Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins RSS þjónusta

þ.m.t. fjárlög, lánamál ríkisins, opinberar stofnanir, ríkiseignir og opinberar framkvæmdir, ríkisreikningur, ríkisrekstur

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
461 03.03.2008 Aðlögunarstuðningur við lífrænan landbúnað Þuríður Backman
370 05.02.2008 Akureyrarsetur Náttúrufræðistofnunar Íslands Birkir Jón Jóns­son
614 07.05.2008 Almannatryggingar (frítekjumark örorkulífeyrisþega) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
410 19.02.2008 Almannatryggingar og málefni aldraðra (bætt kjör aldraðra og öryrkja) Félags- og tryggingamála­ráð­herra
442 26.02.2008 Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (heildarlög) Utanríkis­ráð­herra
303 30.11.2007 Aukið öryggi við framkvæmdir hins opinbera Ármann Kr. Ólafs­son
438 26.02.2008 Áhrif niðurskurðar þorskkvóta og mótvægisaðgerðir Guðni Ágústs­son
205 14.11.2007 Ársskýrsla Ríkis­endur­skoðunar 2006 Fjárlaganefnd
626 21.05.2008 Ársskýrsla Ríkis­endur­skoðunar 2007 Fjárlaganefnd
509 31.03.2008 Áskoranir frá Bandalagi íslenskra listamanna Kolbrún Halldórs­dóttir
111 11.10.2007 Bifreiðakaup hreyfihamlaðra Þorvaldur Ingvars­son
587 17.04.2008 Bjargráðasjóður (brottfall laganna) Samgöngu­ráð­herra
460 28.02.2008 Breiðafjarðarferjan Baldur Kristinn H. Gunnars­son
507 31.03.2008 Brot á verklagsreglum vegna Grímseyjarferju Bjarni Harðar­son
189 07.11.2007 Brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar Jón Bjarna­son
376 06.02.2008 Brunavarnir (flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.) Umhverfis­ráð­herra
156 31.10.2007 Eignir Ratsjárstofnunar Björn Valur Gísla­son
396 12.02.2008 Embætti umboðsmanns aldraðra Birkir Jón Jóns­son
115 11.10.2007 Embætti umboðsmanns sjúklinga Þorvaldur Ingvars­son
112 11.10.2007 Endurgreiðsla virðisaukaskatts Þorvaldur Ingvars­son
99 09.10.2007 Fangelsismál Siv Friðleifs­dóttir
473 06.03.2008 Fasteignamat ríkisins Kristinn H. Gunnars­son
279 27.11.2007 Fé til forvarna Ásta R. Jóhannes­dóttir
280 27.11.2007 Fé til forvarna Ásta R. Jóhannes­dóttir
281 27.11.2007 Fé til forvarna Ásta R. Jóhannes­dóttir
530 07.04.2008 Fiskeldi (heildarlög) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
554 03.04.2008 Fiskræktarsjóður (hlutverk og staða sjóðsins) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
103 09.10.2007 Fjáraukalög 2007 Fjármála­ráð­herra
148 31.10.2007 Fjáraukalög 2007 (yfirtaka ríkisins á Hvalfjarðargöngum) Kristinn H. Gunnars­son
496 31.03.2008 Fjáraukalög 2008 (efling löggæslu) Jón Bjarna­son
1 01.10.2007 Fjárlög 2008 Fjármála­ráð­herra
45 04.10.2007 Fjárreiður ríkisins (brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum) Kristinn H. Gunnars­son
465 03.03.2008 Fjárveitingar til þjóðlegra greina við Háskóla Íslands Katrín Júlíus­dóttir
136 18.10.2007 Flutningsjöfnunarstyrkir Birkir Jón Jóns­son
531 07.04.2008 Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu (breyting ýmissa laga) Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
250 20.11.2007 Fósturskimun og fóstureyðingar Kristinn H. Gunnars­son
286 27.11.2007 Framhaldsskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
308 05.12.2007 Framkvæmd samgönguáætlunar 2006 Samgöngu­ráð­herra
534 03.04.2008 Framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum til 2010 Félags- og tryggingamála­ráð­herra
535 07.04.2008 Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda Félags- og tryggingamála­ráð­herra
203 13.11.2007 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum Landbúnaðar­ráð­herra
494 31.03.2008 Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (beingreiðslur til kúabúa) Jón Bjarna­son
95 10.10.2007 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofn eftirlitsgjalds) Viðskipta­ráð­herra
209 14.11.2007 Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar) Félagsmála­ráð­herra
569 07.04.2008 Grænlandssjóður Kristinn H. Gunnars­son
363 04.02.2008 Hagkvæmni og gæði í heilbrigðis­þjónustu Ásta Möller
282 27.11.2007 Heildarfjöldi ársverka í opinberum stofnunum Ármann Kr. Ólafs­son
