Atkvæðagreiðsla

Alþingi 120. löggjafarþing. 81. fundur. Atkvæðagreiðsla 13748
249. mál. umgengni um nytjastofna sjávar
Þskj. 371.
31.01.1996 15:57
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 35, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 17, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarvist, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: fjarvist, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Baldvin Hannibalsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: fjarvist, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Ragnar Grímsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: fjarvist, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: fjarvist, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Friðrik Sophusson, Guðjón Guðmundsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Jónsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Ragnar Grímsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarvist:

Einar K. Guðfinnsson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristín Halldórsdóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Svavar Gestsson, Ögmundur Jónasson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Baldvin Hannibalsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svanfríður Jónasdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 28 0 0 8 11
Konur 7 0 0 3 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 5 0 0 3 1
Alþýðu­flokkur 3 0 0 2 2
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 6
Samtök um kvennalista 0 0 0 1 2
Sjálfstæðis­flokkur 19 0 0 3 3
Þjóðvaki - hreyfing fólksins 0 0 0 1 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 5 0 0 5 9
Reykjanes 7 0 0 2 3
Vesturland 2 0 0 2 1
Vestfirðir 3 0 0 1 1
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 3 0 0 0 3
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.