Atkvæðagreiðsla

Alþingi 123. löggjafarþing. 80. fundur. Atkvæðagreiðsla 21293
260. mál. tilkynningarskylda íslenskra skipa
(sjálfvirkt kerfi)
Þskj. 298. 2.--8. gr.
08.03.1999 11:58
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 1, fjarver­andi 15

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Einarsson: fjarverandi, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Egill Jónsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Elín R. Líndal: já, Finnur Ingólfsson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarverandi, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Bjarnason: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: já, Guðný Guðbjörnsdóttir: fjarverandi, Guðrún Helgadóttir: já, Gunnlaugur M. Sigmundsson: já, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Hjörleifur Guttormsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Kristjánsson: já, Jónas Hallgrímsson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristín Ástgeirsdóttir: fjarverandi, Kristín Halldórsdóttir: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Árni Magnússon: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarvist, Ólafur G. Einarsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Pétur H. Blöndal: já, Ragnar Arnalds: fjarverandi, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Stefán Guðmundsson: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Svanhildur Árnadóttir: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorsteinn Pálsson: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: fjarverandi, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Egill Jónsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Elín R. Líndal, Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Bjarnason, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Helgadóttir, Gunnlaugur M. Sigmundsson, Hjálmar Jónsson, Hjörleifur Guttormsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónas Hallgrímsson, Katrín Fjeldsted, Kristinn H. Gunnarsson, Kristín Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Árni Magnússon, Magnús Stefánsson, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Pétur H. Blöndal, Sighvatur Björgvinsson, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Svanhildur Árnadóttir, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson

Fjarvist:

Margrét Frímannsdóttir

Fjarverandi:

Ágúst Einarsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðný Guðbjörnsdóttir, Hjálmar Árnason, Kristín Ástgeirsdóttir, Ragnar Arnalds, Rannveig Guðmundsdóttir, Stefán Guðmundsson, Svanfríður Jónasdóttir, Þorsteinn Pálsson, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 0 10
Konur 15 0 0 1 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 14 0 0 0 2
Samfylkingin 6 0 0 1 9
Sjálfstæðis­flokkur 23 0 0 0 2
Þing­flokkur óháðra 4 0 0 0 2

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 0 6
Reykjanes 8 0 0 0 4
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 5 0 0 0 0
Norðurland vestra 3 0 0 0 2
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 5 0 0 0 0
Suðurland 4 0 0 1 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.