Atkvæðagreiðsla

Alþingi 127. löggjafarþing. 124. fundur. Atkvæðagreiðsla 27372
678. mál. almenn hegningarlög
(öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
Þskj. 1218.
20.04.2002 14:15
Samþykkt
Brtt.

Atkvæði féllu þannig:  Já 47, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 2, fjarver­andi 14

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarverandi, Halldór Ásgrímsson: fjarverandi, Halldór Blöndal: já, Helga Guðrún Jónasdóttir: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Karl V. Matthíasson: já, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: já, Lúðvík Bergvinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Ólafur Örn Haraldsson: fjarverandi, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður Jóhannesdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: fjarverandi, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: fjarverandi, Valgerður Sverrisdóttir: fjarvist, Vilhjálmur Egilsson: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni Steinar Jóhannsson, Árni M. Mathiesen, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Oddur Kristjánsson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Halldór Blöndal, Helga Guðrún Jónasdóttir, Hjálmar Árnason, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Karl V. Matthíasson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján Pálsson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sverrir Hermannsson, Vilhjálmur Egilsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Rannveig Guðmundsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir

Fjarverandi:

Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðni Ágústsson, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Kristinn H. Gunnarsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Ólafur Örn Haraldsson, Sturla Böðvarsson, Svanfríður Jónasdóttir, Tómas Ingi Olrich

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 25 0 0 0 13
Konur 22 0 0 2 1

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 6 0 0 1 5
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 13 0 0 1 3
Sjálfstæðis­flokkur 20 0 0 0 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 6 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 15 0 0 0 4
Reykjanes 10 0 0 1 1
Vesturland 3 0 0 0 2
Vestfirðir 4 0 0 0 1
Norðurland vestra 5 0 0 0 0
Norðurland eystra 3 0 0 1 2
Austurland 3 0 0 0 2
Suðurland 4 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.