Umhverfismál: Umhverfisstjórn og náttúruvernd RSS þjónusta

þ.m.t. brunavarnir, byggingarmál, dýravernd, endurvinnsla, friðlönd, landmælingar, ofanflóðavarnir, sjómælingar, skipulagsmál, umhverfismat, veðurathuganir, þjóðgarðar og náttúruhamfarir.

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
210 19.10.2020 Aðgengi hreyfihamlaðra að mannvirkjum Vilhjálmur Árna­son
194 15.10.2020 Aðgengi hreyfihamlaðra að sund- og baðstöðum Vilhjálmur Árna­son
49 21.10.2020 Aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga Silja Dögg Gunnars­dóttir
686 26.03.2021 Aðgerðir í kjölfar snjóflóða Lilja Rafney Magnús­dóttir
612 18.03.2021 Aðgerðir til að auka framboð og neyslu grænkerafæðis Ágúst Ólafur Ágústs­son
36 15.10.2020 Aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum Halldóra Mogensen
622 18.03.2021 Almannavarnir (almannavarnastig o.fl.) Dómsmála­ráð­herra
139 08.10.2020 Aukin skógrækt til kolefnisbindingar Karl Gauti Hjalta­son
448 18.01.2021 Áminningar og missir löggildingar eða starfsleyfis á sviði skipulags- og byggingarmála Ólafur Ísleifs­son
52 12.10.2020 Árangurstenging kolefnisgjalds Björn Leví Gunnars­son
370 30.11.2020 Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
444 18.01.2021 Breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
62 05.10.2020 Breytingar á lögum um fjöleignarhús Bjarkey Olsen Gunnars­dóttir
558 25.02.2021 Brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis) Andrés Ingi Jóns­son
605 15.03.2021 Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar Forsætis­ráð­herra
224 21.10.2020 Búvörulög (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
125 08.10.2020 Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar Karl Gauti Hjalta­son
696 07.04.2021 Endurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmd Njáll Trausti Friðberts­son
705 07.04.2021 Endurskoðuð landsskipulagsstefna 2015--2026 Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
265 05.11.2020 Fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
549 18.02.2021 Fiskeldi, matvæli og landbúnaður (einföldun regluverks) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
565 02.03.2021 Flokkun úrgangs sem er fluttur úr landi Karl Gauti Hjalta­son
147 09.10.2020 Flóðavarnir á landi Ari Trausti Guðmunds­son
626 22.03.2021 Framfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2020 Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins
353 02.12.2020 Framkvæmdaleyfi fyrir lagningu Suðurnesjalínu 2. Ásmundur Friðriks­son
145 08.10.2020 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila) Bergþór Óla­son
33 12.10.2020 Græn utanríkisstefna Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
369 30.11.2020 Hálendisþjóðgarður Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
121 07.10.2020 Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld Ólafur Þór Gunnars­son
870 13.06.2021 Hið íslenska ákvæði Kyoto-bókunarinnar Bergþór Óla­son
335 24.11.2020 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (niðurdæling koldíoxíðs) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
708 07.04.2021 Hollustuhættir og mengunarvarnir o.fl. (EES-reglur, hringrásarhagkerfi) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
429 18.12.2020 Hreindýraveiðar árið 2021 Ágúst Ólafur Ágústs­son
779 05.05.2021 Hreinsun Heiðarfjalls Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
862 11.06.2021 Húsaleigulög (skráningarskylda húsaleigusamninga og breyting á leigufjárhæð) Félags- og barnamála­ráð­herra
479 28.01.2021 Innlend eldsneytisframleiðsla Ari Trausti Guðmunds­son
375 30.11.2020 Jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
785 10.05.2021 Kostnaður vegna rammaáætlunar Jón Gunnars­son
470 26.01.2021 Kristnisjóður o.fl Helgi Hrafn Gunnars­son
409 15.12.2020 Lagaheimildir Skipulagsstofnunar Vilhjálmur Árna­son
533 17.02.2021 Langtímaorkustefna og aðgerðaráætlun Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
279 12.11.2020 Leyfi til veiða á álft, grágæs, heiðagæs og helsingja utan hefðbundins veiðitíma Þórunn Egils­dóttir
404 14.12.2020 Loðdýrarækt Ágúst Ólafur Ágústs­son
32 13.10.2020 Loftslagsmál (bindandi markmið) Andrés Ingi Jóns­son
483 28.01.2021 Loftslagsmál Ari Trausti Guðmunds­son
535 16.02.2021 Loftslagsmál (leiðrétting o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
711 07.04.2021 Loftslagsmál (markmið um kolefnishlutleysi) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
61 05.10.2020 Loftslagsstefna opinberra aðila Andrés Ingi Jóns­son
416 15.12.2020 Losun gróðurhúsalofttegunda Ásmundur Friðriks­son
390 08.12.2020 Malarnámur Karl Gauti Hjalta­son
