Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 93. fundur. Atkvæðagreiðsla 22714
371. mál. álbræðsla á Grundartanga
(fasteignaskattur)
Þskj. 627.
05.04.2000 19:04
Samþykkt
Frv.

Atkvæði féllu þannig:  Já 32, nei 0, greiddu ekki atkv. 5
fjarvist 9, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarvist, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: fjarvist, Guðjón Guðmundsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: fjarvist, Hjálmar Árnason: fjarverandi, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Andrésdóttir: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: fjarverandi, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Ólafía Ingólfsdóttir: já, Páll Pétursson: já, Pétur Bjarnason: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: fjarvist, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: fjarverandi, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vigdís Hauksdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: fjarverandi, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: fjarvist

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Johnsen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björn Bjarnason, Drífa Hjartardóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Andrésdóttir, Ólafía Ingólfsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Árni M. Mathiesen, Gísli S. Einarsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Halldór Blöndal, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Tómas Ingi Olrich, Össur Skarphéðinsson

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Bryndís Hlöðversdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Katrín Fjeldsted, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Pétur Bjarnason, Sighvatur Björgvinsson, Svanfríður Jónasdóttir, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 14 0 4 8 12
Konur 18 0 1 1 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 0 0 2
Samfylkingin 7 0 1 3 6
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 5 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 4 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 12 0 1 2 4
Reykjanes 6 0 0 2 4
Vesturland 2 0 1 2 0
Vestfirðir 1 0 0 0 4
Norðurland vestra 2 0 1 0 2
Norðurland eystra 1 0 1 3 1
Austurland 3 0 1 0 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.