588 17.04.2008 Heilsurækt og íþróttaiðkun aldraðra Samúel Örn Erlings­son
640 26.05.2008 Heimild ríkissjóðs Íslands til sérstakrar lántöku á árinu 2008 Fjármála­ráð­herra
594 21.04.2008 Hlutafélagavæðing Landspítala Valgerður Sverris­dóttir
328 14.12.2007 Hús Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á Seyðisfirði Arnbjörg Sveins­dóttir
180 02.11.2007 Húsnæðismál lögreglustjórans á Suðurnesjum Björk Guðjóns­dóttir
512 03.04.2008 Hönnun og stækkun Þorlákshafnar Árni Johnsen
291 28.11.2007 Íslensk alþjóðleg skipaskrá (frestun gildistöku laganna) Samgöngu­ráð­herra
142 30.10.2007 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
542 03.04.2008 Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (niðurfelling laganna) Viðskipta­ráð­herra
237 15.11.2007 Kjararáð (úrskurðarvald ráðsins) Fjármála­ráð­herra
391 11.02.2008 Kostnaðarþátttaka ríkis vegna fæðinga Birkir Jón Jóns­son
224 15.11.2007 Kostnaður af áfengisnotkun Kristinn H. Gunnars­son
568 07.04.2008 Kostnaður við flug í einkaþotu til Búkarest Álfheiður Inga­dóttir
114 11.10.2007 Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun Álfheiður Inga­dóttir
616 08.05.2008 Kostnaður við Kárahnjúkavirkjun Álfheiður Inga­dóttir
301 30.11.2007 Landshlutabundin orkufyrirtæki Steingrímur J. Sigfús­son
399 12.02.2008 Landupplýsingar Guðbjartur Hannes­son
212 14.11.2007 Lán Íbúðalánasjóðs Kristinn H. Gunnars­son
19 03.10.2007 Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir) Birkir Jón Jóns­son
227 19.11.2007 Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, ábyrgðarmenn og endurgreiðsla) Auður Lilja Erlings­dóttir
87 09.10.2007 Lánasýsla ríkisins (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands) Fjármála­ráð­herra
62 09.10.2007 Loftslagsráð Kolbrún Halldórs­dóttir
500 31.03.2008 Lokafjárlög 2006 Fjármála­ráð­herra
418 20.02.2008 Lokun starfsendurhæfingar í Bergiðjunni Þuríður Backman
375 06.02.2008 Mannvirki (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
551 02.04.2008 Meginbreytingar á skattlagningu og áhrif þeirra á tekjur ríkissjóðs Pétur H. Blöndal
288 27.11.2007 Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (kröfur til kennaramenntunar o.fl.) Mennta­mála­ráð­herra
306 04.12.2007 Myndlistarlög (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
159 31.10.2007 Ný störf á vegum ríkisins Björn Valur Gísla­son
409 19.02.2008 Ný vatnsleiðsla til Vestmannaeyja Hanna Birna Jóhanns­dóttir
426 21.02.2008 Olíuhreinsunarstöð Álfheiður Inga­dóttir
583 15.04.2008 Opinber störf á landsbyggðinni Guðný Hrund Karls­dóttir
546 03.04.2008 Opinberir háskólar (heildarlög) Mennta­mála­ráð­herra
522 03.04.2008 Póst- og fjarskiptastofnun (eftirlitsúrræði og málskot) Samgöngu­ráð­herra
553 03.04.2008 Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu o.fl. (leyfisveitingarvald til Orkustofnunar) Iðnaðar­ráð­herra
516 01.04.2008 Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls Sjávarútvegs- og land­búnaðar­ráð­herra
304 30.11.2007 Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf. (frestun framkvæmda) Forsætis­ráð­herra
360 04.02.2008 Reglur um verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar Árni Þór Sigurðs­son
570 08.04.2008 Ríkisábyrgð til handa deCODE Genetics Inc. Þuríður Backman
497 31.03.2008 Ríkis­endur­skoðun (Alþingi kjósi ríkisendurskoðanda) Kristinn H. Gunnars­son
408 19.02.2008 Sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri Kristinn H. Gunnars­son
459 28.02.2008 Sala á Breiðafjarðarferjunni Baldri Kristinn H. Gunnars­son
161 31.10.2007 Sala á hlut ríkisins í Jarðböðunum við Mývatn Björn Valur Gísla­son
79 04.10.2007 Sala eigna ríkisins í Hvalfirði Árni Þór Sigurðs­son
319 12.12.2007 Sala Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. á fasteignum á Keflavíkurflugvelli (skipun rannsóknarnefndar) Atli Gísla­son
564 03.04.2008 Sameining heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni Kristinn H. Gunnars­son
188 07.11.2007 Samgöngumiðstöð í Reykjavík Þuríður Backman
