Atvinnuvegir: Viðskipti RSS þjónusta

þ.m.t. bankar, einkaleyfi, lán, neytendamál, samkeppni, sjóðir, starfsleyfi, starfsumhverfi, vátryggingar, verðbréf, verslun, vörumerki, þjónusta

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
322 17.02.2009 Aðför o.fl. (bætt staða skuldara) Dómsmála­ráð­herra
340 24.02.2009 Aðgerðir fyrir þá sem hafa orðið sérlega illa úti í hruni fjármálakerfisins Eygló Harðar­dóttir
419 13.03.2009 Aðgerðir til að bregðast við fjárhagsvanda íslenskra heimila og atvinnulífs Birkir Jón Jóns­son
117 04.11.2008 Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjum Steingrímur J. Sigfús­son
276 26.01.2009 Aðgerðir til stuðnings atvinnurekstri í smáum og meðalstórum fyrirtækjum Iðnaðar­ráð­herra
188 27.11.2008 Aðgerðir til stuðnings sparisjóðum Jón Bjarna­son
73 03.10.2008 Afnám tóbakssölu í fríhöfnum Ásta Möller
430 16.03.2009 Almenn notkun íslensks merkis fyrir ábyrgar fiskveiðar Mörður Árna­son
226 10.12.2008 Aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.) Fjármála­ráð­herra
11 03.10.2008 Aukinn þorskafli á fiskveiðiárinu 2008--2009 Guðjón A. Kristjáns­son
125 06.11.2008 Ábyrgðarmenn (heildarlög) Lúðvík Bergvins­son
47 16.10.2008 Áfengislög (auglýsingar) Sigurður Kári Kristjáns­son
54 06.10.2008 Áfengislög (auglýsingar) Ögmundur Jónas­son
66 13.10.2008 Áhrif markaðsvæðingar á samfélags­þjónustu Ögmundur Jónas­son
361 02.03.2009 Ákvörðun sameiginlegu EES-­nefnd­arinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta) Utanríkis­ráð­herra
212 09.12.2008 Ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli) Fjármála­ráð­herra
245 16.12.2008 Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
261 19.12.2008 Bifreiðahlunnindi starfsmanna hjá ríkisstofnunum og ríkisfyrirtækjum Eygló Harðar­dóttir
244 16.12.2008 Bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.) Fjármála­ráð­herra
318 17.02.2009 Bráðabirgðalög Kristinn H. Gunnars­son
359 02.03.2009 Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots) Viðskipta­ráð­herra
414 12.03.2009 Breytingar á ýmsum lögum um óréttmæta viðskiptahætti (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
227 10.12.2008 Bréf viðskiptaráð­herra til breska fjármálaráðuneytisins Siv Friðleifs­dóttir
229 11.12.2008 Eftirlit með hlutum, tækni og ­þjónustu sem hefur hernaðarlega þýðingu (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
141 11.11.2008 Embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja) Dómsmála­ráð­herra
411 11.03.2009 Endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög) Fjármála­ráð­herra
265 20.12.2008 Endurskoðun á samkeppnislögum Ármann Kr. Ólafs­son
258 19.12.2008 Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn (EES-reglur, breyting ýmissa laga) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
458 31.03.2009 Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur) Umhverfis­ráð­herra
447 24.03.2009 Erlent eignarhald á íslenskum fyrirtækjum Kristinn H. Gunnars­son
392 05.03.2009 Fiskmarkaðir og hvalveiðar Mörður Árna­son
161 17.11.2008 Fjárhagsleg fyrirgreiðsla hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum Forsætis­ráð­herra
14 03.10.2008 Fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum) Ögmundur Jónas­son
90 15.10.2008 Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir) Jón Bjarna­son
111 31.10.2008 Fjármálafyrirtæki (kynjahlutföll í stjórnum) Steinunn Valdís Óskars­dóttir
119 04.11.2008 Fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús) Viðskipta­ráð­herra
409 11.03.2009 Fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda) Viðskipta­ráð­herra
345 25.02.2009 Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga) Björn Bjarna­son
154 13.11.2008 Fjármögnun á kaupum á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþings Álfheiður Inga­dóttir
