Atkvæðagreiðsla

Alþingi 121. löggjafarþing. 124. fundur. Atkvæðagreiðsla 17146
189. mál. sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
Þskj. 210.
14.05.1997 14:11
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 52, nei 0, greiddu ekki atkv. 3
fjarvist 3, fjarver­andi 5

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Einarsson: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: greiðir ekki atkvæði, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Baldvin Hannibalsson: já, Jón Kristjánsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: fjarvist, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Ólafur Þ. Þórðarson: já, Páll Pétursson: fjarvist, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: greiðir ekki atkvæði, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Ágúst Einarsson, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jón Baldvin Hannibalsson, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Þ. Þórðarson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Hjörleifur Guttormsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Ragnar Arnalds

Fjarvist:

Magnús Stefánsson, Páll Pétursson, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Hallvarðsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Ólafur Örn Haraldsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 38 0 2 3 3
Konur 14 0 1 0 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 6 0 2 1 0
Framsóknar­flokkur 11 0 0 2 2
Samtök um kvennalista 2 0 1 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 23 0 0 0 2
Þing­flokkur jafnaðarmanna 10 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 1 0 4
Reykjanes 12 0 0 0 0
Vesturland 4 0 0 1 0
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 3 0 1 1 0
Norðurland eystra 5 0 0 1 0
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 6 0 0 0 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.