Atkvæðagreiðsla

Alþingi 125. löggjafarþing. 112. fundur. Atkvæðagreiðsla 23686
522. mál. kosningar til Alþingis
(heildarlög)
Þskj. 823. 110. gr., svo breytt,
10.05.2000 11:38
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 37, nei 0, greiddu ekki atkv. 8
fjarvist 5, fjarver­andi 13

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: já, Árni Johnsen: já, Árni Steinar Jóhannsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: fjarverandi, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarvist, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarvist, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarvist, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Hjálmar Jónsson: já, Ingibjörg Pálmadóttir: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: fjarverandi, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarverandi, Jón Bjarnason: greiðir ekki atkvæði, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Fjeldsted: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: fjarverandi, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sighvatur Björgvinsson: já, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarverandi, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: greiðir ekki atkvæði, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: já, Sverrir Hermannsson: greiðir ekki atkvæði, Tómas Ingi Olrich: fjarvist, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: greiðir ekki atkvæði, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni R. Árnason, Árni Johnsen, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Hjálmar Jónsson, Ingibjörg Pálmadóttir, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Össur Skarphéðinsson

Greiðir ekki atkvæði:

Árni Steinar Jóhannsson, Guðjón A. Kristjánsson, Jón Bjarnason, Kolbrún Halldórsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Björn Bjarnason, Guðmundur Árni Stefánsson, Gunnar Birgisson, Sigríður Jóhannesdóttir, Tómas Ingi Olrich

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Davíð Oddsson, Einar Oddur Kristjánsson, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Fjeldsted, Kristján L. Möller, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Sigríður A. Þórðardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 22 0 6 4 8
Konur 15 0 2 1 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 0 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 2 0 0
Samfylkingin 11 0 0 2 4
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 3 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 6 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 9 0 3 1 6
Reykjanes 7 0 0 3 2
Vesturland 4 0 0 0 1
Vestfirðir 3 0 1 0 1
Norðurland vestra 2 0 1 0 2
Norðurland eystra 3 0 2 1 0
Austurland 4 0 1 0 0
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.