Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 63. fundur. Atkvæðagreiðsla 26612
233. mál. heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana
Þskj. 260.
30.01.2002 13:40
Samþykkt
Till. vísað til síðari umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 4, fjarver­andi 12

Nafnalisti

Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni R. Árnason: fjarverandi, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Davíð Oddsson: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarvist, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: fjarverandi, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: fjarvist, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: fjarvist, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: fjarverandi, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Andrésdóttir: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarvist, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Mörður Árnason: já, Ólafur Björnsson: já, Ólafur Örn Haraldsson: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarverandi, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarverandi, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarverandi, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jón Bjarnason, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Andrésdóttir, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Ólafur Björnsson, Ólafur Örn Haraldsson, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Geir H. Haarde, Halldór Ásgrímsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Lára Margrét Ragnarsdóttir

Fjarverandi:

Árni R. Árnason, Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Jón Kristjánsson, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 33 0 0 2 7
Konur 14 0 0 2 5

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 1 4
Sjálfstæðis­flokkur 18 0 0 2 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 14 0 0 3 2
Reykjanes 7 0 0 0 5
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 4 0 0 0 1
Norðurland eystra 5 0 0 0 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 5 0 0 0 1

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.