436 17.03.2009 Fríverslunarsamtök Evrópu 2008 Íslandsdeild þing­manna­nefnd­ar EFTA
113 31.10.2008 Fundur með fjármálaráð­herra Breta Siv Friðleifs­dóttir
130 10.11.2008 Fundur með fjármálaráð­herra Breta Siv Friðleifs­dóttir
230 11.12.2008 Fundur með fjármálaráð­herra Breta 2. september sl. Álfheiður Inga­dóttir
91 15.10.2008 Gengisjöfnun á námslánum og námsstyrkjum til íslenskra námsmanna erlendis Katrín Jakobs­dóttir
201 04.12.2008 Gengistryggð húsnæðislán Helga Sigrún Harðar­dóttir
189 27.11.2008 Gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta) Viðskipta­ráð­herra
296 10.02.2009 Gjaldeyristekjur af sjávarafla Ármann Kr. Ólafs­son
271 22.01.2009 Gjaldþrot einstaklinga að kröfu hins opinbera Eygló Harðar­dóttir
270 22.01.2009 Gjaldþrot fyrirtækja að kröfu hins opinbera Eygló Harðar­dóttir
278 04.02.2009 Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun) Björn Bjarna­son
468 03.04.2009 Gjaldþrotaskipti (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanns) Helgi Hjörvar
281 04.02.2009 Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun) Dómsmála­ráð­herra
28 15.10.2008 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds) Viðskipta­ráð­herra
275 26.01.2009 Greiðsluaðlögun (heildarlög) Siv Friðleifs­dóttir
461 30.03.2009 Greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði (heildarlög) Allsherjarnefnd
329 19.02.2009 Greiðsluaðlögun fasteignaveðlána og staða á íbúðamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
159 17.11.2008 Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
164 17.11.2008 Háhraðanet­þjónusta Kolbrún Halldórs­dóttir
80 06.10.2008 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (breytt staða íslenskra banka) Forsætis­ráð­herra
176 24.11.2008 Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (kyrrsetning eigna) Álfheiður Inga­dóttir
394 05.03.2009 Heimild til samninga um álver í Helguvík (heildarlög) Iðnaðar­ráð­herra
375 03.03.2009 Hlutafélög með gagnsætt eignarhald og bann við lánveitingum og krosseignarhaldi Pétur H. Blöndal
145 11.11.2008 Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
356 02.03.2009 Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn) Viðskipta­ráð­herra
347 26.02.2009 Hólaskóli -- Háskólinn á Hólum Magnús Stefáns­son
9 03.10.2008 Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum) Steingrímur J. Sigfús­son
137 10.11.2008 Húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
330 19.02.2009 Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum) Ármann Kr. Ólafs­son
118 04.11.2008 Hæfi við ákvarðanir er varða Kaupþing Kristinn H. Gunnars­son
448 24.03.2009 Hækkun á eigin fé fjármálafyrirtækja Kristinn H. Gunnars­son
215 09.12.2008 Icesave-ábyrgðir Siv Friðleifs­dóttir
431 16.03.2009 Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð Siv Friðleifs­dóttir
432 16.03.2009 Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð Siv Friðleifs­dóttir
433 16.03.2009 Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð Siv Friðleifs­dóttir
424 13.03.2009 Icesave-reikningar Landsbankans Ármann Kr. Ólafs­son
108 28.10.2008 Íbúðalánasjóður Jón Bjarna­son
455 30.03.2009 Íslandsstofa (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
341 24.02.2009 Íslenskt merki fyrir ábyrgar fiskveiðar Mörður Árna­son
126 06.11.2008 Jafnræði kynja í ríkisbönkum Siv Friðleifs­dóttir
153 13.11.2008 Kaup á verðbréfum úr peningamarkaðssjóðum Glitnis, Landsbanka Íslands og Kaupþings Álfheiður Inga­dóttir
331 20.02.2009 Kennsla í fjármálum á unglingastigi Herdís Þórðar­dóttir
355 26.02.2009 Kostnaður við gjaldeyrisvaraforðann Helgi Hjörvar
435 16.03.2009 Kynningarstarf vegna hvalveiða Mörður Árna­son