17 01.10.2020 Mannvirki (flokkun og eftirlit með mannvirkjum) Félags- og barnamála­ráð­herra
556 23.02.2021 Mat og endurmótun á tilhögun hættumats og vöktunar vegna náttúruvár Umhverfis- og samgöngunefnd
527 11.02.2021 Menningarminjar (friðlýsing trjálunda, stakra trjáa og garðagróðurs) Líneik Anna Sævars­dóttir
359 02.12.2020 Mótun stefnu Íslands um málefni hafsins Guðmundur Andri Thors­son
685 26.03.2021 Mygla í húsnæði Landspítalans Birgir Þórarins­son
461 21.01.2021 Mötuneyti ríkisins Andrés Ingi Jóns­son
462 21.01.2021 Mötuneyti sveitarfélaga Andrés Ingi Jóns­son
276 11.11.2020 Náttúruvernd (málsmeðferð o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
344 26.11.2020 Neytendastofa o.fl. (stjórnsýsla neytendamála) Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
498 02.02.2021 Norðurskautsmál 2020 Íslandsdeild þing­manna­ráð­stefnunnar um norðurskautsmál
70 05.10.2020 Nýsköpunarmiðstöð Íslands Guðjón S. Brjáns­son
519 04.02.2021 Ofanflóðasjóður Þorsteinn Sæmunds­son
810 26.05.2021 Ofanflóðavarnir við vegi í Önundarfirði og Súgandafirði Lilja Rafney Magnús­dóttir
143 08.10.2020 Opinber fjármál (mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa) Andrés Ingi Jóns­son
322 19.11.2020 Opinber stuðningur við nýsköpun Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar­ráð­herra
330 24.11.2020 Orkuskipti í flugi á Íslandi Umhverfis- og samgöngunefnd
778 05.05.2021 Rafræn byggingargátt og úttektarapp Sigurður Páll Jóns­son
505 03.02.2021 Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (endurvinnsla og skilagjald) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
112 07.10.2020 Ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi Albertína Friðbjörg Elías­dóttir
807 21.05.2021 Ráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindi Forsætis­ráð­herra
403 14.12.2020 Refaveiðar Ágúst Ólafur Ágústs­son
198 15.10.2020 Rjúpnarannsóknir Þorsteinn Sæmunds­son
571 03.03.2021 Sala á upprunaábyrgðum raforku Karl Gauti Hjalta­son
763 30.04.2021 Sjóvarnargarður á Siglunesi Anna Kolbrún Árna­dóttir
165 12.10.2020 Skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á ­þjónustu Ólafur Þór Gunnars­son
559 03.03.2021 Skýrsla um mat þjóðaröryggisráðs á ástandi og horfum í þjóðaröryggismálum Forsætis­ráð­herra
707 07.04.2021 Staðsetning vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
621 18.03.2021 Starfsemi Úrvinnslusjóðs Jón Gunnars­son
750 21.04.2021 Stefna Íslands í málefnum norðurslóða Utanríkis- og þróunarsamvinnu­ráð­herra
466 21.01.2021 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (forseti Íslands, ríkisstjórn o.fl.) Katrín Jakobs­dóttir
317 18.11.2020 Sundabraut Bryndís Haralds­dóttir
671 25.03.2021 Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisins Halldóra Mogensen
669 25.03.2021 Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra Halldóra Mogensen
670 25.03.2021 Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum Halldóra Mogensen
649 25.03.2021 Tófa og minkur Sigurður Páll Jóns­son
712 07.04.2021 Umhverfismat framkvæmda og áætlana Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
319 19.11.2020 Uppgræðsla lands og ræktun túna Þórunn Egils­dóttir
261 05.11.2020 Urðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdóma Halla Signý Kristjáns­dóttir
295 12.11.2020 Útflutningur á úrgangi Karl Gauti Hjalta­son
815 26.05.2021 Úttekt á starfsemi Úrvinnslusjóðs Jón Gunnars­son
817 27.05.2021 Úttekt á tryggingavernd í kjölfar náttúruhamfara Líneik Anna Sævars­dóttir
311 17.11.2020 Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat, sektir o.fl.) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
407 14.12.2020 Veiðar á fuglum á válista Ágúst Ólafur Ágústs­son
803 20.05.2021 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands (afnám aflvísis) Ásmundur Friðriks­son
543 18.02.2021 Velferð dýra (blóðmerahald) Inga Sæland
251 04.11.2020 Vernd Breiðafjarðar Halla Signý Kristjáns­dóttir
541 17.02.2021 Vernd menningararfs og tjón á menningarverðmætum Þorbjörg Sigríður Gunnlaugs­dóttir
368 30.11.2020 Vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
709 07.04.2021 Verndar- og orkunýtingaráætlun (málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku) Umhverfis- og auð­linda­ráð­herra
262 05.11.2020 Viðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðfé Halla Signý Kristjáns­dóttir
488 28.01.2021 Þing­manna­nefnd­ um loftslagsmál Rósa Björk Brynjólfs­dóttir
39 15.10.2020 Þjóðarat­kvæða­greiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar Njáll Trausti Friðberts­son
445 18.01.2021 Þjóðgarður á sunnanverðum Vestfjörðum Guðjón S. Brjáns­son
484 28.01.2021 Þróunarsamvinna Ari Trausti Guðmunds­son

Áskriftir

RSS áskrift