Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
326 15.11.2004 Aðgerðir til að draga úr offitu barna Þuríður Backman
788 19.04.2005 Aðgerðir til að jafna flutningskostnað Steingrímur J. Sigfús­son
182 13.10.2004 Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum Jóhanna Sigurðar­dóttir
95 06.10.2004 Atvinnurekstur í smáum fyrirtækjum Steingrímur J. Sigfús­son
15 04.10.2004 Atvinnuvegaráðuneyti Össur Skarphéðins­son
492 03.02.2005 Auglýsingar á heilbrigðis­þjónustu Ágúst Ólafur Ágústs­son
425 09.12.2004 Auglýsingar á óhollri matvöru Ásta R. Jóhannes­dóttir
243 02.11.2004 Aukatekjur ríkissjóðs Guðlaugur Þór Þórðar­son
74 07.10.2004 Áfengislög (auglýsingar) Ögmundur Jónas­son
147 11.10.2004 Áfengislög (aldursmark) Jóhanna Sigurðar­dóttir
676 30.03.2005 Áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni) Dómsmála­ráð­herra
694 01.04.2005 Áfengislög (áfengisauglýsingar) Sigurður Kári Kristjáns­son
131 07.10.2004 Álag á Samkeppnisstofnun Jóhanna Sigurðar­dóttir
154 11.10.2004 Árangurslaus fjárnám Jóhanna Sigurðar­dóttir
480 31.01.2005 Ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar) Fjármála­ráð­herra
790 25.04.2005 Bensíngjald og meðalútsöluverð bensíns Pétur H. Blöndal
478 31.01.2005 Bókhald (ársreikningar o.fl.) Fjármála­ráð­herra
614 03.03.2005 Breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA) Utanríkis­ráð­herra
434 10.12.2004 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
437 10.12.2004 Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
605 03.03.2005 Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir) Utanríkis­ráð­herra
438 10.12.2004 Breyting á XVII. viðauka við EES-samninginn (hugverkaréttindi) Utanríkis­ráð­herra
436 10.12.2004 Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn (félagaréttur) Utanríkis­ráð­herra
93 06.10.2004 Breytingar á húsnæðismarkaði Jóhanna Sigurðar­dóttir
92 06.10.2004 Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra Jóhanna Sigurðar­dóttir
591 02.03.2005 Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins Viðskipta­ráð­herra
485 01.02.2005 Eignarhald á bújörðum Jón Bjarna­son
342 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Endurvinnslunni hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
341 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Flugskóla Íslands hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
344 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í hlutafélögum og einkahlutafélögum Sigurður Kári Kristjáns­son
340 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Íslandspósti hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
343 18.11.2004 Eignarhlutur ríkisins í Verðbréfaskráningu Íslands hf. Sigurður Kári Kristjáns­son
787 19.04.2005 Eignatengsl og hagsmunaárekstrar hjá viðskiptabönkum Jóhanna Sigurðar­dóttir
251 02.11.2004 Einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja) Iðnaðar­ráð­herra
44 05.10.2004 Endurskoðun á sölu Símans Jóhann Ársæls­son
275 08.11.2004 Endurskoðun skaðabótalaga Ásta R. Jóhannes­dóttir
417 07.12.2004 Erfðabreytt matvæli Kolbrún Halldórs­dóttir
467 27.01.2005 Erlendar starfsmannaleigur Össur Skarphéðins­son
549 17.02.2005 Fasteignir í eigu viðskiptabanka, sparisjóða og annarra lánastofnana Ögmundur Jónas­son
486 01.02.2005 Fiskmarkaðir Kristján L. Möller
482 31.01.2005 Fjarsala á fjármála­þjónustu (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
99 06.10.2004 Fjárframlög til Þjóðminjasafns Björgvin G. Sigurðs­son
623 08.03.2005 Fjárhagsleg og stjórnunarleg tengsl ­ráð­herra Ögmundur Jónas­son
667 21.03.2005 Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir (EES-reglur) Dómsmála­ráð­herra
23 04.10.2004 Fjárhagslegur aðskilnaður í rekstri útgerðar og fiskvinnslu Guðjón A. Kristjáns­son
157 11.10.2004 Fjármálaeftirlitið Jóhanna Sigurðar­dóttir
55 05.10.2004 Fjármálafyrirtæki (atkvæðamagn í sparisjóði) Ögmundur Jónas­son
197 14.10.2004 Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði) Guðmundur Árni Stefáns­son
211 19.10.2004 Fjármálafyrirtæki og vátryggingastarfsemi (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
54 05.10.2004 Fjárþörf Samkeppnisstofnunar Jóhanna Sigurðar­dóttir
497 03.02.2005 Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara Helgi Hjörvar
698 01.04.2005 Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi (farmflutningar) Samgöngu­ráð­herra
617 07.03.2005 Framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins Utanríkis­ráð­herra
581 24.02.2005 Fullvinnsla á fiski hérlendis Jón Bjarna­son