109 28.10.2008 Kæra bankanna á hendur Íbúðalánasjóði Jón Bjarna­son
400 09.03.2009 Könnun á greiðsluaðlögun fasteignaveðlána Guðlaugur Þór Þórðar­son
425 13.03.2009 Lán til Icelandic Glacial Siv Friðleifs­dóttir
16 06.10.2008 Lánamál og lánakjör einstaklinga Jón Magnús­son
191 28.11.2008 Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.) Katrín Jakobs­dóttir
389 05.03.2009 Lánasjóður íslenskra námsmanna Þorgerður K. Gunnars­dóttir
470 06.04.2009 Listfræðilegt mat á listaverkasöfnum banka Viðskiptanefnd
196 03.12.2008 Loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.) Samgöngu­ráð­herra
203 05.12.2008 Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu) Heilbrigðisnefnd
445 23.03.2009 Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu) Heilbrigðisnefnd
319 17.02.2009 Markaður fyrir hvalkjöt Helgi Hjörvar
333 20.02.2009 Meðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankanna Eygló Harðar­dóttir
434 16.03.2009 Minnisblöð, hljóðritanir o.fl. varðandi Icesave-ábyrgðir Siv Friðleifs­dóttir
305 12.02.2009 Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög) Einar Már Sigurðar­son
422 13.03.2009 Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur) Mennta­málanefnd
202 04.12.2008 Opinber gjöld banka, stöðugildi og launagreiðslur Jón Magnús­son
358 02.03.2009 Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins) Viðskipta­ráð­herra
467 02.04.2009 Peningagreiðslur orkufyrirtækja til sveitarfélaga o.fl. Álfheiður Inga­dóttir
253 18.12.2008 Peningamarkaðs- og skammtímasjóðir Kristinn H. Gunnars­son
398 09.03.2009 Raforkulög (frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi) Iðnaðar­ráð­herra
180 26.11.2008 Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis) Sturla Böðvars­son
459 30.03.2009 Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum Eygló Harðar­dóttir
363 02.03.2009 Reglur um skilaskyldu á ferskum matvörum Einar K. Guðfinns­son
218 10.12.2008 Ríkisútvarpið ohf. (hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
37 16.10.2008 Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs) Sigurður Kári Kristjáns­son
371 03.03.2009 Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds) Viðskiptanefnd
332 25.02.2009 Samkeppnisstaða framleiðslufyrirtækja á landsbyggðinni Kristján Þór Júlíus­son
32 06.10.2008 Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga Ásta Möller
177 25.11.2008 Samningar um ábyrgð ríkissjóðs vegna innstæðna í útibúum íslenskra viðskiptabanka á EES-svæðinu Utanríkis­ráð­herra
174 21.11.2008 Samráð við Fjármálaeftirlitið Kristinn H. Gunnars­son
438 17.03.2009 Skaðabótalög (frádráttarreglur) Allsherjarnefnd
465 01.04.2009 Skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys) Allsherjarnefnd
292 06.02.2009 Skoðun á Icesave-ábyrgðum Siv Friðleifs­dóttir
89 14.10.2008 Skuldir sjávar­útvegsfyrirtækja Kristinn H. Gunnars­son
168 17.11.2008 Skuldir sjávar­útvegsfyrirtækja Kristinn H. Gunnars­son
194 03.12.2008 Skylda lánastofnana í meirihlutaeigu ríkisins til að leita tilboða í innleyst fyrirtæki Grétar Mar Jóns­son
219 10.12.2008 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.) Fjármála­ráð­herra
279 04.02.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar) Árni M. Mathiesen
443 23.03.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði) Helgi Hjörvar
321 17.02.2009 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða o.fl. (útgreiðsla séreignarsparnaðar) Fjármála­ráð­herra
349 26.02.2009 Staða á íbúðamarkaði Guðlaugur Þór Þórðar­son
214 09.12.2008 Staða bankamála og Icesave-ábyrgðir Siv Friðleifs­dóttir
460 30.03.2009 Staða Icesave-samningaviðræðna Guðfinna S. Bjarna­dóttir
364 03.03.2009 Staða minni hluthafa í hlutafélögum Einar K. Guðfinns­son
26 03.10.2008 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis) Jón Magnús­son