16 04.10.2007 Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga Ásta Möller
106 10.10.2007 Samningar, viljayfirlýsingar og fyrirheit ­ráð­herra Jón Bjarna­son
584 15.04.2008 Samskipti ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans Steingrímur J. Sigfús­son
116 15.10.2007 Sjávarlíffræðisafn og rann­sóknarsetur á Akureyri Björn Valur Gísla­son
613 07.05.2008 Sjúkratryggingar (heildarlög) Heilbrigðis­ráð­herra
364 04.02.2008 Skipting fjárveitinga til heilbrigðis­þjónustu Ásta Möller
441 26.02.2008 Skipulagsbreytingar í Stjórnarráðinu Árni Þór Sigurðs­son
374 06.02.2008 Skipulagslög (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
289 28.11.2007 Skráning og mat fasteigna (nýir gjaldstofnar) Fjármála­ráð­herra
529 03.04.2008 Skráning og mat fasteigna (starfsemi og fjármögnun Fasteignamats ríkisins) Fjármála­ráð­herra
655 02.09.2008 Skuld ríkisins við verktakafyrirtækið Impregilo Steingrímur J. Sigfús­son
118 15.10.2007 Skýrsla fjárlaga­nefnd­ar um greinargerð Ríkis­endur­skoðunar um kaup og endurnýjun á Grímseyjarferju Fjárlaganefnd
647 28.05.2008 Skýrsla Ríkis­endur­skoðunar um framkvæmd fjárlaga 2007 og ársáætlanir 2008 Fjárlaganefnd
241 15.11.2007 Starf forstöðumanns veiðistjórnunarsviðs Umhverfisstofnunar Steingrímur J. Sigfús­son
627 21.05.2008 Stjórnsýsluúttekt Ríkis­endur­skoðunar á Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf. Fjárlaganefnd
141 18.10.2007 Stjórnunarkostnaður Ríkisútvarpsins ohf. Árni Þór Sigurðs­son
471 06.03.2008 Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. Samgöngu­ráð­herra
482 12.03.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
483 12.03.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
484 12.03.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
485 12.03.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
600 30.04.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
601 30.04.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
602 30.04.2008 Stuðningur við frjáls félagasamtök Kolbrún Halldórs­dóttir
160 31.10.2007 Störf á vegum ríkisins Björn Valur Gísla­son
251 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
252 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
253 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
254 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
255 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
256 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
257 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
258 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
259 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
260 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
261 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
262 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
263 20.11.2007 Störf hjá ráðuneytinu Birkir Jón Jóns­son
39 04.10.2007 Tekjutap hafnarsjóða Bjarni Harðar­son
229 15.11.2007 Tollalög (leyfisveitingar, tollafgreiðslugengi o.fl.) Fjármála­ráð­herra
239 15.11.2007 Tæknifrjóvganir Steinunn Valdís Óskars­dóttir
547 03.04.2008 Uppbót á eftirlaun Fjármála­ráð­herra
560 02.04.2008 Utanferðir ráð­herra frá myndun núverandi ríkisstjórnar Álfheiður Inga­dóttir
599 21.04.2008 Útboðsheimild fyrir hjúkrunarheimili við Suðurlandsbraut Siv Friðleifs­dóttir
198 08.11.2007 Úthýsing verkefna á vegum ríkisins Steingrímur J. Sigfús­son
110 11.10.2007 Útrásarverkefni Landsvirkjunar og Rariks Valgerður Sverris­dóttir
517 02.04.2008 Veðurstofa Íslands (heildarlög) Umhverfis­ráð­herra
510 03.04.2008 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður) Árni Johnsen
415 20.02.2008 Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við verðsamráði olíufélaganna Álfheiður Inga­dóttir
170 01.11.2007 Yfirtaka ríkisins á Speli ehf. og niðurfelling veggjalds um Hvalfjarðargöng Jón Bjarna­son
2 02.10.2007 Þjóðhagsáætlun 2008 Forsætis­ráð­herra
386 11.02.2008 Þjóðlendur (sönnunarregla og fráfall réttinda) Bjarni Harðar­son
406 19.02.2008 Þjónustusamningar um málefni fatlaðra Atli Gísla­son

Áskriftir