Hagstjórn: Skattar og tollar RSS þjónusta

þ.m.t. þjónustugjöld ríkisfyrirtækja og -stofnana og önnur gjöld

Smella má á fyrirsögn dálks til að raða eftir honum.
Máls­númer Dag­setning Heiti máls Flutningsmaður
106 03.10.2006 Aðgerðir gegn skattsvikum Jóhanna Sigurðar­dóttir
23 04.10.2006 Aðgerðir til að lækka matvælaverð Ingibjörg Sólrún Gísla­dóttir
50 09.10.2006 Afnám stimpilgjalda Sigurjón Þórðar­son
327 07.11.2006 Almenningssamgöngur Björn Ingi Hrafns­son
358 16.11.2006 Aukatekjur ríkissjóðs (löggilding starfsheitis grafískra hönnuða) Fjármála­ráð­herra
93 12.10.2006 Álbræðsla á Grundartanga (tekjuskattur á arð o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
175 12.10.2006 Búnaðargjald (brottfall laganna) Pétur H. Blöndal
377 20.11.2006 Eldi og heilbrigði sláturdýra o.fl. (gjaldtökuákvæði) Landbúnaðar­ráð­herra
95 12.10.2006 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (framlenging gildistíma laganna o.fl.) Iðnaðar­ráð­herra
28 16.10.2006 Endurskipulagning á skattkerfinu Jóhanna Sigurðar­dóttir
390 22.11.2006 Flugmálastjórn Íslands (heimildir til gjaldtöku) Samgöngu­ráð­herra
219 10.10.2006 Gatnagerðargjald (heildarlög) Félagsmála­ráð­herra
473 15.01.2007 Gjaldskrá Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra Magnús Þór Hafsteins­son
266 31.10.2006 Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarhlutföll) Viðskipta­ráð­herra
16 04.10.2006 Iðnaðarmálagjald Pétur H. Blöndal
400 23.11.2006 Kirkjugarðsgjald Ellert B. Schram
74 10.10.2006 Mat á fasteignum og álagningarstofn fasteignaskatts Kolbrún Halldórs­dóttir
190 09.10.2006 Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð) Heilbrigðis­ráð­herra
559 07.02.2007 Málefni aldraðra (greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra) Heilbrigðis­ráð­herra
116 09.10.2006 Meðlagsgreiðslur Jóhanna Sigurðar­dóttir
554 05.02.2007 Nauðasamningar samkvæmt lögum um tekjuskatt Rannveig Guðmunds­dóttir
355 14.11.2006 Námslán fyrir skólagjöldum í íslenskum háskólum Katrín Júlíus­dóttir
357 16.11.2006 Olíugjald og kílómetragjald o.fl. (refsiákvæði og tímabundin lækkun olíugjalds) Fjármála­ráð­herra
397 22.11.2006 Póst- og fjarskiptastofnun (tekjugrunnur) Samgöngu­ráð­herra
408 24.11.2006 Ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli Forsætis­ráð­herra
540 30.01.2007 Samkeppnisrekstur og virðisaukaskattur Jóhanna Sigurðar­dóttir
238 16.10.2006 Siglingavernd (EES-reglur) Samgöngu­ráð­herra
271 31.10.2006 Skattaívilnanir vegna framlaga til mannúðar- og menn­ingar­mála Mörður Árna­son
583 12.02.2007 Skattamál einkahlutafélaga 2003--2005 Ellert B. Schram
479 16.01.2007 Skattar og gjöld af barnavörum Jóhanna Sigurðar­dóttir
336 09.11.2006 Skattlagning greiðslna til foreldra langveikra barna Álfheiður Inga­dóttir
660 27.02.2007 Skattlagning kaupskipaútgerðar (tonnaskattur og ríkisaðstoð) Fjármála­ráð­herra
382 22.11.2006 Skattlagning lífeyrisgreiðslna Ellert B. Schram
547 01.02.2007 Skattlagning tekna af hugverkum Mörður Árna­son
421 04.12.2006 Skatttekjur ríkis og sveitarfélaga Jóhanna Sigurðar­dóttir
64 10.10.2006 Skil á fjármagnstekjuskatti Ögmundur Jónas­son
152 09.10.2006 Skólagjöld í opinberum háskólum Björgvin G. Sigurðs­son
350 14.11.2006 Skráning og mat fasteigna (framlenging umsýslugjalds) Fjármála­ráð­herra
362 16.11.2006 Stimpilgjald (breyting ýmissa laga) Margrét Frímanns­dóttir