63 06.10.2004 GATS-samningurinn Ögmundur Jónas­son
205 18.10.2004 Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun) Jóhanna Sigurðar­dóttir
320 15.11.2004 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (gjaldaheimildir) Viðskipta­ráð­herra
212 19.10.2004 Greiðslur yfir landamæri í evrum (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
670 22.03.2005 Gæðamat á æðardúni (heildarlög) Landbúnaðar­ráð­herra
675 30.03.2005 Happdrætti (heildarlög, EES-reglur) Dómsmála­ráð­herra
636 14.03.2005 Heimasala afurða bænda Sigurjón Þórðar­son
481 31.01.2005 Helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana) Dómsmála­ráð­herra
36 04.10.2004 Hlutafélög (réttur smárra hluthafa) Einar K. Guðfinns­son
391 30.11.2004 Hlutafjáreign einstaklinga Einar K. Guðfinns­son
220 20.10.2004 Húsnæðismál (hámark lánshlutfalls) Félagsmála­ráð­herra
475 27.01.2005 Húsnæðismál (matsverð fasteigna) Jóhanna Sigurðar­dóttir
367 24.11.2004 Innanlandsmarkaður með losunarefni Mörður Árna­son
224 25.10.2004 Innheimtulög Jóhanna Sigurðar­dóttir
487 01.02.2005 Íslenskir fiskkaupendur Kristján L. Möller
615 07.03.2005 Jarðalög (kaup bújarða) Jón Bjarna­son
316 11.11.2004 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna) Guðlaugur Þór Þórðar­son
599 02.03.2005 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara Sigurjón Þórðar­son
453 25.01.2005 Kennitöluflakk í atvinnurekstri Jóhanna Sigurðar­dóttir
515 08.02.2005 Kostun dagskrárliða í útvarpi og sjónvarpi Kolbrún Halldórs­dóttir
89 06.10.2004 Kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
86 06.10.2004 Kynjahlutföll í stjórnum lífeyrissjóðanna Jóhanna Sigurðar­dóttir
90 06.10.2004 Lágmarkshlutfall kynja í stjórnum hlutafélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
142 11.10.2004 Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.) Björgvin G. Sigurðs­son
330 16.11.2004 Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
269 04.11.2004 Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
679 31.03.2005 Lánatryggingasjóður kvenna Anna Kristín Gunnars­dóttir
645 17.03.2005 Leigulóðaréttindi sumarhúsaeigenda Guðmundur Hallvarðs­son
155 11.10.2004 Lífeyrissjóðir Jóhanna Sigurðar­dóttir
718 01.04.2005 Lóðaúthlutunarreglur Reykjavíkurborgar Gunnar Birgis­son
649 16.03.2005 Lyfjalög og heilbrigðis­þjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.) Heilbrigðis­ráð­herra
484 01.02.2005 Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (EES-reglur) Dómsmála­ráð­herra
272 04.11.2004 Lögverndun á starfsheiti táknmálstúlka Sigurlín Margrét Sigurðar­dóttir
768 14.04.2005 Matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
766 14.04.2005 Matvöruverð og birgjar Rannveig Guðmunds­dóttir
285 08.11.2004 Meðferð aflaheimilda Magnús Þór Hafsteins­son
551 21.02.2005 Miðlun vátrygginga (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
129 07.10.2004 Neyslustaðall Jóhanna Sigurðar­dóttir
592 02.03.2005 Neytendastofa og talsmaður neytenda Viðskipta­ráð­herra
284 08.11.2004 Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976) Fjármála­ráð­herra
659 17.03.2005 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (afnám tryggingardeildar útflutningslána) Viðskipta­ráð­herra
347 18.11.2004 Olíuleit við Ísland Guðmundur Hallvarðs­son
395 02.12.2004 Opinber hlutafélög Álfheiður Inga­dóttir
619 07.03.2005 Opinber hlutafélög Mörður Árna­son
552 21.02.2005 Opinber innkaup (viðskipti utan rammasamnings) Birgir Ármanns­son
427 09.12.2004 Ólögmætt samráð olíufélaganna Lúðvík Bergvins­son
378 25.11.2004 Póstverslun með lyf Ásta R. Jóhannes­dóttir
328 15.11.2004 Raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
227 21.10.2004 Rann­sóknarstofa heilsugæslunnar í Reykjavík Ásta Möller
402 02.12.2004 Rekjanleiki kjöts Þuríður Backman
763 12.04.2005 Rekstur vínveitingastaða Ásta Möller
242 02.11.2004 Ríkis­endur­skoðun (útboð endurskoðunar) Guðlaugur Þór Þórðar­son
771 14.04.2005 Sala á hlutabréfum í Landssíma Íslands hf. til almennings Jóhanna Sigurðar­dóttir
241 02.11.2004 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Guðlaugur Þór Þórðar­son
509 07.02.2005 Sala eignarhluta Landsbanka Íslands í Vátryggingafélagi Íslands Sigurjón Þórðar­son
629 10.03.2005 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu) Allsherjarnefnd
504 07.02.2005 Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness Félagsmála­ráð­herra
4 04.10.2004 Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf. (frestun á sölu) Steingrímur J. Sigfús­son
