Skúli Guðmundsson: ræður


Ræður

Íbúðarhúsabyggingar í Breiðholtshverfi

fyrirspurn

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárfesting ríkisbankanna

fyrirspurn

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir vegna nýs gengis

lagafrumvarp

Aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðjan

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(55/1964)
lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun

fyrirspurn

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Skólakostnaður

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Efnahagssamvinna Norðurlanda

fyrirspurn

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Greiðslufrestur á skuldum bænda

lagafrumvarp

Efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Hækkun á bótum almannatrygginga

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Skuldir Íslendinga við aðrar þjóðir

fyrirspurn

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Aðgerðir í atvinnumálum

lagafrumvarp

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Framkvæmd á lögum nr. 83/1967

fyrirspurn

Áfengislög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1967

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Fréttastofa sjónvarps

fyrirspurn

Vegalög

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Vextir af innheimtum ríkissjóðstekjum

fyrirspurn

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

lagafrumvarp