Halldór Ásgrímsson: ræður


Ræður

Farmiðagjald og söluskattur

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Innheimta gjalda með viðauka

lagafrumvarp

Happdrætti Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Vegalög

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Orkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Ráðning starfsmanna og húsnæðismál ríkisstofnana

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs vegna Norðurvegar og Austurvegar

lagafrumvarp

Rafveita Ísafjarðar

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Fjárlög 1975

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja á Norðausturlandi

þingsályktunartillaga

Afnám flýtifyrningar og skattur á verðbólgugróða

þingsályktunartillaga

Ráðstafanir í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Sjóður til aðstoðar við drykkjusjúka

lagafrumvarp

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Ljósmæðralög

lagafrumvarp

Iðnaðarmálagjald

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1972

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lán fyrir Flugleiðir hf.

lagafrumvarp

Launajöfnunarbætur

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp