Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 76. fundur. Atkvæðagreiðsla 18603
225. mál. kosningar til sveitarstjórna
(heildarlög)
Þskj. 851. svo breytt
03.03.1998 15:51
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 22

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta B. Þorsteinsdóttir: já, Birna Sigurjónsdóttir: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: já, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarvist, Friðrik Sophusson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Þorsteinn Pálsson: fjarvist, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Ásta B. Þorsteinsdóttir, Birna Sigurjónsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Friðrik Sophusson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjörleifur Guttormsson, Jón Kristjánsson, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Finnur Ingólfsson, Halldór Ásgrímsson, Sturla Böðvarsson, Þorsteinn Pálsson

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Bjarnason, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 27 0 0 4 14
Konur 10 0 0 0 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 9 0 0 2 4
Samtök um kvennalista 1 0 0 0 1
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 2 7
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 3 0 0 0 8

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 0 1 6
Reykjanes 9 0 0 0 3
Vesturland 3 0 0 1 1
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 2 0 0 0 3
Norðurland eystra 4 0 0 0 2
Austurland 4 0 0 1 0
Suðurland 1 0 0 1 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.