79 06.10.2004 Samkeppnishæfni Íbúðalánasjóðs Jóhanna Sigurðar­dóttir
590 02.03.2005 Samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
278 10.11.2004 Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján L. Möller
465 26.01.2005 Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga Guðlaugur Þór Þórðar­son
83 06.10.2004 Samkeppnisstofnun og samkeppnisráð Kristján L. Möller
722 05.04.2005 Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons Utanríkis­ráð­herra
152 11.10.2004 Sementsverð á landsbyggðinni Sigurjón Þórðar­son
112 07.10.2004 Símtöl til Grænlands Ásta R. Jóhannes­dóttir
388 29.11.2004 Sívinnsla við skil skattframtala Valdimar L. Friðriks­son
709 06.04.2005 Skil á fjármagnstekjuskatti Ögmundur Jónas­son
335 16.11.2004 Skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.) Fjármála­ráð­herra
734 05.04.2005 Skuldbindingar sveitarfélaga vegna einkaframkvæmda Gunnar Birgis­son
730 04.04.2005 Skuldbindingar vegna einkaframkvæmda í ársreikningum sveitarfélaga Gunnar Birgis­son
498 03.02.2005 Skuldir eftir aldri Helgi Hjörvar
143 11.10.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.) Jóhanna Sigurðar­dóttir
300 10.11.2004 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingar) Fjármála­ráð­herra
779 14.04.2005 Starf Íslands á vettvangi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 2004 Heilbrigðis­ráð­herra
708 07.04.2005 Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum) Viðskipta­ráð­herra
106 07.10.2004 Stimpilgjald við endurfjármögnun fasteignaveðlána Margrét Frímanns­dóttir
399 02.12.2004 Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur Iðnaðar­ráð­herra
583 24.02.2005 Stofnun hlutafélags um síldarútvegs­nefnd­ og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs) Sjávarútvegs­ráð­herra
161 12.10.2004 Strandsiglingar (uppbygging) Jón Bjarna­son
248 02.11.2004 Stuðningur stjórnvalda við íslenska matreiðslumenn Ísólfur Gylfi Pálma­son
733 05.04.2005 Stuðningur við búvöruframleiðslu Sigurjón Þórðar­son
769 14.04.2005 Stuðningur við landbúnað og matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
767 14.04.2005 Stærð verslunarhúsnæðis Rannveig Guðmunds­dóttir
594 02.03.2005 Sægull ehf. Magnús Þór Hafsteins­son
632 14.03.2005 Söfn og listaverk í eigu Símans Steingrímur J. Sigfús­son
151 11.10.2004 Söluandvirði hlutabréfa í Fjölni á Þingeyri Sigurjón Þórðar­son
381 25.11.2004 Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar Magnús Þór Hafsteins­son
595 02.03.2005 Söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar Magnús Þór Hafsteins­son
18 04.10.2004 Talsmaður neytenda Þórunn Sveinbjarnar­dóttir
765 14.04.2005 Tollar á innfluttar búvörur og matvöruverð Rannveig Guðmunds­dóttir
422 07.12.2004 Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta Jóhanna Sigurðar­dóttir
421 07.12.2004 Tryggingavernd innstæðueigenda Jóhanna Sigurðar­dóttir
677 30.03.2005 Uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög) Sjávarútvegs­ráð­herra
87 06.10.2004 Uppgreiðslugjald Jóhanna Sigurðar­dóttir
379 25.11.2004 Utanlandsferðir lækna á kostnað lyfjaframleiðenda Ásta R. Jóhannes­dóttir
756 12.04.2005 Útflutningur á ferskum botnfiski Gunnar Birgis­son
727 04.04.2005 Útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa) Landbúnaðar­ráð­herra
564 22.02.2005 Útflutningur og kynning á íslensku lambakjöti Gunnar Örlygs­son
256 03.11.2004 Útlán banka og sparisjóða Jóhanna Sigurðar­dóttir
226 25.10.2004 Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum Margrét Frímanns­dóttir
34 04.10.2004 Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta) Einar K. Guðfinns­son
503 07.02.2005 Verðbréfaviðskipti (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
817 10.05.2005 Verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna) Efnahags- og viðskiptanefnd
385 26.11.2004 Verðmæti og ráðstöfun losunarheimilda Helgi Hjörvar
495 03.02.2005 Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða) Umhverfis­ráð­herra
642 15.03.2005 Viðgerðir á varðskipunum Ægi og Tý Kristján L. Möller
314 11.11.2004 Viðskiptahættir tryggingafélaga og banka Jóhanna Sigurðar­dóttir
446 25.01.2005 Viðskipti við ráðningarstofur Mörður Árna­son
159 11.10.2004 Virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga) Fjármála­ráð­herra
263 04.11.2004 Virðisaukaskattur af listmunagerð Ísólfur Gylfi Pálma­son
773 14.04.2005 Þjónustuskyldur í eldsneytisafgreiðslu Jón Bjarna­son
160 11.10.2004 Þriðja kynslóð farsíma Samgöngu­ráð­herra
470 27.01.2005 Þróun á lóðaverði Birkir Jón Jóns­son

Áskriftir