Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 48. fundur. Atkvæðagreiðsla 13055
204. mál. framleiðsla og sala á búvörum
(frestun greiðslumarks)
Þskj. 262. 1. gr.
30.11.1995 13:26
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 22, fjarver­andi 0

Nafnalisti

Anna Jensdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarvist, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: fjarvist, Drífa J. Sigfúsdóttir: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Finnur Ingólfsson: já, Friðrik Sophusson: fjarvist, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarvist, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarvist, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarvist, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Mörður Árnason: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: fjarvist, Ólafur Hannibalsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: fjarvist, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarvist, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Jensdóttir, Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Drífa J. Sigfúsdóttir, Egill Jónsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Ólafur G. Einarsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Stefán Guðmundsson, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Halldórsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur Ragnar Grímsson, Ólafur Hannibalsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ragnar Arnalds, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 31 0 0 15 0
Konur 10 0 0 7 0

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 3 0 0 6 0
Alþýðu­flokkur 6 0 0 1 0
Framsóknar­flokkur 13 0 0 2 0
Samtök um kvennalista 1 0 0 2 0
Sjálfstæðis­flokkur 14 0 0 11 0
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 4 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 10 0 0 9 0
Reykjanes 10 0 0 2 0
Vesturland 3 0 0 2 0
Vestfirðir 3 0 0 2 0
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 3 0 0 2 0
Suðurland 3 0 0 3 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.