Garðar Sigurðsson: ræður


Ræður

Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi

fyrirspurn

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga

fyrirspurn

Brú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesi

fyrirspurn

Söluskattur af innflutningsgjöldum

fyrirspurn

Störf flutningskostnaðarnefndar

fyrirspurn

Vistunarrými fyrir langlegusjúklinga

fyrirspurn

Veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi

lagafrumvarp

Samræmd vinnsla sjávarafla

lagafrumvarp

Löndun á loðnu til bræðslu

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna snjóflóða í Norðfirði

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp