og svartfuglsstofnar) Umhverfis­ráð­herra
466 20.01.2012 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (selir) Birgitta Jóns­dóttir
184 20.10.2011 Viðbúnaður við hamförum í Kötlu Eygló Harðar­dóttir
210 01.11.2011 Viðlagatrygging Íslands Sigurður Ingi Jóhanns­son
851 18.06.2012 Viðlagatryggingar og jarðskjálftarnir á Suðurlandi 2008 Sigurður Ingi Jóhanns­son
238 08.11.2011 Þjóðgarður við Breiðafjörð norðanverðan Mörður Árna­son
249 08.11.2011 Þjóðlendur Sigmundur Ernir Rúnars­son
65 06.10.2011 Þríhnúkagígur Árni Johnsen
812 22.05.2012 Öryggi íbúa höfuðborgarsvæðisins verði eldgos í nágrenni þess Vigdís Hauks­dóttir

Áskriftir