151 12.11.2008 Stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána) Fjármála­ráð­herra
213 09.12.2008 Stimpilgjald (fjárnámsendurrit) Fjármála­ráð­herra
39 15.10.2008 Strandsiglingar (uppbygging) Jón Bjarna­son
228 11.12.2008 Tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.) Fjármála­ráð­herra
255 19.12.2008 Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa) Steingrímur J. Sigfús­son
366 03.03.2009 Tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti) Fjármála­ráð­herra
351 26.02.2009 Tekjuskattur o.fl. (hækkun fjármagnstekjuskatts og hlutdeild sveitarfélaga í honum) Kristinn H. Gunnars­son
112 31.10.2008 Tilboð Breta um að færa reikninga Icesave yfir í breska lögsögu Siv Friðleifs­dóttir
320 17.02.2009 Tillögur ­nefnd­ar um endurreisn bankakerfisins Guðfinna S. Bjarna­dóttir
128 10.11.2008 Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga (léttari greiðslubyrði lána) Kristinn H. Gunnars­son
263 19.12.2008 Tjón af Suðurlandsskjálfta í maí sl. Kristinn H. Gunnars­son
462 31.03.2009 Tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli) Fjármála­ráð­herra
231 11.12.2008 Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.) Fjármála­ráð­herra
74 03.10.2008 Tóbakssala í fríhöfnum Ásta Möller
57 07.10.2008 Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum) Jón Magnús­son
162 17.11.2008 Tóbaksvarnir (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar) Heilbrigðis­ráð­herra
220 10.12.2008 Tryggingagjald (brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi) Fjármála­ráð­herra
97 16.10.2008 Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta Steingrímur J. Sigfús­son
285 05.02.2009 Tölvupóstur til breska fjármálaráðuneytisins Siv Friðleifs­dóttir
326 18.02.2009 Upplýsingar seðlabankastjóra um aðgerðir breskra stjórnvalda Ragnheiður Ólafs­dóttir
426 16.03.2009 Upplýsingaskylda fyrirtækja, félaga og stofnana í eigu íslenska ríkisins (upplýsingar um afskriftir skulda) Helgi Hjörvar
155 13.11.2008 Úrræði til greiðsluaðlögunar fyrir einstaklinga og fyrirtæki Jón Bjarna­son
284 05.02.2009 Útflutningur hvalafurða Mörður Árna­son
199 04.12.2008 Úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna Katrín Jakobs­dóttir
181 26.11.2008 Úttekt á stöðuveitingum og launakjörum kynjanna í nýju ríkisbönkunum Siv Friðleifs­dóttir
225 10.12.2008 Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
52 07.10.2008 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
251 18.12.2008 Verð á áfengi Kristinn H. Gunnars­son
53 16.10.2008 Verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur) Viðskipta­ráð­herra
339 24.02.2009 Verktakavinna fyrir heilbrigðisráðuneytið Eygló Harðar­dóttir
209 09.12.2008 Verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR) Fjármála­ráð­herra
160 17.11.2008 Vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum) Ögmundur Jónas­son
237 12.12.2008 Vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta) Viðskipta­ráð­herra
254 19.12.2008 Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar) Kolbrún Halldórs­dóttir
401 09.03.2009 Vextir og verðtrygging (frysting hlutfalls verðtryggingar) Guðjón A. Kristjáns­son
48 16.10.2008 Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur) Mörður Árna­son
211 09.12.2008 Virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil) Fjármála­ráð­herra
469 06.04.2009 Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila) Efnahags- og skattanefnd
415 12.03.2009 Vörumerki (EES-reglur) Viðskipta­ráð­herra
200 04.12.2008 Yfirdráttarlán námsmanna Katrín Jakobs­dóttir
352 26.02.2009 Þróun erlendra vaxtatekna og vaxtagjalda Guðjón A. Kristjáns­son
325 18.02.2009 Þróun raforkuverðs í dreifbýli og þéttbýli Jón Bjarna­son

Áskriftir