Atkvæðagreiðsla

Alþingi 122. löggjafarþing. 140. fundur. Atkvæðagreiðsla 19630
201. mál. loftferðir
(heildarlög)
Þskj. 1182. 2
02.06.1998 15:33
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 41, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 5, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: fjarverandi, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta B. Þorsteinsdóttir: fjarvist, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: fjarverandi, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Finnur Ingólfsson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Bjarnason: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðný Guðbjörnsdóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: fjarverandi, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: fjarvist, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristín Ástgeirsdóttir: já, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristjana Bergsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Ólafur G. Einarsson: fjarvist, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarverandi, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Svavar Gestsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Halldór Blöndal, Hjörleifur Guttormsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Kristín Ástgeirsdóttir, Kristín Halldórsdóttir, Kristjana Bergsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Margrét Frímannsdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Ragnar Arnalds, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sólveig Pétursdóttir, Stefán Guðmundsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Svavar Gestsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Ásta B. Þorsteinsdóttir, Guðmundur Bjarnason, Jón Kristjánsson, Ólafur G. Einarsson, Siv Friðleifsdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Árni Johnsen, Davíð Oddsson, Egill Jónsson, Einar Oddur Kristjánsson, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Steingrímur J. Sigfússon

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 24 0 0 3 15
Konur 17 0 0 2 2

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Alþýðubandalag 7 0 0 0 2
Framsóknar­flokkur 8 0 0 3 4
Samtök um kvennalista 2 0 0 0 0
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 8
utan þingflokka 1 0 0 0 0
Þing­flokkur jafnaðarmanna 7 0 0 1 3

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 1 4
Reykjanes 7 0 0 2 3
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 2 0 0 0 3
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.