306 02.11.2006 Stuðningsforeldrar Ásta R. Jóhannes­dóttir
217 16.10.2006 Stuðningur atvinnulífsins við háskóla Sæunn Stefáns­dóttir
328 07.11.2006 Styrkir til íþróttaiðkunar og heilsuræktar Björn Ingi Hrafns­son
346 13.11.2006 Tekjur af olíu- og kílómetragjaldi Sigurjón Þórðar­son
370 16.11.2006 Tekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögum Anna Kristín Gunnars­dóttir
470 09.12.2006 Tekjuskattsgreiðslur banka Guðlaugur Þór Þórðar­son
22 09.10.2006 Tekjuskattur (vaxtabætur) Fjármála­ráð­herra
35 04.10.2006 Tekjuskattur (ferðakostnaður) Guðjón A. Kristjáns­son
53 09.10.2006 Tekjuskattur (barnabætur) Jóhanna Sigurðar­dóttir
66 10.10.2006 Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts) Ögmundur Jónas­son
86 10.10.2006 Tekjuskattur (skattfrjáls framlög úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga) Jóhanna Sigurðar­dóttir
90 12.10.2006 Tekjuskattur (birting skattskrár) Sigurður Kári Kristjáns­son
412 29.11.2006 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga) Ellert B. Schram
550 05.02.2007 Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa) Steingrímur J. Sigfús­son
685 08.03.2007 Tekjuskattur (söluhagnaður af hlutabréfum) Fjármála­ráð­herra
276 31.10.2006 Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (lækkun tekjuskatts o.fl.) Fjármála­ráð­herra
591 13.02.2007 Tekjuskattur og staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur (samsköttun sambúðarfólks, EES-reglur o.fl.) Fjármála­ráð­herra
403 23.11.2006 Tekjustofnar sveitarfélaga (fasteignaskattur) Guðjón A. Kristjáns­son
419 30.11.2006 Tollalög (ökutæki á erlendum skráningarnúmerum, EES-reglur) Fjármála­ráð­herra
621 19.02.2007 Tollkvótar við innflutning land­búnaðarafurða (aukin heimild) Landbúnaðar­ráð­herra
407 23.11.2006 Tónlistarnám og fjárhagslegur stuðningur við tónlistarskóla Kolbrún Halldórs­dóttir
420 30.11.2006 Tryggingagjald (lækkun gjalds og jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða) Fjármála­ráð­herra
178 16.10.2006 Umferðarlög (bifreiðastæði fatlaðra) Valdimar L. Friðriks­son
693 12.03.2007 Umhverfismengun af völdum einnota umbúða (grunnur skilagjalds) Umhverfisnefnd
451 08.12.2006 Úrvinnslugjald (fjárhæð gjalds á umbúðir) Umhverfis­ráð­herra
694 12.03.2007 Úrvinnslugjald (umbúðanúmer og prósentutölur) Umhverfisnefnd
373 16.11.2006 Veggjöld Björn Ingi Hrafns­son
480 16.01.2007 Verðmyndun á land­búnaðarvörum Jóhanna Sigurðar­dóttir
688 09.03.2007 Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík (skattlagning samkvæmt íslenskum skattalögum) Iðnaðar­ráð­herra
45 05.10.2006 Virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit) Magnús Þór Hafsteins­son
338 09.11.2006 Virðisaukaskattur (almenningsvagnar) Álfheiður Inga­dóttir
558 07.02.2007 Virðisaukaskattur (afreikningshlutföll og uppgjörstímabil) Fjármála­ráð­herra
359 16.11.2006 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (framlenging tímabundinnar lækkunar gjalds) Fjármála­ráð­herra
678 08.03.2007 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (þrengri undanþágur) Kolbrún Halldórs­dóttir
686 08.03.2007 Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. (metangasbifreiðar) Fjármála­ráð­herra
416 29.11.2006 Vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts) Fjármála­ráð­herra
180 09.10.2006 Þjónusta á hjúkrunarheimilum Ásta R. Jóhannes­dóttir

Áskriftir

RSS áskrift